Ohjelmistotalo Trinerian toimitusjohtaja Markus Kunnari kohtaa työssään säännöllisesti yrityksiä, joissa automatisoitavissa olevat prosessit hoidetaan edelleen kynän ja paperin avulla. Hän haluaa oikoa käsitystä siitä, että it-hankkeet ovat aina kalliita ja aikaavieviä.

– Toki ne voivat olla sitäkin. Monen yrityksen toiminnasta on tunnistettavissa tietojenkäsittelyyn liittyviä tehtäviä, joita voidaan optimoida pienilläkin investoinneilla. Esimerkiksi lakisääteisistä raportoinneista iso osa on automatisoitavissa.

Kunnari kertoo, että jo 1500-2000 eurolla voidaan päästä alkuun ja rutiininomaisia työtehtäviä saada huomattavasti tehostettua.

– Automatisoinnilla on muitakin hyötyjä kuin ajansäästö. Sen myötä voidaan esimerkiksi päästä käsiksi vielä hyödyntämättömään tietoon ja kehittää liiketoimintaa sen pohjalta.

 

Monen yrityksen toiminnasta on tunnistettavissa tietojenkäsittelyyn liittyviä tehtäviä, joita voidaan optimoida pienilläkin investoinneilla”

 

Trinerian asiakaskunnassa on edustajia laajasti eri toimialoilta. Kunnari kertoo, että he ovat toteuttaneet muun muassa ERP-projekteja rakennusalan toimijoille sekä järjestelmän, jolla vähennetään sähkönkulutusta käsittelemällä satojen keittiölaitteiden lähettämää PLC-dataa.

Yrityksen omiin ratkaisuihin lukeutuu varastonhallintaan ja inventaarioihin soveltuva Vaultron, jota hyödynnetään esimerkiksi ravintola-alalla.

– Jos verrataan muuhun ravintolassa tehtävään työhön, inventointiin ei kulu paljon työaikaa. Se pitää kuitenkin sisällään työläitä ruutiinitehtäviä, joissa ihmisille sattuu todennäköisemmin inhimillisiä virheitä. Aiemmin ravintoloissa inventointi tapahtui kerran vuodessa ja siihen kului useita työpäiviä. Vaultronin avulla inventointia voidaan tehdä kuukausittain ja siihen käytetään silti 70 prosenttia vähemmän työaikaa kuin ennen, Kunnari kertoo.

Hyvin toteutettu automatisointi maksaa itsensä nopeasti takaisin

Vaikka it-hanke veisi yrityksen budjetista muutaman tuhat euroa, Kunnari muistuttaa, että automatisointi maksaa itsensä nopeasti takaisin, joskus jo ensimmäisen käyttövuoden aikana.

– Yritysten ei kannata säästää rahaa väärissä paikoissa. Jos tuntuu vaikealta määritellä sitä, mihin kannattaa investoida ensimmäiseksi, voi apuun pyytää konsultin. Hänen kanssa voi käydä läpi yrityksen toiminnan ja etsiä ne prosessit, joiden nykyaikaistamisesta saadaan suurin hyöty.

 

Markus Kunnari

 

Kunnari kertoo, että Trinerialla projektien toteutuksessa hyödynnetään paljon valmiita komponentteja. Open Source-teknologiat mahdollistavat nopeamman kehitystyön kuin vuosikymmen sitten.

– Pienessäkin projektissa saatetaan helposti käyttää kymmentä eri teknologiaa tai kirjastoa. Meillä layoutin suunnittelussa käytetään paljon Bootstrap-kirjastoa ja sitä hyödyntävää templatea, jossa esimerkiksi navigaatiot ovat valmiiksi käyttäjäystävällisissä paikoissa.

 

Uuden teknologian jalkauttaminen vaatii henkilökunnan perehdyttämistä

Trinerialla asiakasprojektin vastuuhenkilö hoitaa kaikkia siihen liittyviä tehtäviä myynnistä toteutukseen.

– Tällöin projektit saadaan vietyä maaliin ilman tiedonkulun ongelmia ja niitä toteuttavat henkilöt todella tietävät, mitä asiakasyrityksessä tapahtuu. Asiakkaan saappaisiin hyppäämistä on helpottanut, että useimmat heistä ovat osanneet tarkasti kertoa, miten yrityksessä toimitaan ja mitä käyttöön otettavalla ohjelmistolla halutaan saavuttaa, Kunnari toteaa.

Asiakkaita myös koulutetaan uusien teknologioiden käyttäjiksi.

 

Trinerian tiimistä vasemmalta oikealle: Markus Kunnari, Leif Setälä ja Jussi Mikkonen

 

Henkilökunnan riittävä perehdyttäminen onkin Kunnarin mukaan avainasemassa muutosprosessin onnistumisessa.

– Oleellista on se, että koulutuksen jälkeen ei synny systemaattisten virheiden aiheuttamia huonoja toimintatapoja. Mikään muutos ei tapahdu silmänräpäyksessä ja työntekijöitä pitää aktiivisesti kannustaa uuden teknologian päivittäisessä käytössä.

Onnistuneesti läpiviety muutosprosessi näkyy lähes poikkeuksetta kasvaneena työtyytyväisyytenä.

– Työhyvinvointi nousee, kun henkilökunnan ei tarvitse käyttää aikaa monotoniseen ja turhauttavaan työhön, vaan he voivat pistää kaiken energiansa yrityksen toiminnan kannalta tärkeämpiin tehtäviin. Monilla aloilla parhaista työntekijöistä käydään kovaa kilpailua ja tämän kaltaiset asiat voivat ratkaista sen, minkä yrityksen palkkalistoille huippuosaajat päätyvät.

 

Trinerian Ite wiki-profliili

Trinerian kotisivut