Yritysten liiketoiminnan digitalisoituessa myös verkottamisratkaisut kehittyvät vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Tuotepäällikkö Janne Mikola kuului työryhmään, joka alun perin kehitti Telia SD-WAN -palvelun. Nyt hän vastaa sen teknisestä kehityksestä työskennellen yritysverkkojen parissa.

Mikolan mukaan hybridiverkko, jollaista myös Telia SD-WANilla voidaan rakentaa, on tämän hetken modernein tapa yritysverkon toteuttamiseen.

– SD-WAN on yrityksille tarkoitettu uuden aallon verkottamispalvelu, jossa hyödynnetään ohjelmistopohjaisuutta ja virtualisoinnin keinoja. Perinteiseen verkottamispalveluun verrattuna se tuleekin lähemmäs DevOpsia, ohjelmistokehitystä ja automaatiota, hän sanoo.

Yritysverkoista puhuttaessa voidaan tarkoittaa samassa sijainnissa olevia lähiverkkoja tai useita toimipisteitä yhdistäviä WAN-verkkoja, joita SD-WAN edustaa. Hybridiverkko puolestaan yhdistelee erilaisia tapoja rakentaa tietoliikenneyhteyksiä. Mukana voi olla niin mobiiliverkkoja kuin kuituyhteyksiä sekä kuparilinjoihin perustuvia yhteystapoja, kuten DSL ja Ethernet. Kaikista näistä muodostuu hydridiverkossa yksi kokonaisuus.

SD-WAN on yrityksille tarkoitettu uuden aallon verkottamispalvelu, jossa hyödynnetään ohjelmistopohjaisuutta ja virtualisoinnin keinoja.”

Mikolan mukaan fyysisellä tasolla se tarkoittaa, että yrityksen toimipisteeseen voi tulla useita eri verkkoyhteyksiä, jotka kerätään yhteen laitteeseen.

– Viimeiset viisitoista vuotta yritysverkot ovat olleet täysin suljettuja. Jokaisella yritysasiakkaalla on ollut uniikki verkkoympäristö, johon toisen yrityksen toimijat eivät ole päässeet. Suljetun ratkaisun etuina ovat hyvä suorituskyky ja parempi tietoturva, Mikola jatkaa.

Edellä mainituista eduista huolimatta yhä useampi yritys on kiinnostunut hybridiverkoista. Mikolan mielestä se kertoo, ettei täysin suljettu verkko enää palvele yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt kaivataan aiempaa paremmin julkiseen internetiin integroituvia ratkaisuja. SD-WAN rakentuukin usein lähes kokonaisuudessaan sen päälle. Lisäksi sitä ohjataan keskitetysti pilvestä.

– Yritykset ovat entistä hanakammin osa ekosysteemejä, ja ratkaisuja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Myös internetin merkitys kaikelle liiketoiminnalle on kasvanut räjähdysmäisesti. Sen lisäksi, että kumppaneiden kanssa asioidaan verkossa, data siirtyy nyt suljetuista sisäverkoista ja omista datakeskuksista julkiseen pilveen. SD-WAN tukee parhaiten tätä kehitystä.

Hybridiverkko ei ole sidottu sijaintiin tai toimintatapaan

Hybridiverkot myös skaalautuvat yritysten tarpeiden mukaan.

– Jos yritys fuusioituu, perustaa toimipisteen toiseen kaupunkiin tai osallistuu messuille, verkko mukautuu joustavasti muutokseen. Jos jossakin yrityksen toiminnoissa on edelleen tarve perinteiselle verkkoratkaisulle, voidaan hybridiverkko tarjota sen rinnalla, Mikola sanoo.

Hänen mukaan esimerkiksi mobiiliverkko tukee muuttunutta työkulttuuria.

– Perinteisesti yritysverkko on viety yhteen osoitteeseen, johon se myös jää yrityksen muuttaessa tai työntekijöiden liikkuessa paikasta toiseen. Etätyön yleistyminen on johtanut siihen, että yritysverkkoja on alettu rakentaa entistä useammin mobiiliverkkoon. Sen seurauksena yritysverkkoa on mahdollista käyttää kaikkialla ja myös muiden langattomien verkkojen, esimerkiksi hotellihuoneen verkkoyhteyden, yli. Telia SD-WAN:lla, ja myös esimerkiksi laitteiden ja käyttäjien yhdistämiseen keskittyvällä Telian Liikkuva Yritysverkko -palvelulla, halutaankin tukea liikkuvaa työtä.

”Etätyön yleistyminen on johtanut siihen, että yritysverkkoja on alettu rakentaa entistä useammin mobiiliverkkoon.”

SD-WAN on jo nyt mullistanut verkottamisratkaisujen toimittamisnopeuden. Kun 5G yleistyy, mobiiliverkon toiminta ottaa vielä ison hyppäyksen eteenpäin. Mikola kertoo, että Telia on aloittanut 5G:n käyttöönoton pilotoinnin yritysasiakkaiden kanssa.

– 5G:n myötä mobiilikaistaa tullaan saamaan paljon nykyistä enemmän  ja pienemmällä latenssilla. 5G:n kaupallinen käyttöönotto on käynnistymässä tänä vuonna.

 

Janne Mikola

 

Telia SD-WAN voi hyödyntää mitä tahansa yhteystyyppiä ja palveluun voidaan luoda erilaisia kokonaisuuksia organisaation käytössä olevien sovellusten vaatimusten mukaan.

– Eri sovelluksilla on erilaisia vaatimuksia verkkoyhteyden laadulle ja turvallisuudelle. Esimerkiksi paljon kaistaa vaativalle sovellukselle, joka ei kuitenkaan ole kovin viivekriittinen, voidaan tarjota näihin vaatimuksiin vastaava yhteystyyppi. Samalla tapaa viivekriittiselle sovellukselle voidaan lohkoa hybridiverkosta sen vaatimuksia vastaava palvelu.

Telialla on maailman ykköseksi rankattu runkoverkko *

Haastattelun lopulla Mikola kertoo mielenkiintoisen faktan: 55 prosenttia globaalista internetliikenteestä kulkee Telian runkoverkossa. Mikola sanoo tiedon tulevan monille yllätyksenä.

– Koko internetin rakentamisen ja infrastruktuurin näkökulmasta Telia on maailman suurin yksittäinen toimija. Kyse ei ole siitä, että Suomen ja Ruotsin internetliikenteen määrä olisi erityisen suurta, vaan meidän verkkoa on todella viety ympäri maailmaa.

Runkoverkko koostuu fyysisestä johtoinfrastruktuurista ja eri toimipisteissä olevista aktiivisista verkkolaitteista, jotka reitittävät liikennettä eteenpäin. Valtaosan liikenteestä muodostavat isot globaalit toimijat.

– Maailman merkittävimmistä sisällöntuottajista suurin osa hyödyntää Telian runkoverkkoa. Myös esimerkiksi videoliikenne ja videopelaaminen muodostavan ison osan globaalista verkkoliikenteestä, Mikola kertoo.

 

Telian Ite wiki profiili

Telian kotisivut

* Runkoverkot listaa vuosittain Dyn Rankings. Lue lisätietoja listauksesta.