Joka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämää, ja joka kymmenes on jatkuvasti yksinäinen. Miten yksinäisyyttä voitaisiin lievittää teknologian avulla?

Ohjelmistotalo Perfektio sekä Kehitysvammaliitto ja Mielenterveysseura ovat lähteneet yhdessä kehittämään helpotusta yksinäisyyteen. Kohdataan-yhteishanke tähtää vähentämään yksinäisyyttä ja lisäämään hyvinvointia sosiaalisen median keinoin.

Rakenteilla on uudenlainen, saavutettava somepalvelu, joka keskittyy uusiin ihmisiin tutustumiseen ja ystävien löytämiseen.

Uudesta somepalvelusta meille ovat kertomassa Kohdataan-hankkeen projektipäällikkö Tanja Räsänen ja Perfektion projektivastaava Olli Savisaari.

Apua yksinäisyyteen saavutettavasta somesta

Yksinäisyys koskettaa lukemattomien ihmisten elämää päivittäin.

– Olemme suurten asioiden äärellä, sillä yksinäisyys on tällä hetkellä yksi suurimmista terveysuhista. Sillä on valtava vaikutus ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, kertoo Räsänen.

“Yksinäisyys on tällä hetkellä yksi suurimmista terveysuhista.”

Hankkeen tähtäimessä on parantaa yksilöiden hyvinvointia ja sen kautta vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti.

– Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia kohtaamisiin somen kautta. Haluamme kehittää palvelun niille, joita nykyiset sosiaaliset mediat eivät palvele joko siksi, että ne eivät ole saavutettavia tai siksi, ettei niissä kohdata uusia ihmisiä. Nykyisissä somepalveluissa pyöritään jo olemassa olevien ystävien kanssa uusiin tutustumisen sijasta, Räsänen kertoo.

Hankkeen kärjessä ovat saavutettavuus ja helppokäyttöisyys. Räsäsen ja Savisaaren mukaan palvelu on kuitenkin avoin kaikille, se ei ole suunnattu vain erityisryhmille, vaikka on rakennettu ottamaan huomioon heidän tarpeitaan.

– Saavutettavuus on hyvä kaikille, ei vain erityisryhmille. Sen tulisi olla kehittämisen lähtökohta, ei loppumetrien viilaus, kiteyttää Savisaari.

“Saavutettavuuden tulisi olla kehittämisen lähtökohta, ei loppumetrien viilaus.”

Palvelun ideoiminen ja pohjatyö aloitettiin jo vuonna 2017, mutta palvelun kehittäminen lähti käyntiin vuonna 2018 Kohdataan-hackathonista, jossa Perfektio oli mukana fasilitoimassa ja sparraamassa tiimejä. Tapahtumassa eri alojen osaajat innovoivat ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseen.

Keskiössä kohtaaminen, ei somebrändi

Miten tämä uudenlainen somepalvelu sitten oikein toimii?

– Lähdimme siitä, että kysyimme käyttäjiltä, miten verkossa halutaan tutustua uusiin ihmisiin. Yhteiset kiinnostuksen kohteet nousivat esiin tärkeänä asiana. Palveluun luodaan profiili ja kerrotaan mielenkiinnon kohteista, jonka jälkeen palvelu mätsää käyttäjät pieniin ryhmiin, joissa voi keskustella toisten kanssa, Räsänen kertoo.

Keskiössä on siis muihin tutustuminen, ei oman sädekehän kiillotus.

– Sen sijaan, että tehdään taas yksi henkilön somebrändin ympärillä pyörivä palvelu, keskitytään uusiin ihmiskohtaamisiin. Säihkyvien someprofiilien luominen nettiin ei helpota yksinäisyyttä, kiteyttää Räsänen.

“Säihkyvien someprofiilien luominen nettiin ei helpota yksinäisyyttä.”

Ryhmäkeskustelun lisäksi palveluun on tulossa kahdenkeskiset keskustelut sekä eri viestintäkeinoja kuten kuva ja ääni, sillä kaikille tekstimuotoinen viestittely ei sovi. Suunnitelmissa on myös kolmansien osapuolten järjestämät tapahtumat, jotka johtaisivat aitoihin kohtaamisiin kasvotusten. Näin uudet ystävät voivat helposti tutustua toisiinsa, ja tapahtuman järjestäjä saa palvelun kautta lisää näkyvyyttä ja osallistujia.

Tähtäimessä on paikka, jossa on turvallinen ja myönteinen ilmapiiri, johon on mukava tulla, ja jossa ketään ei kiusata tai jätetä yksin.

– Koska emme tee kaupallista palvelua, emme joudu tekemään eettisiä kompromisseja. Palvelun tarkoituksena ei ole tehdä rahaa, tai myydä kenenkään dataa, ja kenenkään yksityisyydensuojaa ei loukata, Savisaari kertoo.

 

 

Yhteiskehittämisestä vauhtia hankkeeseen

Perfektio valittiin ohjelmistokumppaniksi käänteisen kilpailutuksen kautta, jonka jälkeen palvelua lähdettiin toteuttamaan yhdessä.

Koska tarkoituksena on saada aikaan somepalvelu, joka vastaa kohderyhmien erityistarpeita, käyttäjien näkökulma on otettu huomioon kehittämisen jokaisessa vaiheessa. Useaan otteeseen tehty käyttäjätestaus on avainasemassa palvelun muotoilussa ja tärkeimpien ominaisuuksien hakemisessa.

– Kunnianhimo ja tavoitteet ovat korkealla, ja käyttäjien toiveiden ja tarpeiden pohjalta tarpeellisten ominaisuuksien lista on kasvanut entisestään. Rajallisen budjetin ja resurssien vuoksi palvelua varten ryhdyttiin luomaan koordinoitua yhteiskehittämisen mallia, Räsänen kertoo.

Perfektio toimii hankkeessa teknisenä kumppanina ja yhteiskehittämisen koordinaattorina.

– Hanke on verrattavissa avoimen lähdekoodin projektiin. Olemme Perfektiossa ottaneet koordinointivastuun ja kehitämme palvelua itse, mutta huomattava osuus resursseista on suunnattu siihen, että kuka tahansa voi tulla mukaan kehittämään palvelua. Nyt se on ollut ohjelmistokehitystä, mutta tarve on myös suunnittelu- ja design-puolelle, kertoo Savisaari.

“Huomattava osuus resursseista on suunnattu siihen, että kuka tahansa voi tulla mukaan kehittämään palvelua.”

Savisaaren mukaan yhteiskehittämistä on tehty ennenkin, mutta harvoin samaan tapaan koordinoidusti. Projekti on alusta lähtien toiminut täysin avoimesti, ja avoimuus on ollut kaiken kehittämisen lähtökohtana.

Kehitystyö on lähtenyt rivakasti käyntiin.

– Maaliskuun 2019 käytimme ohjelmistokehitystä valmistellessa, ja huhtikuussa pääsimme täysipainoisesti vauhtiin devauksen kanssa.

Savisaari ja Räsänen kertovat, että juuri haastattelupäivänä on toteutettu reilun sadan käyttäjän kolmetuntinen beta-testaus, ja toinen samanmoinen tapahtumassa vielä saman päivän iltana.

 

Kohdataan-hankkeen tekijöitä: Tero Avellan Kehitysvammaliitosta, Tanja Räsänen Kehitysvammaliitosta, Pinja Kuosmanen Perfektiolta, Mia Purho Mielenterveysseurasta ja Olli Savisaari Perfektiolta

 

Haluatko mukaan projektiin?

Koska Kohdataan-hanke on avoimen lähdekoodin projekti, kuka tahansa halukas voi osallistua palvelun kehittämiseen. Savisaari ja Räsänen haluavat aktivoida ihmisiä mukaan, olivat he sitten kiinnostuneita käyttäjiä, yksittäisiä kehittäjiä, järjestöjä tai yrityksiä.

Kuka tahansa halukas voi osallistua palvelun kehittämiseen.

– Beta-testaus on nyt tehty ja sieltä saatiin huomattava määrä kehitysehdotuksia palvelun eteenpäin viemiseksi. Edellytykset lähteä kehittämään palvelua ovat hienot. Perfektio on tukena matkan kaikissa vaiheissa ja ratkomme ongelmia yhdessä, Savisaari kertoo.

Hankkeella on oma Slack workspace nimeltä Kohdataan-dev, ja yhteiskehittäminen tapahtuu GitHubissa. Maanantaina 3.6. järjestetään Helsingissä hankkeen yhteiskehittämisilta, joka on avoin kaikille palvelun kehittämisestä kiinnostuneille.

– Juuri nyt on otollisin aika lähteä mukaan. Yhdessä porukassa ei asu kaikki maailman asiantuntijuus.

“Juuri nyt on otollisin aika lähteä mukaan. Yhdessä porukassa ei asu kaikki maailman asiantuntijuus.”

Kohdataan-hankkeen kehitykseen osallistumalla pääsee mukaan työskentelemään arvokkaan päämäärän hyväksi.

– Jos yksikin yksinäinen löytää palvelumme kautta ystävän, on tärkeä tavoite saavutettu, Räsänen lopettaa.

Jos kiinnostuit lähtemään mukaan yhteiskehittämiseen, tutustu Kohdataan-hankkeen yhteiskehittämissivuihin täällä, liity Kohdataan-Slackiin täällä, GitHubiin täällä, tai ota yhteyttä tanja.rasanen@kvl.fi tai olli.savisaari@perfektio.fi.

 

Kohdataan-hankkeen verkkosivut

Perfektion verkkosivut
Perfektion ite wiki-profiili