Ohjelmistojen laadunvarmistus- ja kehityspalveluita tarjoavan VALA Group Oy:n visio on jo parin vuoden ajan ollut olla Suomen onnellisin yritys vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen toteuttamisessa ja onnistumisen todentamisessa on tehtävää kerrakseen, mutta VALAn markkinointijohtaja Toni Roschierin mukaan paikalleen ei kuitenkaan voi jäädä:

– Onnellisuuden visiomme on ja pysyy. Haluamme kuitenkin jatkossakin olla näissä asioissa edelläkävijöitä ja tätä myöten olemme pyrkineet miettimään työn merkityksellisyyttä entistäkin syvemmin. Haluamme vaikuttaa myös oman pesän ulkopuolella ja olla mukana ratkomassa globaaleja ongelmia.

”Haluamme vaikuttaa myös oman pesän ulkopuolella ja olla mukana ratkomassa globaaleja ongelmia.”

VALAlaisten työkulttuurista huolehtivan kulttuurihakkeri Jasmiina Niitamon mukaan VALAn työyhteisö on onnellisuutta ja merkityksellisyyttä puidessaan nostanut vastuullisuuden ja hyvän tekemisen jatkuvasti esiin yhtenä tärkeistä arvoistaan.

VALA vaikuttaakin harvinaisen demokraattiselta yhteisöltä.

– Meitä on yli 80 mikä tarkoittaa yli kahdeksaakymmentä erilaista mielipidettä. Mutta mitä enemmän yhteisön kesken onnellisuutta on pohdittu, sitä vähemmän se on ollut  vain omista eduista kiinni. Kun perustarpeet on tyydytetty ja ihminen on onnellinen tehtävässään, on aikaa miettiä millaisia positiivisia vaikutuksia omalla työllä voisi olla. Esiin nousevat tietyt samat asiat: oman työn vaikutus työkavereihin, asiakkaisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

”Kun perustarpeet on tyydytetty ja ihminen on onnellinen tehtävässään, on aikaa miettiä millaisia positiivisia vaikutuksia omalla työllä voisi olla.”

Jasmiina Niitamo ja Toni Roschier

 

Ympäristövastuullisuutta päästökompensoinnista

Osana VALAn päätöstä nostaa yritysvastuu arvojen keskiöön, yritys muun muassa kompensoi jokaisen työntekijän henkilökohtaisen vuotuisen hiilijalanjäljen, lentämisestä aiheutuvat päästöt, sekä kannustaa työntekijöitään kestävään toimintaan.

– Viime kesänä löysimme idean päästöjen kompensoinnista. Yritykset voivat tuottaa sallittua enemmän päästöjä ostamalla päästöoikeuksia. Jos taas muut tahot ostavat näitä päästöoikeuksia pois markkinoilta, on päästöoikeuksia vähemmän tarjolla ja tämä pakottaa yrityksiä miettimään toimintaansa vastuullisempaan suuntaan, Roschier avaa kuvion toimintaa.

Roschier jatkaa heittämällä perspektiiviä antavan tiedon: Vuodesta 1988, 71% prosenttia maailman ilmastopäästöistä voidaan jäljittää vain sataan suurimpaan saastuttajayritykseen. Se on huima osuus. Nämä yritykset ovat pääasiallisia päästöoikeuksien käyttäjiä, ja juuri niiden saastuttamiseen pyritään vaikuttamaan päästöoikeuksia tuhoamalla.

”Vuodesta 1988, 71% prosenttia maailman ilmastopäästöistä voidaan jäljittää vain sataan suurimpaan saastuttajayritykseen.”

VALA ostaa päästöoikeuksia sertifioidun kumppanin Chooosen kautta. Sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä palveleva norjalainen Chooose ilmoittaa verkkosivuillaan estäneensä päästöoikeuksia ostamalla jo yli 120 000 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä. Päästöoikeuksista maksetut rahat ohjataan YK:n verifioimiin kestävän kehityksen hankkeisiin.

– Valitsimme tukemamme hankkeen yhdessä koko henkilöstön voimin äänestämällä projektia, joka koettiin merkitykselliseksi ja arvojemme mukaiseksi, Niitamo kertoo.

Tuettavaksi valikoitui tälle vuodelle projekti, joka jakaa vedenpuhdistuslaitteistoja ja tehokkaita keittotasoja Kenian paikallisyhteisöille.

Kenian kestävän kehityksen hankkeeseen voi tutustua videolla:

Ympäristövastuu ei ole pelkkää hyväntekeväisyyttä

Vääräleuat saattavat kutsua hiilijalanjäljen hyvittämistä “hyvän omantunnon ostamiseksi”. Mikä tähän sanovat VALAlaiset?

Toni Roschier ja Jasmiina Niitamo vakuuttavat, ettei kyse ole vain omastatunnosta.

– Hiilijalanjäljen hyvittäminen on vain osa meidän ympäristöystävällisyyden palettiamme. Jos emme tekisi mitään muuta, silloin sitä voisi varmaankin kutsua vain hyvän omantunnon ostamiseksi. Toisaalta jos hyvää tekemällä saatu hieman parempi omatunto tuo yksilölle onnellisuutta, niin sehän on win win, toteaa Roschier.

Molemmat korostavat, että vastuullisuuden on oltava yrityksen toimintaan juurrutettu arvo:

– Ympäristöasiat eivät ole pelkästään ylimääräistä puuhastelua tai hyväntekeväisyyttä, vaan ne otetaan huomioon myös VALAn asiakasvalinnassa. Perehdymme siihen, jakavatko asiakasyritykset kanssamme samanlaisia arvoja, kertoo Niitamo.

”Perehdymme siihen, jakavatko asiakasyritykset kanssamme samanlaisia arvoja.”

Edellä mainittujen tekojen lisäksi VALAlla panostetaan vastuullisuuteen muun muassa minimoimalla matkustamista ja kompensoimalla lennot etätoimistolle. Lisäksi uudet työntekijät saavat halutessaan lahjoittaa aloituspakettia (hupparit, mukit jne.) vastaavan summan Choooselle. Toki myös arjessa tehdään vastuullisia päätöksiä kuten siirtyminen lihattomiin tarjoiluihin toimistolla.

Niitamon ja Roschierin mukaan keskeisintä on kuitenkin ympäristötietoisuuden lisääminen.

– Puhumme paljon ympäristöystävällisyydestä, annamme työntekijöiden itse valita päästökompensoinnin kohteen ja yritämme aktivoida heitä toimimaan kestävästi arjessa. Ensi kuun alussa meillä alkaa koko yrityksen haaste, jossa pyritään pienentämään tämän vuoden henkilökohtaisia päästöjä mahdollisimman paljon. Kilpailussa huomioidaan absoluuttisesti vihreimmät, eniten kehittyneet sekä kaikki osallistujat, mikäli pääsemme yrityksenä tavoitteisiimme. Lisäksi pyrimme lisäämään tietoisuutta kompensoimalla pienellä nimellisellä summalla päästöjä työhaastatteluissa käyneiden puolesta, kertoo Roschier.

”Ensi kuun alussa meillä alkaa koko yrityksen haaste, jossa pyritään pienentämään tämän vuoden henkilökohtaisia päästöjä mahdollisimman paljon.”

Roschierin mukaan ketään ei tietenkään pakoteta osallistumaan ympäristöhaasteisiin, mutta yhteisön voima on vahva: kun ympärillä työkaverit intoilevat ympäristöystävällisyydestä, saattaa skeptisinkin heppu hurahtaa mukaan tarkkailemaan tottumuksiaan.

Yritysten otettava enemmän vastuuta ympäristöstä

Ympäristö huolettaa monia: eurobarometrin mukaan ilmastonmuutos on suomalaisille kaikkein tärkein EU-vaaliteema. On varmasti mukavaa työskennellä yrityksessä, joka pyrkii tekemään oman osansa ympäristön puolesta.

– Poliittinen päätöksenteko tuntuu tuskastuttavan hitaalta ja tehottomaltaIta, eikä ilmastokriisin ratkomista ei voi jättää ainoastaan aktiivisten yksilöiden harteille. Siksi tuntuu tosi hyvältä tehdä työtä VALA:lla – Meillä panostetaan ympäristöasioihin monella eri tavalla. Toivottavasti moni muukin menestyvä yritys ymmärtää, että tällaiset sijoitukset meidän kaikkien yhteiseen elinympäristöön ja tulevaisuuteen tekevät työstä uudella tavalla merkityksellistä, toteaa Leena Saari, joka työskentelee VALAlla Testiautomaatiasiantuntijana.

”Toivottavasti moni muukin menestyvä yritys ymmärtää, että tällaiset sijoitukset meidän kaikkien yhteiseen elinympäristöön ja tulevaisuuteen tekevät työstä uudella tavalla merkityksellistä.”

Sovellustestaaja Kari Vartianen on samoilla linjoilla:

– Ympäristöasioissa yksilöiden teot ovat tärkeitä mutta mielestäni yritysten teot ovat vielä tärkeämpiä. VALA toimii yrityksenä kestävästi ja lisäksi vielä vaikuttaa välillisesti muiden yritysten toimintaan päästöoikeuksia ostamalla ja tuhoamalla. Siksi VALAsta on erityisen helppoa olla ylpeä.

–  Tiedostamme, ettemme ole näissä asioissa vielä priimuksia, tärkeintä on kuitenkin tehdä ja kehittyä. Jos joku on keksinyt jotain, mitä meille ei ole tullut mieleen, ajatuksia otetaan mieluusti vastaan, kaksikko lopettaa.

VALAn ympäristöliike on vaikuttanut myös Roschierin ja Niitamon vapaa-ajan toimintaan.

Molemmilla on nykyään Chooose myös yksityiskäytössä.

 

VALA Group oy:n Ite wiki-profiili

VALA Group oy:n verkkosivut

 

Lue myös: It-alan palkkataso yllättää – ohjelmistotalo nosti onnellisuuden tärkeimmäksi tavoitteekseen