Poissa ovat ajat, jolloin käyttäjän työkalut ja -tavat olivat vain hänen omiaan. Modernit työkalut rakentuvat tiimityön ympärille, joten työn sujumiseksi myös työtapojen täytyy olla yhteisiä. Sooloilu synnyttää vain kaaosta.

Pilviratkaisuja tarjoavan Innofactorin Vesa Nopanen korostaa, että uusi sovellus ei koskaan luo itsestään muutosta, vaan sen ominaisuudet tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden työn tekemisen kulttuurin ja käytäntöjen muuttamiseen.

– Oleellista ei ole työkalu itse, vaan sen yritykselle tuomat hyödyt. Organisaatiossa on ymmärrettävä, miksi esimerkiksi Skypen vaihtaminen Teamsiin on hyvä asia ja miten pilvipalveluiden avulla luodaan jaetut toimintatavat, jotka mahdollistavat aiempaa monipuolisemmat työskenaariot. Muutos vaatii ohjausta ja johtamista, jotta käyttäjät ymmärtävät sen hyödyt niin liiketoiminnalle kuin heille itselleenkin ja innostuvat käyttämään uusia työkaluja.

 

“Uusi sovellus ei luo itsestään muutosta, vaan sen ominaisuudet tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden työn tekemisen kulttuurin muuttamiseen”

 

Modernissa työelämässä viestintäratkaisut ja työn tekemiseen tarvittavat sovellukset löytyvät yhdestä yhteisestä ympäristöstä, jonka edut ovat hyvin monipuoliset. Ensimmäisenä Nopanen mainitsee turhien häiriötekijöiden vähenemisen.

– Informaatiotulvassa työympäristön on mahdollistettava työhön keskittyminen. Kun kaikki päivittäisessä käytössä olevat sovellukset löytyvät yhdestä työympäristöstä, eikä työntekijän tarvitse hyppiä sovelluksesta toiseen, keskittyminen paranee, hän aloittaa.

Nopasella on takana yli 20 vuotta it-alalla. Hän aloitti 90-luvun alussa sovelluskehittäjänä, jonka jälkeen siirtyi työskentelemään tietokantojen ja Business Intelligence-ratkaisujen kautta Office 365:n pariin.

Microsoft-ratkaisut ovat siis Nopaselle enemmän kuin tuttuja. Kun Microsoft Teams julkaistiin pari vuotta sitten, siirtyi Nopanen sen käyttäjäksi ja pian myös puolestapuhujaksi. Alkuvuodesta hän sai Microsoftin jakaman Most Valuable Professional -tunnustuksen, jonka haltijoita on Suomessa vain kourallinen.

– Sisäisesti olemme käyttäneet Teamsiä heti alusta asti. Olen myös aktiivisesti puhunut siitä sosiaalisessa mediassa ja kirjoitan omaa Teamsiin keskittyvää blogia, my TeamsDaytä.

 

Uudet pilvipalvelut irrottavat työn ajasta ja paikasta

Nopanen kertoo aloittaneensa etätyön tekemisen jo 2000-luvun alussa. Aluksi etätyöpäiviä kertyi harvakseltaan, mutta nykyisin hän tekee valtaosan töistään asiakkaalla, kotona ja välillä vaihtelun vuoksi kahvilassa.

Hänestä koko termi etätyö on harhaanjohtava.

– Puhun mieluummin paikkariippumattomasta työstä. Käyn toimistolla vain silloin, kun tapaamisia ei voida hoitaa etätyöskentelyyn tarkoitetuilla työkaluilla. En usko siihen, että kaikkien tiimin jäsenten on tehtävä koko ajan töitä saman katon alla.

 

“Koko termi etätyö on harhaanjohtava”

 

Juuri pilvipalveluiden kehitys on mahdollistanut entistä useamman tietotyötä tekevän henkilön etätyöhaaveet.

Teamsin kaltaisella sovelluksella työtä voi tehdä silloin, kun itselle parhaiten sopii: työmatkalla junassa, palaverien välissä tai halutessaan vaikka illalla. Työt etenevät ketterästi, kun niitä ei ole sidottu raskaisiin palavereihin tai toimistohuoneeseen.

– Teamsin avulla on helppo pitää videokokous ja siihen osallistuminen on mahdollista vaikka kotoa, lentokentältä tai kahvilasta käsin. Aikataulujen yhteensovittaminen helpottuu, ja kokoukset voi myös tallentaa myöhempää katsomista varten. Kun dokumentit ovat jaetussa työtilassa, niitä voidaan työstää yhdessä alusta alkaen, Nopanen sanoo.

 

Teams on alusta organisaation tärkeille sovelluksille

Nopanen kutsuu Microsoft Teamsia työn käyttöliittymäksi.

– Siinä yhdistyvät ihmiset, tiedostot, keskustelut, prosessit ja tiedot, joita tietyssä projektissa tarvitaan. Käyttäjän ei tarvitse etsiä tietoja eri portaaleista tai sivustoista, sähköposteista tai erillisen tehtävätyökalun alta.

Käyttöliittymä myös muokkautuu projektin edetessä.

– Teams-tila elää projektin elinkaaren mukaan, korostaen käyttöliittymässä kunkin vaiheen oleellisia asioita. Vaikka Teamsin työympäristö on jaettu, jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus muokata sitä tukemaan parhaiten omaa tekemistä ja roolia projektissa.

 

Vesa Nopanen sai alkuvuodesta Microsoftin Most Valuable Professional -tunnustuksen

 

Nopanen kuitenkin muistuttaa, että Teams on muutakin kuin chat, dokumentit ja etäkokoukset. Se toimii alustana organisaation sisäisille ja ulkoisille sovelluksille.

– Ulkoisia sovelluksia ovat esimerkiksi Dynamics CRM, Trello, Jira, Polly ja Adobe, jotka tarjoavat omia toiminnallisuuksiaan osaksi Teamsia.

Organisaation omista järjestelmistä Teamsiin voidaan sulauttaa esimerkiksi tilaus- ja taloushallinnon järjestelmät, varastotyökalut sekä laskutusjärjestelmät.

– Teamsiin on mahdollista tuoda vain käyttöliittymän oleellisimmat osat esimerkiksi bottina tai välilehtisovelluksena. Matkalaskut ovat hyvä esimerkki arkipäiväisestä prosessista, joka on vaivatonta tuoda Teamsiin. Toinen esimerkki voisi olla tilausjärjestelmä, joka automaattisesti kertoo tuotteen loppumisesta hyllyssä, Nopanen sanoo.

 

Palvelumuotoilu on voimakkaasti läsnä digihankkeen läpiviennissä

Nopasen mukaan palvelumuotoilu näyttelee isoa roolia, kun organisaation prosesseja aletaan muotoilla uusiksi digihankkeen aikana.

– Jotta löydetään parannettavat asiat ja prosessit, joiden digitalisoinnista on eniten hyötyä, täytyy yrityksen toiminta tuntea riittävän hyvin. Vasta sen jälkeen rakennetaan PoC tai pilotti, jolla tehdään kokeilua ennen kuin rykäistään mitään isompaa uusiksi.

Nopanen peräänkuuluttaa yksinkertaisten asioiden digitalisointia. Ne on helppo toteuttaa ja palautetta saadaan nopeasti. Joskus hankkeen aikana asiakkaan vanha toimintamalli menee kokonaan uusiksi.

– Asiakkaan pitää ymmärtää, miten maailma ja heidän asiakkaidensa toiminta muuttuu. Aina ei ole järkevää digitalisoida vanhaa prosessia. Silloin itse prosessia pitää ensin muuttaa, ja tässä vaiheessa palvelumuotoilu on isossa roolissa.

Nopanen sanoo, että isona talona Innofactor voi tarjota hyvinkin erilaisia näkemyksiä ja teknologioita kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

– Lähtökohtanamme on auttaa asiakasta selvittämään, mihin suuntaan bisnes ja maailma menevät. Sen jälkeen teemme ehdotukset, joiden avulla siihen suuntaan päästään.

 

Innofactorin Ite wiki-profiili

Innofactorin kotisivut

Ilmoittaudu mukaan ’Office 365 uudet ominaisuudet’ -webinaariin Vesa Nopasen johdolla torstaina 13.6.2019 klo 9:00