Pilvipalvelumarkkinoilla vallitsee kolmen suuren taistelu. Amazon Web Services, Microsoft Azure ja Googlen pilvipalvelut kamppailevat sen herruudesta.

Pitkään Googlen pilvipalveluiden parissa työskennellyt Gappsin Technical Director Tuomas Hulkkonen kertoo, että tällä hetkellä Google Cloud kehittyy vauhdilla.

– Google Cloud Platform on kolmesta suuresta pilvialustasta nopeimmin kehittyvä. Google kertoi viime vuonna tuplanneensa investointinsa 12.6 miljardista dollarista 25.5 miljardiin.

Hulkkonen kuitenkin toteaa, että on vaikeaa arvioida, minkä verran tästä investoinnista meni Cloud Platformiin.

– Google on joka tapauksessa kertonut, että tämä on heidän pääprioriteettinsa ja että he panostavat siihen palvelinsalien ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta valtavasti. Lisäksi Googlen kollaboraatio-alusta G Suite sekä Chrome Enterprise jatkavat tasaista kehittymistään vuosi toisensa jälkeen tuoden koneoppimista hyödyntäviä ominaisuuksia arjen tehtävien suorittamiseen. Niistä yhtenä esimerkkinä toimii Gmailin Smart Compose, joka ehdottaa dynaamisesti tekstiä kun olet kirjoittamassa sähköpostia.

Vaikka Microsoftilla on vahva jalansija Suomessa, ovat isotkin yritykset havainneet Googlen potentiaalin ja siirtyneet hyödyntämään sen tarjoamia sovelluksia ja alustoja. Gappsin asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Neste ja Yleisradio. Maailmalla esimerkiksi lentokonevalmistaja Airbus on siirtynyt käyttämään Googlen pilvipalveluja.

 

Vaikka Microsoftilla on vahva jalansija Suomessa, ovat isotkin yritykset havainneet Googlen potentiaalin ja siirtyneet hyödyntämään sen tarjoamia sovelluksia ja alustoja.”

 

Uudet yritykset ovat luonteva kohderyhmä Googlelle, koska palvelutarjoajan vaihtaminen vanhasta on aina haastavaa.

– Jos organisaatio on pyörinyt pitkään toisen palvelun varassa, muutosprojektit ovat isoja ja vaativat resursseja. Microsoftin perinteinen vahva asema on ilman muuta vaikuttanut siihen, miksi uusia alustoja on otettu Suomessa hitaammin käyttöön kuin esimerkiksi muualla Euroopassa, Hulkkonen sanoo.

 

Googlen peruspalvelut integroituvat osaksi yritysten omaa custom-ratkaisua

Googlen pilvipalvelut tarjoavat monia valmiita komponentteja hyödynnettäväksi tai integroitaviksi olemassa oleviin järjestelmiin.

Peruspalvelut löytyvät G Suitesta, joka koostuu toimisto-ohjelmistoista ja ryhmätyöskentelyä helpottavista työkaluista kuten Gmailista, Googlen kalenterista sekä Drive-tiedostojenhallinnasta. Kun esimerkiksi tekstidokumentteja tottuu muokkaamaan yhteiskäyttöisesti Google Docsissa ja taulukkolaskentadokumentteja Sheetsissa, paluuta vanhaan ei usein enää ole.

Gappsilla hyödynnetäänkin paljon näitä G Suiten tarjoamia kollaboraatiovälineitä räätälöityjen ohjelmistojen rakennuspalikoina.

 

Google Driven tiedostonhallinta on huippuluokkaa”

 

– Google Driven tiedostonhallinta on huippuluokkaa. Meillä on paljon kokemusta sen toiminnallisuuksista ja integroimisesta erilaisiin sovelluksiin. Esimerkkeinä voidaan käyttää esimerkiksi Happeo Digital Workplace tuotetta, jossa Drive on integroitu keskeiseksi osaksi tiedostonhallintaa. Toisena esimerkkinä toteutimme eräälle asiakkaalle Googlen Team Drive:n laajennuksen, jolla taataan tiedostoille täysi säädöstenmukaisuus muun muassa audit trailin ja tietojen säilyvyyden suhteen.

 

Tuomas Hulkkonen

 

Vaikka kehitysprojekti vaatisi kokonaan oman käyttöliittymän rakentamista, on hyvä arvioida, voitaisiinko myös valmiita teknologioita hyödyntää projektissa. Hulkkonen nostaa ensimmäisenä esille Google Firebasen.

– Firebase tarjoaa valmiina palveluina esimerkiksi autentikaation. Olemme viime aikoina hyödyntäneet muutamissa projekteissa SMS-autentikointia, joka on helposti integroitavissa asiakkaan omaan ohjelmistoon.

Myös Googlen uudempaa tarjontaa edustava App Maker on Hulkkosen mielestä oivallinen työkalu.

– Se on tarkoitettu yrityksen sisäisten palveluiden luontiin. App Maker on loistava alusta esimerkiksi nopeaan protoiluun mutta myös laajempien sovellusten rakentamiseen. Jos yritys omaa G Suite Business- tai G Suite Enterprise -lisenssin, App Maker on ilmaiseksi käytettävissä.

Tuomas Hulkkosen mukaan App Makerin avulla sovellus voi valmistua jopa viikossa.

– Parhaimmillaan olemme tehneet tiedonkeruuseen tarkoitetun mobiilin web-applikaation raporttinäkymineen vain kahdeksassa päivässä. Haluamme toimia ketteränä ja prototyyppivetoisena kehitystalona kumppaneillemme, Hulkkonen kertoo.

 

Google Cloud Platform tarjoaa kustannustehokkuutta ja skaalautuvuutta

G Suiten tarjotessa työkalut organisaation päivittäiseen työskentelyyn, Google Cloud Platform on skaalautuva alusta sovelluskehitykseen ja datan hallintaan sekä prosessointiin laajasti. Yksi keskeinen Google Cloud Platformin maailmanlaajuisen käytön kasvun peruspilari on Kubernetes Engine, jota myös Gappsilla hyödynnetään laajasti.

– Kubernetes Engine ja container-teknologia ovat meidän näkökulmasta tällä hetkellä paras kombinaatio joustavuutta, automaatiota ja hallintaa. Ei ole myöskään haitaksi, että Kubernetes Engine klusteri on muiden palveluiden lisäksi mahdollista perustaa suoraan Googlen Datakeskukseen Haminassa.

Gappsilla pyritään hyödyntämään aktiivisesti mahdollisimman valmiita, maailmalla koeponnistettuja, Google Cloud Platform -ratkaisuja. Niistä Hulkkonen mainitsee esimerkkinä Bigqueryn.

– Bigquery on esimerkiksi cloud data warehousen rakentamiseen soveltuva serverless-ratkaisu erityisesti big datalle. Sen kustannukset perustuvat käyttömäärään ja voivat siksi olla hyvinkin maltilliset. Pienen yrityksen tietovaraston kuukausikustannukset jäävät helposti alle kymmenien eurojen. Täysiverisestä data warehousesta puhuttaessa se on erittäin edullinen hinta ottaen huomioon ylläpidon helppouden.

 

Google tarjoaa paljon valmiita teknologioita, joita voidaan hyödyntää kehitysprojekteissa.

 

PaaS-alustoista Gappsilla hyödynnetään erityisesti Google App Enginea.

– Sen hyötyjä ovat Googlen tarjoamat ilmaiset quotat, kuten 28 frontend instanssituntia ja 9 backend tuntia päivittäin. Noissa raameissa pysyvää applikaatiota on mahdollista ajaa ilmaiseksi. Kun huomioidaan vielä se, miten nopeasti kehitystyötä voidaan tehdä, puhutaan selvistä kustannussäästöistä, Hulkkonen kertoo.

Kustannustehokkuudesta Hulkkonen antaa esimerkiksi myös Cloud Functionsin, joka tarjoaa ilmaiseksi 2 miljoonaa herätystä eli koodin käynnistystä kuukaudessa. Tämän jälkeen veloitus tapahtuu sadan millisekunnin intervalleissa, joten kyseessä on aidosti käyttöön perustuva laskutusmalli.

Gappsilla valitaan serverless-ratkaisu aina, kun se on järkevää

Hulkkoselle Google Cloud Platform näyttäytyykin nimenomaan PaaS-alustojen ja serverless-ratkaisujen mahdollistajana.

– Tällä hetkellä pyrimme hyödyntämään serverless-ratkaisuja aina, kun se on järkevää. Sekä kehitysvaiheen että ylläpidon aikaiset kustannukset saadaan näin maltillisiksi. Jos softa on tehty hyvin, ylläpitoa ei jouduta tekemään juuri lainkaan, sillä käyttöjärjestelmä- ja palvelinpäivitykset hoitaa Google.

 

Gappsilla pyritään valitsemaan serverless-ratkaisu aina, kun se on järkevää, jolloin sekä kehitysvaiheen että ylläpidon aikaiset kustannukset saadaan pidettyä maltillisina.

 

Yksi esimerkki Gappsin toteutuksista on Pietarsaaren kunnalle tehty kokoushallinnan työkalu.

– Applikaatio on tehty Firebasen päälle React:illa ja Node.Js:llä, ja se on paketoitu Chrome-applikaatioksi, jota loppukäyttäjät käyttävät kosketusnäytöllisillä Chromebookeilla. Käyttäjähallinta tapahtuu puolestaan G Suite -tunnuksilla. Ratkaisu on paitsi erittäin kustannustehokas, myös helppo hallita ja ylläpitää.

Hulkkonen myös muistuttaa, ettei Microsoftin tai AWS:n käyttö ole esteenä Google Cloud Platformin käyttöönotolle. Hän sanoo, että Google on kilpailijoitaan edellä erityisesti analytiikan, koneoppimisen ja datanhallinnan saralla, mikä kannattaa huomioida alustaa valitessa.

– Vaikka yrityksen perustyökalut tulisivat Microsoftilta, on mahdollista käyttää myös Googlen tarjoamia kyvykkyyksiä. Suurin osa meidänkin isommista asiakkaista hyödyntää multicloud-strategiaa, jolloin jokaisesta alustasta saadaan sen vahvimmat ominaisuudet hyötykäyttöön.

 

Gappsin Ite wiki -profiili

Gappsin kotisivut