Mikä on ohjelmistokehityksen hinta? Kysymys askarruttaa melkein missä tahansa ohjelmistokehityspalveluja hankkivassa tai myyvässä organisaatiossa.

Ohjelmistokehityksen osaajia tarjoava ohjelmistotalo Codeo tarjoaa kuumaan kysymykseen konkreettisen vastauksen, sillä yritys julkaisi juuri ohjelmistokehittäjiensä hinnat omilla verkkosivuillaan.

Kehitystunnin hinta Codeolla on 81-85 euroa per tunti (+alv).

Ohessa ohjelmistokehittäjien hinnat Codeon verkkosivuilta otettuna:

 

Ohjelmistokehittäjien hinnat

Seniorikehittäjä laajalla tekkiosaamisella (esim. Js, React, Node, Java, mobiili). Tampere. Moderneilla teknologioilla tehtävä web-hanke olisi mainio seuraava haaste. Myös mobiili- ja desktop-sovellukset kiinnostavat. Hinta 82 e/h (alv 0%).
JVM full stack -kehittäjä (Java, Scala, Kotlin, Spring, …). Helsinki. Haetaan modernilla arkkitehtuurilla rakennettua projektia backend-painotuksella, mutta hyvin rakennetut legacy-järjestelmät eivät pelota. Hinta 81 e/h (alv 0%).
Fronttikehittäjä & arkkitehti (Js, React, Typescript, …). Tampere. Etsinnässä web-hanke, jota tehdään moderneilla fronttiteknologioilla. Hinta 84 e/h (alv 0%).
Kokenut teknologia-asiantuntija & arkkitehti (Js, Java, Groovy, C++, JVM, tietokannat, jne). Tampere. ​Haetaan liidaavaa tai arkkitehtuuriin liittyvää roolia. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on datan visualisointi. Hinta 85 e/h (alv 0%).
Seniorikehittäjä (Python, C#, Js, React, SQL, Azure DevOps, jne). Tampere. Mukavinta hommaa ovat algoritmit, laiteintegraatiot, datan käsittely, signaalinkäsittely, konenäkö, robotit, mittausjärjestelmät yms. Hinta 83 e/h (alv 0%).
Seniorikehittäjä (Js, React, React Native, Node.js, DevOps, …). Tampere. Haastavat DevOps-, web- ja mobiilikehityshankkeet ovat ominta alaa. Hinta 85 e/h (alv 0%).

 

Codeon toimitusjohtaja Tommi Aho kertoo, että yrityksessä on periaatteena julkaista kaikki tieto, mistä on hyötyä jollekin sidosryhmälle ja mikä on julkaistavissa olevaa.

– Aiemmin julkaisimme palkat, koska ne ovat oleellinen tieto meille töihin hakeville. Hintatieto on asiakkaillemme vastaava asia kuin palkkatieto on työnhakijoille, Aho sanoo.

”Hintatieto on asiakkaillemme vastaava asia kuin palkkatieto on työnhakijoille”

Verrataanpa Codeon hintaa perinteiseen ohjelmistotalojen tavoitehintaan, eli sataan euroon tunnissa. Jos Codeon hinta on keskimäärin 83 euroa tunnissa, säästöä syntyy luonnollisesti 17 euroa per tunti.

Jos kolme kehittäjää työskentelee alihankintana kolme kuukautta (60 päivää x7,5 h x 3 tekijää) sadan euron tuntihinnalla, laskutettavaa kertyisi 135.000 euroa. 83 euron tuntihinnalla summaksi kertyisi samassa ajassa 112.050 euroa.

Vuoden työ samoilla kokoonpanoilla ja työtahdeilla kustantaisi 540.000 euroa sadan euron tuntihinnalla ja 448.200 euroa, jos hintana olisi 83 euroa per tunti.

Huomataan, että varsinkin pidemmissä yhteistyöhankkeissa ei ole todellakaan yhdentekevää, minkälainen tuntihinta sopimukseen on kirjattu. Toisaalta esimerkiksi uutta digitaalista bisnestä rakennettaessa budjetti voi olla hyvinkin rajallinen ja jokainen lisäeuro kehitystyöhön on tervetullut.

Kuulopuheista kohti avoimuutta it-alan hinnoitteluissa

It-konsulttien laskutuksista kuullaan välillä hurjia legendoja ja ajoittain erikoisosaajat voivatkin päästä todella korkeisiin laskutuksiin. Toisaalta tiedetään myös, että ohjelmistokehittäjien palkat eivät ole lähteneet käsistä, vaikka devaajien kysyntä on kovaa.

Mutta mikä on korkean kysynnän vaikutus konsulttien ja kehittäjien asiakaslaskutukseen? Kehittäjien tuntihintojen voisi ainakin kuvitella olevan nousussa.

Codeon avaus onkin todennäköisesti sellaista laatua, että se käynnistää monta keskustelua it-alan yrityksissä, joita tämän päivän viestinnälliset vaatimukset vievät jatkuvasti avoimempaan suuntaan.

Kun verkko pursuaa erilaista it-markkinaan liittyvää tietoa, on kilpailuetu tarjota sitä tiedonjanoisille. Codeo haluaakin toiminnallaan vaikuttaa tapaan, jolla softakehitystä hankitaan.  Tommi Ahon mukaan tällä hetkellä markkinatalous ei toimi kovin tehokkaasti ohjelmistokehityksen kentässä.

– Jos kehittäjien saatavuustieto ja hinta on hankala selvittää, niin tilaajan on käytännössä mahdoton vertailla eri tarjoajia. Tilaaja voi silloin liiaksi lukkiutua luottotoimittajiinsa ja joutua epäedulliseen asemaan. Toisaalta kaikki toimittajat eivät pääse tarjoamaan tasaveroisesti palveluaan tilaajalle.

Codeolla luotetaan läpinäkyvyyden voimaan. Codeolaiset vasemmalta alkaen: Tommi Aho, Esa Seppälä, Henri Kumanto, Mikko Väänänen, Juha Rinne ja Sami Sundell.

 

Teknologialoukoista on päästy monissa organisatiossa jo eroon, mutta fiksumman sopimisen lisäarvoa ei saada hyödynnettyä, jos jäljelle on jäänyt markkinatietoon liittyviä lukkoja. Markkinasta tietämätön it-hankkija on luottotoimittajan armoilla.

Olemme Ite wikissä myös huomanneet, että ihmisillä voi olla todella erikoisia käsityksiä siitä, mitkä yritykset kussakin digitalisaatiomarkkinassa toimivat. Markkinaa ja sen mahdollisuuksia ei läheskään aina ymmärretä.

Yksi suurimpia virhetiedon välittäjiä ovat tuttavaverkostot, joissa suositellaan aina omia tuttuja riippumatta siitä, olisiko kyseinen tarjoaja optimaalinen kyseisen liiketoimintahaasteen ratkaisemiseen.                

Tommi Aho näkee, että asiakas on suurin hyötyjä, kun it-konsulttien ja ohjelmistokehittäjien saatavuus- ja palkkatieto vapautuu.

– Asiakkaan aikaa säästyy, kun hän tietää millaisia osaajia on tarjolla, missä ja mihin hintaan. Asiakas voi myös luottaa siihen, ettei hänen oma tilanteensa vaikuta palvelun toimitusehtoihin, eli toiminta on siinä mielessä reilua.

”Asiakas voi myös luottaa siihen, ettei hänen oma tilanteensa vaikuta palvelun toimitusehtoihin”

Codeon  avaus on siitä rohkea, että julkista hintatietoa kehittäjien laskutuksista ei ole yleensä saatavilla, ainakaan ennakkoon. Julkisten kilpailutusten tulokset ovat toki antaneet aina yksittäisen vilauksen kilpailijoiden laskutuksiin. Yksityisellä puolella saa tietysti pyytää mitä vain, mutta projektien todelliset hinnat määrittyvät aina kahdenvälisissä neuvotteluissa kilpailutuksen aikana.

Välillä kilpailijoiden tarjouksia voidaan vilauttaa toiselle puolelle hinnan pudottamiseksi.

Ahon mukaan Codeolla on puristettu organisaation yleiskulut mahdollisimman pieniksi, minkä johdosta yritys pystyy tarjoamaan osaajia kustannustehokkaasti. Näin yritys pääsee tavallaan haastamaan kilpailijoitaan avoimen hinnoittelun kautta.

Codeolaisten verkossa tekemän tutkimuksen mukaan kellään kilpailijoista ei ole hintoja samaan tapaan näkyvillä verkossa. Yritys julkaisi jo aiemmin palkkamallinsa, osakassopimuksen ja työsopimuspohjan, ja hyvien kokemusten myötä avoimuus päätettiin ulottaa myös asiakaslaskutukseen.

– Läpinäkyvyyden avulla toteutamme reiluutta. Kun toiminnassamme ei ole pimeitä nurkkia niin se on kaikille osapuolille reilua ja se luo luottamusta niin yrityksen sisäisesti kuin asiakkaillekin, Aho lopettaa.

 

Codeon kehittäjien hinnat yrityksen verkkosivuilla

Codeon Ite wiki-profiili