Suomi on digitalisaation kärkimaa!

Valtiovarainministeriö tiedottaa, että Suomi on noussut ensimmäiselle sijalle EU:n DESI-digitalisaatiovertailussa. Viime vuonna Suomi sijoittui kolmanneksi, mutta kiilasi nyt kärkeen Ruotsin ja Tanskan ohitse. Vertailun tulokset piristävät mieltä, sillä uutisoimme vähän aikaa sitten Suomen huonontuvista tuloksista teknologiabarometrissa.

Euroopan komission digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi eli DESI kuvaa kunkin EU-maan digitaalista toimintakykyä ja sen kehitystä. Indeksi vertailee EU-maiden edistymistä digitalisaation hyödyntämisessä 13 indikaattorin avulla.

Vertailussa saatava maksimipistearvo on 100. Suomen pistemäärä on tänä vuonna 69,9. EU-maiden keskiarvo on 52,2.

”Olemme olleet jo pitkään kärjen tuntumassa. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ digitalisaation edistämiseksi on nyt tuottanut tulosta.”

”Olemme olleet jo pitkään kärjen tuntumassa. Määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ digitalisaation edistämiseksi on nyt tuottanut tulosta. Laaja-alainen yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden välillä on avainasemassa siinä, miksi olemme nyt tässä”, kertoo valtiovarainministeriön ylijohtaja, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen Valtiovarainministeriön tiedotteessa.

 

(The Digital Economy and Society Index DESI 2019, liput lisännyt Ite wiki)

 

”Suomen menestyminen globaalissa toimintaympäristössä riippuu kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sekä julkishallinnon kyvystä tuottaa, suojata, ymmärtää ja hyödyntää tietoa. Määrätietoisella tietopolitiikalla Suomen on mahdollista toimia edelläkävijänä myös tiedon hyödyntämisessä”, Karjalainen sanoo.

”Määrätietoisella tietopolitiikalla Suomen on mahdollista toimia edelläkävijänä myös tiedon hyödyntämisessä”

Suomi suoriutuu erityisen hyvin digitaalisissa viranomaispalveluissa ja digiteknologian hyödyntämisessä. Yksi vahvimmista kilpailuvalteistamme on korkea osaamistaso, sillä 76 prosenttia väestöstä hallitsee vähintään perustason digitaidot. Digitaitojen EU-keskiarvo on 57 %.

Vertailun neljä kärkimaata erottuvat muista EU-maista selvästi paremmalla pisteytyksellä. Suomen perässä seuraaville sijoille sijoittuvat Ruotsi, Alankomaat ja Tanska. Muita digitalisaation kärkimaita ovat muun muassa Iso-Britannia, Luxemburg, Irlanti, Belgia ja Viro.