Ehjä tuotekokemus on merkittävässä roolissa onnistuneessa tuotemyynnissä. On helppo ajatella, että tuotekokemus tarkoittaa ainoastaan käyttökokemusta. Kaupallisen puolen tuotetiedonhallintaan ja julkaisuautomaatioon erikoistuneen Canterin Head of Customer Experience Minna Andersson muistuttaa, ettei se pidä paikkaansa.

– Nykyaikana tuotekokemukseen liittyy tuotesisältöjä monenlaisissa kanavissa. Tuotteesta voidaan käydä lukemassa käyttökokemuksia valmistajan verkkosivuilta tai sosiaalisen median kanavista ja se on voitu nähdä mainoksissa. Eri kohtaamispisteissä muodostunut kokemus tuotesisällöistä on osa tuotekokemusta. Lisäksi siihen kuuluvat esimerkiksi tuotteen toimittamiseen liittyvät dokumentit, hinnastot ja käyttöohjeet, joiden merkitys korostuu erityisesti B2B-puolella.

Läpi ostopolun säilyvä, yhtenäinen tuotekokemus voi ratkaista sen, minkä tuotteen asiakas lopulta hankkii. Kun tuotesisältöjen tekemiseen osallistuu kirjava joukko ihmisiä, niiden hallinta ja ehjän tuotekokemuksen luominen on helpommin sanottu kuin tehty.

 

“Eri kohtaamispisteissä muodostunut kokemus tuotesisällöistä on osa tuotekokemusta.”

 

Anderssonin mukaan brändivalmistajat kipuilevat asian kanssa yhtenään. Canterissa on kokemusta siitä, että samasta tuotteesta voidaan kommunikoida eri kanavissa eri tavalla.

– Ajatellaan vaikkapa yritystä, jonka valikoimaan kuuluvat huomioliivit. Ensimmäinen kohtaamispiste, jossa asiakas näkee tuotteen, voi olla esimerkiksi tv- tai lehtimainos. Asiakas päättää hankkia tuotteen ja menee myymälään, jossa hän kohtaa ensin tuotteesta printatun mainoslapun. Hyllystä oikea tuote löytyy hyllynreunaetiketin avulla ja kassakuitissa tuote on esitetty vielä kertaalleen. Jos tuotekuva tai -nimi vaihtuu matkan varrella huomioliivistä turvaliiviksi, ei kokonaisuutta ole onnistuttu hallitsemaan ja asiakkaan tuotekokemus rikkoutuu.

On yleistä, että tuotetta joudutaan esittelemään kanavasta riippuen joko suppeammilla tai laajemmilla tuotetiedoilla. Esimerkiksi kampanjalehdessä ei voi kertoa kaikkia samoja ominaisuuksia kuin verkkosivujen tuotekuvauksessa.

– Yhtenäisen tuotekokemuksen kannalta oleellista onkin se, että kaikissa kanavissa esitetty tieto on peräisin samasta, keskitetysti hallitusta lähteestä, Andersson sanoo.

 

Laadukkaan tuotetiedon avulla luodaan eri ostajapersoonia puhutteleva tuotekokemus

Ehjän tuotekokemuksen rakentaminen lähtee liikkeelle siitä, että tuotesisältöjen hallintaprosessit laitetaan kuntoon. Anderssonin mukaan ensimmäinen askel on äsken kuvatun ostopolun hahmottaminen. Tämän jälkeen tulee miettiä, ketkä kaikki osallistuvat sen varrella kohdattavien tuotesisältöjen tuottamiseen.

– Kun ollaan kartoitettu kaikki kanavat, joissa asiakas voi nähdä tuotesisältöjä, aletaan miettiä, miten niitä hallinnoivat ja tuottavat tahot voivat tehdä saumatonta yhteistyötä. Yrityksen järjestelmäarkkitehtuurin, datan siirron ja tuoteviestinnän täytyy tukea sitä, että koko organisaatiolle muodostuu selkeä kuva tuotteisiin liittyvistä tietovirroista ja prosesseista.

Andersson kertoo, että erilaisia ostajapersoonia houkuttelevien tuotesisältöjen luominen on yrityksille toinen iso haaste.

 

“Erilaisia ostajapersoonia houkuttelevien tuotesisältöjen luominen on yrityksille iso haaste.”

 

– Brändinomistajat joutuvat koko ajan miettimään, miten kuvata tuote mahdollisimman laadukkaasti ja houkuttelevasti heidän asiakkaansa näkövinkkelistä, mutta samalla loppukäyttäjän toiveita silmällä pitäen.

 

Minna Andersson

 

Jos tuotetieto on kunnossa, Anderssonin mukaan nykyaikaisten työkalujen avulla pystytään kyllä analysoimaan eri kanavissa toteutetun sisällöntuotannon onnistumista ja tarjoamaan asiakkaille juuri niitä tuotesisältöjä, joita hän tarvitsee. Tuotesisältöjen optimointi eri kosketuspisteisiin ja konteksteihin on kuitenkin haastavaa, kun mittauspisteitä on monta.

– On visuaalisesti vaativaa mallintaa sitä, miten asiakas näkee tuotteen juuri tietyllä hetkellä ostopolun varrella. Yhtenäinen ja hallittu tuotetieto on edellytys sille, että eri mittauspisteistä kerättyä dataa pystytään hyödyntämään halutulla tavalla.

 

Julkaisuautomaatio helpottaa jälleenmyyjien työtä

Tekoälyn mahdollisuudet ovat tämän hetken kuuma puheenaihe. Myös Canterissa uskotaan, että tulevaisuudessa ihmisen kannattaa luovuttaa roboteille ne työtehtävät, joista tekniikka suoriutuu ihmistä nopeammin ja paremmin.

Canterin tarjoamassa julkaisurobotissa tuotetieto kohtaa esitystavan. Sen tehtävä on auttaa kaikkia myyntimateriaalien tuottajia, markkinoinnista myyntiin ja jäälleenmyyjiin, ehjän tuotekokemuksen rakentamisessa.

– Sanomalehden välissä julkaistun visuaalisen kampanjalehden tekeminen vaatii jatkossakin ihmistyötä ja sen julkaisuprosessi on vain osin automatisoitavissa. Sitä vastoin kivijalkaliikkeissä ostajaa vastaantulevan tuotetiedon, tuotekorttien ja asiakaskohtaisten tuoteluetteloiden julkaisu kannattaa automatisoida loppuun asti. Sen jälkeen ihmiselle jää enemmän aikaa hoitaa analysoinnin ja sisällöntuotannon kaltaisia tehtäviä, joihin hän pystyy tuomaan enemmän lisäarvoa.

 

Lue myös Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatzin haastattelu: Kaikki myynti pohjautuu laadukkaaseen tuotetietoon – PIM-järjestelmä auttaa sen hallinnassa

 

Canterin Ite wiki-profiili

Canterin kotisivut