Innovaatioita syntyy yrityksissä päivittäin. Joskus innovointi tarkoittaa olemassa olevien prosessien kehittämistä, mutta usein sen seurauksena toivotaan syntyvän kokonaan uutta liiketoimintaa. Idean potentiaalin selvittämiseksi sitä pitäisi kokeilla mahdollisimman aikaisin oikeilla käyttäjillä ja oikeassa ympäristössä. 

Vuonna 2015 perustettu UnSeen Technologies auttaa yrityksiä tuotteistamaan uudet innovaatiot UnSeen Labs -palvelunsa avulla. Myyntijohtaja Ari Minkkinen kertoo, että yritykset aloittavat yhteistyön UnSeenin kanssa yleensä siinä vaiheessa tuotekehitysprojektia, kun pöydälle on asettaa vasta villi idea tulevaisuuden tuotteesta tai palvelusta. Sen mahdollisuuksia lähdetään pohtimaan yhdessä kokeneen tiimin kanssa.

– Yrityksen ydintiimi on työskennellyt tuotekehityshankkeiden parissa yli 20 vuotta ja he ovat vieneet tuotteita kansainvälisille markkinoille sekä nähneet tuotekehityshankkeiden onnistumisia ja epäonnistumisia. Vankkaa kokemusta olemme maustaneet nuorten ammattilaisten kyvyillä, Minkkinen kuvailee työkavereitaan.

Oman loistoidean kertominen eteenpäin voi joskus tuntua pelottavalta – kukapa haluaisi, että se itselleen kaikista rakkain idea tulee tyrmätyksi. Minkkisellä on kuitenkin vahva näkemys siitä, miksi ideoita ei kannata jättää hautumaan vain oman pään sisälle.

“Idean arvo on nolla tai jopa miinusmerkkinen ennen kuin sen on esitellyt jollekin toiselle.”

– Idean arvo on nolla tai jopa miinusmerkkinen ennen kuin sen on esitellyt jollekin toiselle. Mitä nopeammin ideaa lähtee viemään eteenpäin, sitä nopeammin oppiminen sen ympärillä voi alkaa ja ideasta kasvaa suuremmalla todennäköisyydellä jotain konkreettista. Kannattaa muistaa, että kaikki parhaatkin ideat ovat käyneet läpi aikamoisen myllyn ennen jalostumistaan huipputuotteiksi.

Kokeileminen paljastaa, syntyykö liiketoiminnalle lisäarvoa

Alkuun omaa ideaa voi esitellä vaikkapa työpaikan kahvihuoneessa, mutta Minkkinen suosittelee myös sen mahdollisimman nopeaa testaamista potentiaalisella käyttäjäkunnalla. Näin idea lähtee kehittymään oikeaan suuntaan ja toisaalta siirretään syrjään ne ideat, joiden toteuttamisessa ei ole järkeä. Hänen mielestään silloinkaan ei pitäisi liiaksi surkutella menetettyä aikaa tai kaventunutta rahapussia.

– Pelkästään se, että todetaan asian toimimattomuus, on arvokas tieto. Myös oppiminen on investointia.

Juuri tästä syystä UnSeen Labsissa tavoitellaan mahdollisimman nopeaa kokeilun rakentamista. 

“Myös oppiminen on investointia.”

UnSeenin asiakaskunnassa on sekä Sartoriuksen tapaisia kansainvälisiä yhtiöitä että startupeja. Palvelu mitoitetaan tehokkaaksi, kun asiakkaan visiosta on saatu muodostettua bisneksen ja teknologian muodostama kokonaiskuva. Minkkinen kertoo, että UnSeen Labsin tarkoituksena on ennen kaikkea nähdä, mitä lisäarvoa innovaatio tuo liiketoiminnalle.

– Asiakkainamme on paljon IoT:stä, esineiden internetistä, kiinnostuneita yrityksiä. Niissä projekteissa lähtökohta on tekninen, mutta suurempi kysymys on silti se, mitä lisäarvoa laitteen yhdistämisestä internetiin saadaan. Pyrimme siihen, että Unseen Labsin avulla pystymme vastaamaan tähän kysymykseen.

Ymmärrystä tehokkaasti 

Yksi UnSeen Labsissa alkunsa saanut tuote on Sartoriuksen älykäs pipettijärjestelmä.

Ensimmäiseksi tutkittavaksi kohteeksi UnSeen Labsiin valittiin langattoman yhteyden toteuttaminen nykyisen, käytettävyyden ehdoilla muotoillun pipetin sisään. Ratkaisusta rakennettiin nopeasti prototyyppi, jonka avulla ideaa voitiin testata teknisesti. Prototyypin toinen tärkeä tehtävä oli esitellä ratkaisua asiakkaalle, jolta idea alun perin oli tullut. 

 

Ari Minkkisen mielestä ideaa kannattaa testata mahdollisimman nopeasti myös potentiaalisella loppukäyttäjällä.

 

Toisinaan ideaa ei kannata viedä eteenpäin, vaan se on jätettävä vielä hetkeksi pöytälaatikkoon. Silloin teknologia ei ole esimerkiksi riittävän kehittynyttä tai edullista idean toteuttamiseksi.

– Asiakkaamme kaupallisen puolen vetäjä ja tuotekehityksen vetäjä ajautuivat keskustelemaan, olisiko heidän mahdollista tuoda eräs toiminnallisuus tuotteeseensa. Lopulta tilanne ajautui johtoryhmäkeskusteluun, jonne asiakas kutsui meidät puolueettomaksi toimijaksi. Toteutimme Unseen Labsin ja sen päätteeksi totesimme, ettei nykyinen teknologia riitä idean toteuttamiseen, vaan asiaa on tarkasteltava uudelleen muutaman vuoden kuluttua.

Minkkinen muistuttaa jälleen, ettei idean hautaamista pidä pelätä. Idean esittelyn seurauksena äskeisen esimerkin asiakaskin pääsi nopeasti kohdistamaan resurssinsa sellaisten innovaatioiden jatkokehittelyyn, joiden toteutus on jo mahdollista. 

– Usein arki menee yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen, eikä uusien ideoiden edistämiseen jää aikaa. Me teemme sitä työtä koko ajan, joten saamme nopeasti muodostettua käsityksen siitä, mihin suuntaan innovointia kannattaa jatkaa. Ensimmäinen keskustelu kanssamme onnistuu hyvin matalalla kynnyksellä ja täydellä luottamuksella. Idean ympärillä tapahtuvat ensimmäiset kokeilutkin ovat paljon kevyempiä kuin monesti kuvitellaan, Minkkinen sanoo.

 

UnSeenin Ite wiki -profiili

UnSeenin verkkosivut