Uusi työaikalaki päivittää työlainsäädännön vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita ja tuo mukanaan muutoksia työaikamalleihin ja yritysten velvollisuuksiin.

Uudessa laissa säädetään muun muassa työaikapankin käyttöönotosta sekä muutoksista liukuvaan työaikajärjestelyyn. Se myös velvoittaa työnantajat seuraamaan työaikaa.

– Työajanseurannasta tulee velvollisuus myös asiantuntijatyössä. Uuden lain myötä työaikaan liittyy enemmän jouston mahdollisuuksia ja myös etätyö tulee selkeästi työajanseurannan piiriin, Maxtechin myyntijohtaja Mikko Ängeslevä taustoittaa.

Työajanseurannasta tulee velvollisuus myös asiantuntijatyössä.”

Maxtech tarjoaa asiakkailleen toiminnanohjauksen työkaluja, kuten työajanseurantajärjestelmän.

Ängeslevän mukaan uusi laki pyrkii ottamaan selvemmin kantaa siihen, missä työajan ja vapaa-ajan raja kulkee. Nykypäivän asiantuntijatyössä ei ole tavatonta, että työ ja vapaa-aika sekoittuvat ja esimerkiksi sähköposteja luetaan iltaisin kotona. 

Lain uudistuksilla pyritään suojaamaan työntekijää, mutta Ängeslevän mukaan se on silti otettu vastaan ristiriitaisesti. Vaikka monissa organisaatioissa työajanseuranta on jo nyt kunnossa, paljon on myös niitä yrityksiä, jotka lakiuudistus pakottaa muutoksen tielle.

– Toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden keskuudessa työajanseuranta voi olla uusi asia, jolloin siihen liittyy myös tiettyä vierastamista. Uudistuksen osalta ei luonnollisesti ole vielä oikeuskäytäntöä, mutta kyseessä on kuitenkin laki, joten sen rikkominen johtaa seuraamuksiin.

Työajanseurannasta hyötyy sekä yritys että työntekijä

Ängeslevä sanoo, että järkevästi toteutettuna työajanseuranta hyödyttää sekä yritystä että työntekijöitä. Maxtechin monipuolinen toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa erilaisia käyttötapoja nykyaikaiseen työajanseurantaan.

– Osalta työntekijöistä voidaan vaatia fyysistä läsnäoloa työpaikalla, jolloin leimauslaite on hyvä tapa työajanseurantaan. Paikasta toiseen liikkuvien asiantuntijoiden ja etätyöntekijöiden tulee kuitenkin voida kirjata työtunnit web-portaalin tai mobiilisovelluksen kautta. 

Eri kirjaustavat ovat myös yhdistettävissä. Aamulla työpaikalle saapuva asiantuntija voi kirjata työaikansa alkaneeksi leimauslaitteella. Jos iltapäivällä viimeisenä vuorossa on tapaaminen asiakkaan tiloissa, onnistuu itsensä ulosleimaus mobiilisovelluksen kautta.

 

Maxtechin järjestelmällä työajanseuranta onnistuu niin leimauslaitteella kuin mobiilistikin.

 

Ängeslevä kertoo, että Maxtechin järjestelmään ainutlaatuisuutta tuo aidosti automaattinen TES-tulkinta. Järjestelmään toteutetaan asiakkaan käyttämät työehtosopimukset ja niihin perustuvat palkka-aineistot, jotka voidaan integroida suoraan palkanlaskennan järjestelmään.

– Palkanlaskennan manuaalinen työ helpottuu, kun esimerkiksi erilaisia lisiä ei tarvitse erikseen laskea.

Juuri päivittäisen työn tehostuminen on pääasiallinen palaute, jota Maxtech järjestelmästään saa. Työajanseurantaan epäilevästi suhtautuneet muuttavat nopeasti mieltään, kun järjestelmä otetaan käyttöön. Ratkaisulla on mahdollista automatisoida työajanhallinta laajemminkin kuin pelkän työajanseurannan osalta.

 

Automaattinen TES-tulkinta helpottaa palkanlaskennan työtä.

 

– Ihmiset huomaavat nopeasti, miten valtava etu vaikkapa automaattiset ajopäiväkirjat ja matkalaskut ovat. Isoissa yrityksissä jopa sadat henkilöt voivat käyttää päivittäin muutaman minuutin matkalaskujen tekemiseen. Automatisointi tuo siis vuositasolla selkeät kustannussäästöt.

Liikkeelle matalalla alkuinvestoinnilla

Ängeslevä on työskennellyt Maxtechissä vuoden päivät. Sitä ennen hän teki uraa vakuutus- ja finanssialalla. Hänen mukaansa hyppy it-maailmaan on ollut kivuton, sillä toimialat eivät eroa toimintamalleiltaan merkittävästi toisistaan. Ängeslevän mukaan muusta kuin teknisestä taustasta on ollut uudessa työssä jopa hyötyä.

– Minulla ei ole teknistä taustaa, joten katson asioita pitkälti samalla tavoin kuin asiakkaamme ja ymmärrän heidän haasteitaan, hän sanoo.

It-projekteissa puhuttaa raha. Ängeslevä sanoo, ettei työajanhallinnan järkevän toteuttamisen tarvitse maksaa maltaita. Hänellä onkin ytimekäs viesti yrityksille, joissa työajanseuranta ei vielä ole uuden lain vaatimalla tasolla.

– Liikkeelle pääsee hyvin matalilla alkuinvestoinneilla. Palvelun kuukausikustannus määräytyy asiakkaan henkilöstömäärän perusteella, jolloin se myös skaalautuu siinä tapahtuvien vaihteluiden mukaan. Jos yrityksen henkilöstömäärä muuttuu suuntaan tai toiseen, myös palvelun hinnoittelu seuraa perässä. Kaiken kaikkiaan palvelu on edullinen, sillä kaikki laskuttamamme asiat helpottavat yrityksen käytännön työtä ja tuovat siten merkittäviä kustannussäästöjä.

 

Maxtechin Ite wiki -profiili

Maxtechin kotisivut