Kouluttaminen ja koulutuksen suorittaminen elävät murroskautta. Viime vuosina suosiotaan kasvattanut verkkokouluttaminen kiinnostaa nyt niin yrityksiä, julkishallinnon toimijoita kuin järjestöjäkin.

Jari Kaiteran vuonna 2009 perustama TWID tarjoaa asiakkailleen SaaS-alustan automatisoitujen verkkokoulutusten järjestämiseen. Yrityksen asiakaskunnassa vilahtelee tuttuja nimiä, kuten Martat, Lääkärikeskus Aava ja Finnish Business Angel Network. Myös televisiosta tutun kuntovalmentaja Vertti Harjuniemen ja Perttu Murtolan uusi palvelu Vahava.fi sekä Joni ja Kaisa Jaakkolan terveys- ja hyvinvointipalvelu Optimal Tribe niittävät menestystä TWID-alustalla.

Digitaalisen kouluttamisen nopealle yleistymiselle on Kaiteran mukaan monia syitä.

– Koulutustilassa tapahtuva opetus vaatii sekä kouluttajan että koulutettavien fyysistä läsnäoloa. Nykyisin on alettu ymmärtää, ettei aina tarvitse tulla paikan päälle, vaan joihinkin tilanteisiin verkkototeutus sopii paremmin. Sen myötä matkustukseen käytetty aika vähenee ja kustannukset ovat kaikille osapuolille alhaisemmat. Kun koulutus on kertaalleen tehty verkkoalustalle, kuka tahansa voi käydä opiskelemassa sen materiaalit tarpeen syntyessä.

 

Kun koulutus on kertaalleen tehty verkkoalustalle, kuka tahansa voi käydä opiskelemassa sen materiaalit tarpeen syntyessä.”

 

Youtuben kaltaiset videopalvelut ovat madaltaneet ihmisten kynnystä videoiden tekemiseen, mikä näkyy koulutustarjontojen kasvuna.

– Myös videon tekemisen kustannukset ovat tulleet alas sosiaalisen median myötä. Jos kouluttaja ei tee videota itse, on helppo löytää freelancer-ammattilainen, joka tuottaa ja editoi sen kohtuulliseen hintaan, Kaitera sanoo.

 

Verkkoakatemia huomioi erilaiset oppijat ja tukee osaamisen arviointia

Kaiteralla on selvät perustelut sille, miksi kouluttaminen verkkoalustalla tulee pidemmän päälle kannattavammaksi kuin videoiden lataaminen vaikkapa juuri Youtubeen.

– Toki Youtubea katsomalla voi opiskella vaikka puusepäksi, mutta on hyvä kysyä, onko se järkevää. Kouluttajat pystyvät rakentamaan alustallemme hyvin suunnitellun paketin, joka ottaa huomioon erilaiset oppijat. Kannattaa myös muistaa, että videopalveluihin ladattu materiaali on periaatteessa koko maailman katsottavissa. Esimerkiksi yrityksen sisäiset koulutukset voivat vaatia alustan, jolle pääsevät vain tarkasti määritellyt henkilöt.

Taitaakin olla niin, että kaikista korkeatasoisimmat koulutukset kertyvät koulutukseen erikoistuneille alustoille, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja ovat suunniteltuja tukemaan oppimisen prosessia. Toki Youtube tarjoaa kaikille hyvän alustan markkinointiin ja porttiteorian soveltamiseen.

Alustaan on tuotu mahdollisuus testien ja sertifikaattien suorittamiseen.”

 

Esimerkkinä ammattimaisen koulutusalustan eduista TWID tarjoaa myös työkalut oppimisen seurantaan ja osaamisen arviointiin.

– Reflektointi on tärkeää myös verkkokoulutuksissa. Me tarjoamme työkalut, joiden avulla kouluttaja näkee, että koulutettava on käynyt tietyt asiat läpi. Alustaan on tuotu myös mahdollisuus testien ja sertifikaattien suorittamiseen. Koulutettava voi opiskella esimerkiksi työhönsä liittyvän taidon ja suorittaa sen jälkeen aiheesta kokeen. Järjestelmä tarkistaa automaattisesti vastaukset ja tulostaa sertifikaatin hyväksytystä suorituksesta, Kaitera kertoo.

 

Käyttäjäystävällinen alusta taipuu asiakkaan tarpeisiin

Kaitera kertoo, että edellisen rahoituskierroksen jälkeen yrityksessä on panostettu erityisesti tuotekehitykseen ja alustaa on hiottu mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi.

– Järjestelmämme on lähes automaattinen ja niin helppokäyttöinen, ettei sen käyttöä tarvitse juuri opetella. Se on ilman muuta meidän vahvuutemme markkinoilla.

 

Jari Kaitera vetää itsekin verkkoseminaareja. TWID on kehittänyt helppokäyttöisen alustan verkkokoulutusten järjestämiseen.

 

Yksi TWIDin uusista yhteistyökumppaneista on Nuori Yrittäjyys ry, jonka tavoitteena on toteuttaa ensi syksynä NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman oppisisällöt TWID-alustalla.

– Kyse on enemmänkin lähiopiskelun tukena käytettävästä digitaalisesta oppimateriaalista kuin verkko-opiskelusta. Haluamme tehdä NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöönotosta oppilaitoksille mahdollisimman vaivatonta, Turo Numminen Nuori Yrittäjyys ry:stä kommentoi.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan arvioidaan osallistuvan noin 4000 henkilöä vuosittain. Suuri osallistujamäärä asettaa käytetylle järjestelmälle tiukat vaatimukset.

– Suoraan meidän tarpeisiin vastaavaa alustaa ei löytynyt, mutta TWIDin järjestelmään rakennetaan lisäominaisuuksia kurssien hallinnan ja oppilaitoksissa tapahtuvan ryhmäytymisen onnistumiseksi. Heidän asenteensa järjestelmän kehittämiseen tarpeidemme pohjalta oli meille ratkaiseva tekijä yhteistyökumppanin valinnassa, Numminen kertoo.

 

TWIDin järjestelmään rakennetaan lisäominaisuuksia kurssien hallinnan ja oppilaitoksissa tapahtuvan ryhmäytymisen onnistumiseksi.”

 

Jari Kaitera sanoo, että viimeisen puolen vuoden aikana yrityksessä on tunnistettu monia uusia asiakassegmenttejä, jotka voisivat hyötyä heidän alustastaan.

– Esimerkiksi työturvallisuuskoulutusten järjestäjien keskuudessa on ollut paljon kiinnostusta ja Nuori Yrittäjyys ry:n tavoin myös monet muut ei-kaupalliset toimijat harkitsevat verkkokoulutusten järjestämistä.

Asiakkaita halutaan tukea verkkoakatemian pyörittämisessä kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa TWID auttaa myös toimivien materiaalien suunnittelussa.

– Kaikki kouluttajamme eivät ole digitaalisen sisällöntuotannon ammattilaisia, mutta me olemme tehneet tätä pitkään ja pystymme opastamaan myös siinä, miten materiaalit saadaan digimaailmassa toimivaan muotoon.

 

TWID:n Ite wiki-profiili
TWID:n kotisivut