Koronaviruspandemian aiheuttamat talousvaikutukset ja asiakkaiden käyttäytymisen muutos koskettavat tällä hetkellä jokaista toimialaa. Täysin uudenlainen ja ennakoimaton tilanne on pistänyt monet pohtimaan, miten omaa liiketoimintaa tulisi viedä eteenpäin.

Digitaalisia palveluja kehittävällä Bitfactorilla haluttiin tukea asiakkaita muutoksen kynnyksellä tuomalla palvelutarjontaan Murros- ja Horisontti-palvelut, jotka edustavat liiketoiminnan, asiakaskeskeisen ajattelun ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen keskittyviä nopean toiminnan kokonaisuuksia.

Bitfactorilla palvelumuotoilijana työskentelevä Maaret Väisänen toteaa, että poikkeusolosuhteissakin ihmisten perustarpeet pysyvät samanlaisina kuin ennen.

– Vaikka ravintolat menivät kiinni, ihmisillä on edelleen nälkä ja tarve saada lautaselleen hyvää ruokaa. Yrityksissä uuteen tilanteeseen sopeutuminen lähtee liikkeelle siitä, että ymmärretään loppuasiakkaan käyttäytymisessä tapahtunut muutos. Olennaista on edelleen vastata heidän tarpeisiinsa niin tuotevalikoimassa kuin viestinnässäkin, hän sanoo.

“Yrityksissä uuteen tilanteeseen sopeutuminen lähtee liikkeelle siitä, että ymmärretään loppuasiakkaan käyttäytymisessä tapahtunut muutos.”

Väisäsen mukaan yllättäen eteen tullut tilanne vaatii nopeaa reagointia ja uusien ideoiden testaamista. Hän iloitseekin kaikista niistä innovaatioista, joita yrittäjät ovat rohkeasti alkaneet kokeilla. Osa niistä jää pysyviksi ratkaisuiksi, kun kuluttajat pandemian aikana tottuvat hyödyntämään digitaalisia palveluja uudella tavalla.

– Monille kriisitilanne on toiminut jopa viimeisenä motivaattorina testata vuosikausia hautuneita ideoita. Sitä kautta on ymmärretty, että myös synkältä vaikuttavassa tilanteessa on aina tilaa uusille mahdollisuuksille.

Asiakastutkimus osoittaa kasvupaikat

Väisänen kertoo, että Murros- ja Horisontti-palveluiden toteuttamisesta vastaa Bitfactorin monialainen muotoilijoiden tiimi, joka käy tapauskohtaisesti läpi asiakasyrityksen toimialaa ja sen toimintaan liittyviä haasteita. Tämän jälkeen asiakkaalle tarjotaan ylemmän tason suuntaviivojen lisäksi myös konkreettinen toimenpidesuunnitelma tärkeimmistä kehityskohteista.

Uudet palvelut ovat olleet tarjolla kuukauden päivät ja niille on ollut jo kysyntää. Yksi Murros-palvelua käyttänyt yritys on RS Parks, joka suunnittelee, toteuttaa ja pitää kunnossa liikuntatiloja sekä aktiviteettipuistoja. Yritys kaipasi Bitfactorin apua asiakasymmärryksen syventämiseen, palveluiden tuotteistamiseeen ja asiakasviestin selkeyttämiseen. Myös verkkokauppaan toivottiin uutta rakennetta.

Väisänen kertoo, että palvelu käynnistyi bitfactorilaisten toteuttamalla asiakas- ja sidosryhmätutkimuksella.

-Tutkimuksesta löytyi selkeät trendit kasvun hakemiseen. Sen avulla RS Parksin palveluita voitiin tuotteistaa vastaamaan paremmin kunkin asiakasryhmän tarpeita. Digitaalisiin palveluihin erikoistuneet suunnittelijamme arvioivat myös yrityksen nykyiset verkkosivut ja laativat ohjeet niiden kehittämiseksi.

“Monissa digikanavissa pienilläkin parannuksilla saadaan aikaan positiivisia tuloksia.”

RS Parksilla koettiin, että palvelusta oli hyötyä erityisesti liiketoiminnan suuntaviivojen kirkastamisessa ja kehityskohteiden priorisoinnissa. Väisäsen mukaan jälkimmäinen on monen muunkin yrityksen haaste.

– Monissa digikanavissa pienilläkin parannuksilla saadaan aikaan positiivisia tuloksia. Usein kehityskohteiden paikantaminen ja priorisointi on kuitenkin vaikeaa ilman ulkopuolista apua. Oleellista on ymmärtää se, ettei jokainen kehityskohde voi olla prioriteetti numero yksi. Välillä on pakko tehdä kovaakin karsintaa, hän sanoo.

Murros- ja Horisontti-palvelut sopivat monenlaisille yrityksille

Väisänen kuvailee Murrosta startup- ja pienyrityksille suunnatuksi palveluksi, jonka aikana keskitytään liiketoiminnan muotoiluun, palveluiden suunnitteluun ja teknisten vaatimusten hahmottamiseen. Lisäksi Bitfactor voi tarjota näkemystä myyntiin ja markkinointiin.

– Palvelu koostuu alkutilannehaastattelusta, Bitfactorin tekemästä selvityksestä ja ideoinnista. Murros toteutetaan tehokkaasti viiden arkipäivän aikana.

 

Maaret Väisänen

 

Horisontin hän kertoo olevan syväluotaavampi ja laajempi palvelukokonaisuus, joten se on tarkoitettu suuremmille yrityksille. 

– Suurten yritysten toiminta, haasteet ja mahdollisuudet ovat yleensä moniulotteisempia, joten tilanne vaatii laajemman selvityksen ja ideoiden validointia. Laajuudestaan huolimatta palvelu toteutetaan tehokkaasti 2-4 viikon aikana. 

Vaikka koronakriisi ei vielä näkyisikään oman yrityksen toiminnassa, saattaa tilanne muuttua.

– Joillekin koronapandemian aiheuttama isku tulee viiveellä. Kun tilanne joskus rauhoittuu, aivan varmasti asiakastarpeissa on syntynyt pysyvää muutosta, samoin työntekijäkokemuksessa, arvoissa ja kulutuskäyttäytymisessä. Palvelut sopivat kaikille yrityksille, jotka haluavat ideoilleen ulkopuolista näkemystä tai kaipaavat suunnan kirkastamista. 

Urallaan muun muassa pankkialan, raskaan teollisuuden ja joukkoliikenteen yritysten kanssa työskennellyt Väisänen on huomannut, että menestyneimpiä asiakastapauksia yhdistää yksi tekijä.

– Vaikka digi, IoT ja muut hienot termit alkavat olla arkipäivää, ihmiset ovat silti pitkälti samanlaisia kuin historiamme alkuaikoinakin. Muutokseen liittyy aina tietty epävarmuus omasta roolista ja sitä kautta myös muutosvastarinta. Monesti olenkin sanonut, ettei yksittäinen palvelu ole se juttu, vaan yrityksen, jolle palvelua tehdään täytyy olla kulttuuriltaan ja johtamiseltaan valmis muutokseen.

 

Bitfactorin Ite wiki -proliifi

Bitfactorin kotisivut

Murros- ja Horisontti-palvelut