80 prosenttia Suomessa toimivista, alle 100 miljoonan liikevaihtoon yltävistä ohjelmisto- ja pilvikehityspalveluja tarjoavista yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2018.   

Tieto käy ilmi liikkeenjohdon neuvonantajapalveluita ohjelmistoyrityksille tarjoavan Lingonberry Islandin Petri Niirasen tekemästä Suomen ohjelmisto- ja pilvikehityspalveluiden markkinaselvityksestä.

Mukaan tutkimukseen oli valittu 102 räätälöityä ohjelmistokehitystä tarjoavaa yritystä, joiden liikevaihto on noin 1-100 miljoonaa euroa. 

– Selvityksestä rajattiin pois selkeät tuotetalot, jotka keskittyvät esimerkiksi CRM tai ERP -ratkaisuihin. Yrityksistä kerättiin tiedot vuosien 2014-2018 liikevaihdosta ja liikevoitosta sekä arvio henkilöstön lukumäärästä, selvityksen toteuttanut Niiranen kertoo.

Hän perustelee haastattelussa markkinaselvitykseen valittua näkökökulmaa: 

– Olen pyrkinyt selvittämään markkinaa ennen kaikkea ohjelmistokehityspalveluja ostavien yritysten näkökulmasta. Tämän vuoksi valitsin selvityksen piiriin yritykset, joiden liiketoiminta on jo selkeästi käynnistynyt ja mahdollista kasvattaa markkinaa nopeammin. Olen tietoisesti jättänyt selvityksestä pois esimerkiksi freelancer-markkinan, pienet ja stabiilit, alle yhden miljoonan liikevaihtoon jäävät toimijat sekä kaikkein suurimmat monialaiset palvelutoimittajat, kuten Tiedon ja CGI:n. 

Olen pyrkinyt selvittämään markkinaa ennen kaikkea ohjelmistokehityspalveluja ostavien yritysten näkökulmasta.”

Koska ohjelmistokehitysmarkkinaa on haastava jäsentää tyhjentävästi, kartoitus kannattaa ottaa näkökulmana siihen, miltä tämä kenttä näyttää it-alan ammattilaisen silmin, joka on perehtynyt markkinaan sitä tutkien. 

Niiranen toteutti selvityksen ohjelmistoyritysten verkkosivuja, Ite wikin yrityshakua, julkisia taloustietoja sekä LinkedInin dataa hyödyntämällä.

Suurin prosentuaalinen liikevaihdon kasvu oli sulautettujen järjestelmien ja web-sovellusten kehitystä tarjoavalla Buutti Oy:llä, jonka vuoden 2018 liikevaihto oli 785 000 euroa ja liikevaihto kasvoi 1815 prosenttia vuodesta 2017. Toisena listalla on New Thing Co, jonka liikevaihto kasvoi 186 prosenttia, joskin yrityksen tulos oli tappiollinen. Kolmanneksi sijoittui S&P Digital, jonka liikevaihdossa tapahtui 162 prosentin kasvu.

Sijoille 4.-6 sijoittuivat Microsoft-teknologian toteutuksista tunnettu Sulava, ohjelmistokehityksen ohella muun muassa älykkäisiin autoihin erikoistunut Unikie ja Codea

Suurimman pudotuksen liikevaihdon kasvussa koki muun muassa autojen tietojärjestelmiä ja IoT-ratkaisuja kehittävä Symbio. Toiseksi suurin putoaja oli Digitalist, joka tunnettiin aiemmin digitalisaatiokentän tapahtumasarjana ja sosiaalisen median hastagina, ja jonka brändin Ixonos hankki vuonna 2017. 

 

Ohjelmisto- ja pilvikehityspalveluiden markkinaselvitykseen valikoituneet ohjelmistoyritykset – tulokset on järjestetty liikevaihdon kasvuprosenttiin perustuen

 

Osaajapula on hidastanut kasvua

Petri Niirasen mukaan selvityksessä mukana olleiden yritysten muodostaman markkinan arvo on tänä vuonna noin 1,3 miljardia euroa.

– Markkina kasvaa viime vuodesta noin 8 prosenttia. Uskon, että kasvu jatkuu myös ensi vuonna, tosin hitaampana, hän sanoo.

Markkina kasvaa viime vuodesta noin 8 prosenttia.”

Selvitystä varten Niiranen oli myös haastatellut osaa siinä mukana olevien yritysten johtajista. Kaikki tunnustivat, että tänä vuonna kasvua on haitannut erityisesti osaajapula.

– Osaajapula heikentää kasvua myös ensi vuonna, mutta kenties suurempi kasvun hidaste tulevat olemaan asiakasyritysten heikentyneet talousnäkymät.

Kuolemanlaakso on liikevaihtoluokassa 5-30 miljoonaa 

Yrityksistä 43 prosenttia paransi kannattavuuttaan vuonna 2018, mutta markkinan yleinen kannattavuus heikkeni jopa 20 prosenttia. Heikointa kannattavuus oli 5-30 miljoonan euron liikevaihtoon yltävissä yrityksissä.

Niiranen nimittääkin tätä liikevaihtoluokkaa ohjelmisto- ja pilvikehitysmarkkinan kuolemanlaaksoksi.

– Tässä liikevaihtoluokassa markkinan keskimääräinen kannattavuus on selkeästi pienempi kuin ääripäissä ja 40 prosenttia yrityksistä on heikosti kannattavia. Vain joka neljäs yritys saavuttaa yli 10 prosentin kannattavuuden ja joka kolmas yritys taistelee 0-4 prosentin välillä. Joka kuudes yritys on puolestaan tappiollinen. 

Selvityksen mukaan keskimääräinen kannattavuus oli 5-30 miljoonan liikevaihtoluokassa vain 3,8 prosenttia, kun yli 30 miljoonan liikevaihtoluokassa se oli 5 prosenttia ja alle 5 miljoonan liikevaihtoluokassa 6,5 prosenttia.

”Keskimääräinen kannattavuus oli 5-30 miljoonan liikevaihtoluokassa vain 3,8 prosenttia”

Niiranen epäilee juurisyyn löytyvän muun muassa henkilöstömäärän kasvusta seuranneista organisaatiomuutoksista.

– Kun yritys kasvaa yli 50 henkilön kokoluokkaan, perustajajäsenet alkavat kaivata ympärilleen tukiorganisaatiota esimerkiksi myynti- ja markkinointijohtajaa ja hr-päällikköä. 

Lingonberry Island tarjoaa konsultointipalveluja teknologiakentän pk-yrityksille

Niiraselle on kertynyt yli 20 vuoden työkokemus teknologia-alan tuote- ja palveluliiketoiminnan parista. Lingonberry Islandin kautta hän haluaa auttaa teknologiavetoisia pk-yrityksiä strategian kirkastamisessa ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Hän toteuttaa asiakkailleen myös markkinaselvityksiä.

 

Petri Niiranen

 

– Markkinaselvityksellä nähdään yrityksen kyvykkyyksillä saavutettavissa oleva markkina-asema sekä markkinassa menestymisen keinot. 

Niirasen mukaan kasvustrategian kehittämisellä tähdätään liikevaihdon absoluuttiseen kasvattamiseen. Keinoina hän käyttää esimerkiksi asiakkaan kilpailuedun rakentamista ja siihen liittyvien tarjontojen kehittämistä. 

-Palveluliiketoiminnan konsultointi auttaa hahmottamaan yrityksen strategiaa palvelujen tarjonnassa, oikean fokuksen valitsemista ja miten liiketoiminta kasvaa palvelujen avulla, Niiranen summaa yrityksensä tarjonnat

 

Lingonberry Islandin verkkosivut

 

Kirjoittajat: Johannes Puro ja Suvi Lindström

 

Lue myös: Ohjelmistokehityksen, web- ja mobiilikehityksen ja julkaisujärjestelmien osaajayritykset suomessa