It- ja ohjelmistoalan anonyymi palkkatutkimuksemme on kerännyt jo 562 vastausta. Avasimme siihen perustuen jo aiemmin ohjelmistoalan työntekijöiden arvoja ja ohjelmistokehittäjien palkkoja.

Jokainen julkaisukierros on kasvattanut vastausten määrää ja pystymmekin juontamaan yhä mielenkiintoisempia tuloksia ohjelmistoalan palkoista ja arvoista.

Lomake on edelleen auki ja voit vastata siihen tästä.

Tässä juttusarjan kolmannessa osassa vertailemme eri rooleissa työskentelevien it-alan työntekijöiden palkkoja.

Kuka siis tienaa eniten, johtaja, myyjä, konsultti, markkinoija vai ohjelmistokehittäjä?

Taustatietoa tutkimusdatasta

Alkuun lyhyesti taustatietoa tutkimusdatasta:

  • Vastaajista 264 työskentelee ohjelmistokehittäjinä, 190 muina it-alan konsultteina ja 70 liiketoiminnan kehityksessä ja johdossa. Näiden osalta data on siis melko kattava.
  • Vastaajista 25 työskentelee myynnissä ja 13 markkinoinnissa. Näiden roolien osalta otanta on siis pienehkö.

  • Vastaajista 352 kappaletta, eli 62,6 % prosenttia työskentelee it-alalla ja 46 kappaletta, eli 8,2 % asiantuntiijapalveluissa, kuten konsultteina. Tulokset ovat siis hyvin vahvasti it-alalta ja konsultointibisneksestä. Luonnollisesti esimerkiksi ohjelmistokehittäjiä työskentelee myös muilla toimialoilla.

It-alan palkat eri rooleissa työskentelevillä henkilöillä

Oheinen taulukko kuvaa kuukausipalkkojen suuruuden erilaisissa rooleissa it- ja ohjelmistoalalla.

Ensimmäisessä sarakkeessa on kuvattu kaikkien vastausten mediaani. Seuraavissa sarakkeissa vastaukset on jaettu kolmeen osaan siten, että ensimmäisessä sarakkeessa on vähiten tienaavan kolmanneksen mediaanipalkka, seuraavassa keskikastin mediaani ja lopulta parhaiten tienaavan kolmanneksen mediaanipalkka.

Käytämme tässä yhteydessä mediaania, koska tutkimus on avoin ja näin pääsemme todennäköisesti uskottavaan lukemaan, vaikka joku esimerkiksi liioittelisi palkkaansa.

Toisaalta mediaanit eivät usein ole eronneet paljoa keskiarvoista palkkatutkimuksissamme.   

 

Markkinointi palkkakuopassa muihin rooleihin verrattuna

Tutkimuksen mukaan pienintä palkkaa it-alalla saa markkinointitehtävissä. Markkinointi on joka kategoriassa palkkakuopassa suhteessa muihin rooleihin, vaikka eniten tienaavassa kolmanneksessa markkinoijien mediaanipalkka on jo korkea, eli 5.000 euroa.

Toiseksi pienintä palkkaa näistä kohorteista ansaitsevat ohjelmistokehittäjät.

”Tutkimuksen mukaan pienintä palkkaa it-alalla saa markkinointitehtävissä”

Kuten aiempi tutkimuksemme osoitti, ohjelmistokehittäjien palkkaan vaikuttaa suuresti työkokemus ja koulutustaso. Todennäköisesti samat tekijät vaikuttavat myös muissa rooleissa työskentelevien palkkoihin, mutta asiaa ei tarkastella tässä jutussa.

Konsultti voittaa ohjelmistokehittäjän, myyjä konsultin

Tutkimuksen perusteella it-alan konsultit ja muut asiantuntijat ansaitsevat korkeampaa palkkaa kuin ohjelmistokehittäjät.

Esimerkiksi taulukon keskikastin mediaanipakkka on myyjillä 5500 euroa, konsulteilla 4500 euroa ja kehittäjillä 4100 euroa. Liiketoiminnan kehitys- ja johto häviävät myyjille yltäen tässä luokassa 5000 euron kuukausiansioihin.

Parhaiten tienaavassa kolmanneksessa ohjelmistokehittäjien mediaanipalkka on 5.300, konsulttien 6.200, johtajien 7.000 ja myyjien 8.000 euroa.

Myyntityö on raadollista – ja kannattavaa

Myyjille on muuten tyypillistä, että he ilmoittavat aina myyntinsä ja palkkansa parhaiden kuukausien mukaan. Kuitenkin on selvää, että kovat myyjät ovat arvokkaita ja hyvissä asemissa palkkaneuvotteluissa. Toisaalta huonot myyjät huomaavat nopeasti saavansa potkut.

Myyntityö onkin usein todella stressaavaa ja tulosvaatimukset jatkuvasti korkealla, eli sikäli on luontevaa, että myyntityössä pärjäävät tienaavat myös hyvin.

”On luontevaa, että myyntityössä pärjäävät tienaavat myös hyvin”

On kuitenkin yllättävää, että myyjät näyttävät tienaavan jopa johtajiakin enemmän. Myyjät ovat ainoita, joiden mediaanipalkka myös alimmasssa kolmanneksessa yltää yli 4.000 euroon.

Johtajat ovat myös usein yrittäjiä ja nauttivat yrittäjyyden riskeistä, mutta ehkä myös yrittäjyyden eduista talouden suunnittelussa.