Digiarvoa 2019 -kilpailun on voittanut Suomen Punaisen Ristin Kukaan ei jää ilman apua -palvelu, jonka ideana on helpottaa avun tarvitsijoiden ja vapaaehtoisten kohtaamista tekoälyn avulla.

Suomen Punaisen Ristin toiminnassa vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa. Idean esittelyssä järjestö toteaa, että nykyisessä digitaalisessa vapaaehtoisten välittämisessä pullonkaulaksi on muodostunut auttamistehtävän ja autettavan ihmisen yhdistämiseen vaadittava henkilötyöpanos. 

Tekoälyn hyödyntäminen laskisi vapaaehtoistyön koordinointiin kuluvia työtunteja ja vapauttaisi ihmisten ajan varsinaiseen auttamiseen. 

Järjestössä uskotaan, että digitaalisen palvelun avulla toiminnan volyymi saadaan kasvamaan ja esimerkiksi kriisitilanteissa kaikki halukkaat pääsevät mukaan auttamistyöhön. Tähän asti kaikkea apua ei ole välttämättä pystytty hyödyntämään.

Digitaalisuus tarkoittaa meille sitä, että voimme mahdollistaa yhä useampia kohtaamisia.”

”Punaisen Ristin vapaaehtoisuus on usein ihmisten kohtaamista. Digitaalisuus tarkoittaa meille sitä, että voimme mahdollistaa yhä useampia kohtaamisia. On hienoa päästä kehittämään digitaalisia ratkaisuja yhdessä Digian huippuammattilaisten kanssa. Kun onnistumme, koko suomalainen yhteiskunta hyötyy”, viestintäjohtaja Ilpo Kiiskinen Suomen Punaiselta Ristiltä toteaa Digian tiedotteessa.

Digiarvoa 2019 -kilpailussa etsittiin arvoa tuottavia digitaalisia ideoita. Voittaja palkittiin 100 000 euron arvosta Digian ammattitaitoa kilpailuhankkeensa toteuttamiseksi.

Voittajan valinneeseen raatiin kuuluivat St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, hallitusammattilainen Leena Niemistö, Alma Median CDO ja Digian hallituksen jäsen Santtu Elsinen sekä Digialta teknologiajohtaja Juhana Juppo ja toimitusjohtaja Timo Levoranta.

Kilpailuun saapui 93 hakemusta, joiden joukosta valittiin viisi finalistia. Voittajan valinnan lisäksi raati päätyi antamaan kunniamaininnan Resistomap Oy:lle, jonka tavoitteena on tuottaa palvelu antibioottiresistenssin seurantaan.