Viimeisen kymmenen vuoden aikana meistä useimpien työ on kokenut isoja muutoksia. Työkulttuurikin on erilainen kuin 2010-luvun alussa. Oikeastaan kyse on vasta alkusoitosta, sillä digitalisoituva maailma pitää huolen siitä, että lähitulevaisuudessa muutosvauhti vain kiihtyy.

Konsultointiyhtiö Sulava on erikoistunut tietotyön kehittämiseen. Yrityksessä ymmärretään modernin työelämän haasteiden ulottuvan aina organisaation toimintamalleihin asti.

– Tietotyö on muuttunut hektiseksi. Se vaatii joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä. Yksittäisen työntekijän olisi hallittava eri osa-alueita ja tiimityöskentelystä on tullut arkipäivää. Työtavat ja -välineet eivät kuitenkaan ole pysyneet tämän muutoksen mukana ja esimerkiksi tiedon jakaminen tapahtuu pääasiassa samoin keinoin kuin 10 vuotta sitten. Yleisin keskusteluväline on edelleen sähköposti, Tommi Lehmusto sanoo.

Hän auttaa Sulavan asiakkaita jalkauttamaan työkulttuuriin digitalisaatiota ja moderneja työtapoja. Jos työvälineet eivät vastaa ajan vaatimuksiin, voi se pahimmillaan aiheuttaa yhteenkuulumattomuuden tunnetta organisaation sisällä.

– Kun tieto tuotetaan yhteisöllisesti, on työvälineiden ja toimintatapojen mahdollistettava sujuva tiimityöskentely. Globaaleissa yrityksissä osa työntekijöistä voi istua sivukonttorissa maailman toisella puolella. On tärkeää, että he tuntevat silti kuuluvansa samaan työyhteisöön. Sitä ei pystytä perinteisillä työkaluilla saavuttamaan.

 

“Kun tieto tuotetaan yhteisöllisesti, on työvälineiden ja toimintatapojen mahdollistettava sujuva tiimityöskentely”

 

Vaikka työn muutoksesta puhuttaessa esille nousevat nopeasti termit “tehokkuus” ja “tuottavuus”, myös pehmeämmät arvot ovat tunkeutumassa yhä useammin keskusteluun. Kun tekoäly ja robotiikka mullistavat maailman, empatian kaltaisista ominaisuuksista tulee työelämän valttikortteja.

Siksi Sulavassakin modernia työtä halutaan kuvata juuri arvojen ja yhteisöllisyyden kautta.

– Enää haasteena ei ole tiedon tehokas jakaminen, vaan se, miten organisaation arvoja ja olemassa olon tunnetta voidaan vahvistaa digitaalisten välineiden avulla. Johto voi omalla esimerkillään edistää sitä, että yrityksessä toimitaan sen arvojen mukaisesti. On merkityksetöntä annetaanko tämä esimerkki kasvotusten vai digitaalisesti, kunhan se annetaan, Sulavan asiakas- ja työntekijäkokemuksesta vastaava Karoliina Harjanne jatkaa.

 

Käyttäjän täytyy ymmärtää muutoksen syyt ja hyödyt

Lehmusto painottaa, että digitalisointi uhkaa epäonnistua, jos sen uskotaan tarkoittavan vain työvälineiden teknistä käyttöönottoa tai työmateriaalien saattamista sähköiseen muotoon.

– Uusista työkaluista on hyötyä vasta silloin, kun organisaation toimintatavat ja -mallit muuttuvat. Uudet palvelut ja sovellukset kokevat usein vastarintaa, mikäli ne otetaan vain teknisesti käyttöön. Käyttäjälle tulee kertoa, mitä niillä halutaan saavuttaa, mikä muuttuu ja miten se hyödyttää häntä. Jos ei keskitytä käyttäjän kokemaan muutokseen, uudistus jää usein rammaksi.

“Käyttäjä keskiössä” onkin Harjanteen ja Lehmuston mielestä klisee, jota organisaatioissa laiminlyödään yhä liikaa.

Erityisen tärkeää olisi kertoa, miksi tiedonjakoa tai viestintää aletaan automatisoida. Kun ihmisen ei tarvitse suorittaa esimerkiksi rutiininomaista raportointia, hän käyttää työaikansa kokonaisuudessaan ydinosaamisensa mukaisesti.

 

“Digitalisaatio tulisi nähdä kaikkialla mahdollisuutena panostaa ihmisten ydinosaamiseen”

 

– Esimerkiksi moderneissa kauhakuormaajissa on valtavasti älykkyyttä ja teknologiaa, jotka helpottavat kuljettajan työtä ja antavat hänen keskittyä ydintyöhönsä eli koneen ajamiseen turvallisesti. Digitalisaatio tulisi nähdä kaikkialla mahdollisuutena panostaa ihmisten ydinosaamiseen ja sen kehittämiseen, Harjanne sanoo.

 

Rohkeasti muutosta kohti

Juttelemme Lehmuston ja Harjanteen kanssa tiimityöskentelyyn kehitetyn Microsoft Teamsin välityksellä. Tämä on loistava esimerkki pilvipalveluiden tarjoamista mahdollisuuksista vaivattomaan etätyöskentelyyn.

 

Microsoft Teams mahdollistaa vaivattomat etäkokoukset. Sulavan Karoliina Harjanne ja Tommi Lehmusto ovat tottuneet käyttämään sitä oman työnsä apuvälineenä.

 

Kun asiakkaan ei tarvitse huolehtia pilvipalvelun teknisen alustan toimivuudesta eikä tuotekehitykseenkään kulu aikaa, digitalisaatioprojektiin varatut resurssit voidaan hyödyntää pitkälti loppukäyttäjien koulutukseen.

– Vielä kymmenen vuotta sitten projektin käyttöönotto oli suureksi osaksi teknistä toteutusta, eikä muutoksen johtamiselle jäänyt aikaa. Nyt paletti on kääntynyt päälaelleen ja resurssit voidaan ohjata muutoshallintaan eli siihen, että tekninen toteutus saadaan otettua hyvin käyttöön koko organisaatiossa, Lehmusto toteaa.

-Vaikka Teamsin käyttö on helppoa, niin eri käyttömahdollisuuksien ymmärtäminen voi olla haastavaa. Samoin kuin sen hahmottaminen, miten esimerkiksi Microsoftin koko tuotepalettia voidaan hyödyntään eri prosesseissa. Aiemmin saattoi riittää, että vain viestintätiimi ymmärsi nämä asiat. Nyt työn murros koskee koko organisaatiota, jolloin pitää eri tavalla sukeltaa ihmisten profiileihin ja tarpeisiin, jotta kaikille saadaan kerrottua, miksi uusia työvälineitä käytetään, Harjanne jatkaa.

Koska maailma muuttuu riippumatta siitä, haluammeko sitä vai emme, Lehmusto peräänkuuluttaa rohkeutta hypätä digitalisaatiokelkan matkaan.

– Muutoksen esteenä ei saa olla se, ettemme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Vanhaan ei voi jämähtää, jos haluamme kehittyä kansakuntana eteenpäin. Positiivinen lähestyminen haasteisiin auttaa meitä tarttumaan härkää sarvista, ajattelemaan laatikon ulkopuolelta ja innovoimaan uutta. Lopulta muutos näyttäytyy hyvänä asiana, josta on myös saatu kaikki mahdollinen hyöty irti, hän sanoo.

 

Sulavan Ite wiki-profiili

Sulavan kotisivut