Ite wiki toteuttaa alkuvuodesta 2020 Baswaren sponsoroiman Talouden ja hankinnan tila 2020 -kyselytutkimuksen, jonka tarkoitus on selvittää:

  • Taloushallinnon ja hankinnan prosessien digitalisoinnin tilaa. 
  • Taloushallinnon ja hankinnan yhteistyön nykypäivää ja mahdollisuuksia. 
  • Talous- ja hankintajohdon arkea, arvoja ja palkkausta.

Kysely on tarkoitettu suomalaisten tai Suomessa toimivien yritysten talous- ja hankintajohdolle ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kyselyn tuloksista tuotetaan raportti, joka lähetään erillisen lomakkeen kautta sähköpostiosoitteensa antaneille vastaajille helmikuussa 2020. 

 

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä