Ohjelmistoyhtiö Digia perusti alkuvuodesta Ratkaisuverstaan, jossa asiakkaalle näytetään, miten Microsoft Dynamics 365 -alustalla mahdollistetaan datan kokonaisvaltainen hyödyntäminen.

Digian pre-sales arkkitehtitiimiä vetävä Jani Valu kertoo Ratkaisuverstaan toiminnasta. 

– Tänä päivänä liiketoimintasovellusten pitäisi olla osa kokonaisuutta, jota asiakas voi rakentaa eteenpäin oman roadmapin mukaisesti osissa. Se vaatii liiketoiminnan mukana muuttuvan alustan. Ratkaisuverstaalla demoamme asiakkaalle useita yhteen esimerkkiprosessiin liittyviä sovellusalustoja.

Microsoft Dynamics 365 Ratkaisuverstas on suunniteltu yrityksille, joita kiinnostaa datan älykäs hyödyntäminen. Tapaamisen aikana voidaan tutustua esimerkiksi kenttätyön ratkaisuihin, IoT-laitteisiin tai asiakkuuksien hoidon ja kehittämisen ratkaisuihin.

“Microsoft Dynamics 365 Ratkaisuverstas on suunniteltu yrityksille, joita kiinnostaa datan älykäs hyödyntäminen.”

Valu kertoo, että useat teollisuuden ja palvelusektorin toimijat ovat jo käyneet verstaalla ja uusia ahaa-elämyksiä on syntynyt.

– Oivallukset ovat olleet rajoja rikkovia. Voi olla, että ennen Ratkaisuverstaalle tuloa yrityksen toimintatavoista ja -mahdollisuuksista on ajateltu tietyllä tavalla ja sieltä lähdettäessä ajatukset muuttuvat, Valu toteaa. 

Hänen mukaan esimerkiksi IoT:n hyödyntäminen ei ole pelkästään laitteiden monitorointia tai kenttä- ja huoltohenkilöstön työn ohjausta, vaan sillä on useita näkökulmia liiketoiminnan tehostamisessa.

– Laitteiden ja koneiden toiminnan ymmärtäminen on kasvun lähde. Niiden tuottamaa dataa voidaan hyödyntää jopa asiakaskokemuksen ja -arvon kasvattamiseksi. Vaikka yritys myisi ja huoltaisi laitteita, asiakaskokemus on paljon muutakin kuin nopeasti ja laadukkaasti suoritettu korjaustoimenpide.

Workshopin aikana korostetaan dialogia

Microsoft Dynamics 365 Ratkaisuverstas on aito workshop, jossa asiakkaan edustajat pääsevät tekemään asioita tietyn liiketoimintaprosessin mukaan lavastetussa tilassa. 

–  Workshopin aluksi käymme lyhyesti läpi, missä autamme asiakkaita ja kerromme esimerkein, mitä olemme tehneet muiden kanssa kenttähuollon, myynnin, ERP:n, analytiikan ja IoT:n saralla. Live-esityksessä mallinnetaan asioiden eteneminen esimerkkiprosessissa asiakashoidosta kirjanpitoon ja taseeseen asti. Asiakas pääsee live-esityksen aikana myös suorittamaan pieniä tehtäviä, Valu kuvailee workshopin sisältöä.

 

Jani Valu kertoo, että Digian asiakkaat ovat olleet todella kiinnostuneita vierailemaan Ratkaisuverstaalla.

 

Kaiken keskiössä on aktiivinen dialogi. Asiakkaan nykytilasta, haasteista ja jatkokehitystarpeista voidaan keskustella joko live-esityksen aikana tai sen jälkeen. Uudet ajatukset syntyvät lähes poikkeuksetta juuri dialogin ja yhteistyössä toteutetun innovoinnin seurauksena.

– Kun näkemyksiä vaihdetaan puolin ja toisin, saadaan uusia ideoita siitä, miten asiat liittyvät toisiinsa ja miten tiedonjakoa estäviä siiloja voidaan purkaa. Asiakkaalle syntyy ymmärrys yrityksen kehitystarpeista ja niiden ratkaisemiseen saatavilla olevista kokonaisuuksista.

“Asiakkaalle syntyy ymmärrys yrityksen kehitystarpeista ja niiden ratkaisemiseen saatavilla olevista kokonaisuuksista.”

Valun mukaan yritysten haasteena on usein se, ettei liiketoiminnan ja työn tekemisen kannalta ratkaiseva tieto ole saatavilla hyvän käyttöliittymän kautta oikeaan aikaan. 

– Ratkaisuverstaalla tyypillinen havainto liittyykin juuri siihen, että oikealla alustaratkaisulla data on mahdollista saada käyttöön juuri oikealla hetkellä. Erään asiakkaan tullessa Ratkaisuverstaalle heillä oli mielessä käydä läpi toiminnanohjauksen prosessit ja talouden ohjaus. Niiden lisäksi pystyimme yhdessä todentamaan, että heillä on liiketoimintaa, jossa materiaalien ostamisen, toimittamisen ja myynnin seuranta voitaisiin toteuttaa IoT:n avulla. Kyseessä ei olisi irrallinen IoT-ratkaisu, vaan data aidosti kytkeytyisi heidän liiketoimintaprosesseihinsa.

Microsoft Dynamics 365 Ratkaisuverstaan suosio on yllättänyt

Asiakas ei maksa verstaalla vierailusta euroakaan. Valu kertoo, ettei workshopiin pidetä kuitenkaan täysin avoimia ovia. 

– Olemme tehneet kohderyhmähakuja ja pyrkineet löytämään ne toimijat, joille verstaalla käyminen tuottaisi eniten lisäarvoa. Sekä meille että asiakkaalle on tärkeää, että pystymme tarjoamaan workshopia oikeaan kohderyhmään. Välillä on käynyt niinkin, että Ratkaisuverstaasta kiinnostunutta asiakasta on pystytty auttamaan parhaiten Digian muiden palvelujen avulla.

 

Digian Microsoft Dynamics 365 Ratkaisuverstaalla asiakkaat pääsevät vaihtamaan ajatuksia visualisoidussa tilassa.

 

Digian markkinointitiimin kanssa aktiivisesti yhteistyötä tekevä Valu kertoo, että Microsoft Dynamics 365 Ratkaisuverstaan suosio tuli hänelle pienenä yllätyksenä. Kiinnostus on ollut erittäin suurta niin Digian sisällä kuin asiakkaiden keskuudessa.

Valu kertoo pohtineensa selitystä suurelle suosiolle. Hän arvelee, että kovaa vauhtia digitalisoituvassa maailmassa ihmiset kaipaavat välillä pysähtymistä ja yhteistä luovaa tekemistä näyttöpäätteiden ulkopuolella.

– Ratkaisuverstaalla asiakas pääsee visualisoidussa tilassa katsomaan muutakin kuin näyttöpäätettä. Se on monella tapaa rennompi paikka käydä dialogia kuin perinteinen neuvottelutila. Luulen, että siitä syystä ihmiset tulevat verstaalle mielellään ja lähtevät pois iloisina, mukanaan tuoreita ajatuksia tulevasta.

 

Lue Digian verkkosivuilta lisää Microsoft Dynamics 365 Ratkaisuverstaasta

 

Digian Ite wiki-profiili

Digian kotisivut