Perinteisistä tietojärjestelmätoteutuksista ollaan siirtymässä vauhdilla moderniin pilviaikakauteen. Muutosdraivin ollessa kovimmillaan, on helppo unohtaa, että IT-infran siirto pilveen vaatii onnistuakseen huolellista suunnittelua.

Onregolla on vuosien kokemus pilvitransformaatioiden toteuttamisesta. Yrityksen CEO Jarno Mäki muistuttaa, että digitalisaation aikakaudella kannattaa pysähtyä pohtimaan sitä, miten asioita tehdään mahdollisimman järkevästi.

– Onregossa pidetään merkityksellisenä sitä, että tuotamme parempia ja hyvin rakennettuja ratkaisuja asiakkaillemme. Se on toimintamme DNA, joka on ajurina pilvipalveluiden toteuttamiselle.

Mäki kertoo, miten pilvitransformaatiotrendi on viime vuosina kehittynyt suuntaan, jossa järkevyys pääsee helposti unohtumaan.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että softakehittäjät johtavat tätä maailmaa eikä se ole välttämättä positiivinen asia. Monissa yrityksissä kehitetään aktiivisesti esimerkiksi uusia verkkopalveluita tai sovelluksia ja niitä tilataan eri sovelluskehittäjiltä. Kehittäjät ovat innokkaita kokeilemaan uusia ratkaisuja ja keinoja toteuttaa itseään. Ilman tarkkoja reunaehtoja he voivat melko vapaasti valita, millä alustalla lähtevät työtä tekemään. Pahimmillaan päädytään tilanteeseen, jossa yrityksellä on käytössä useiden eri toimittajien palveluja, jotka sijaitsevat eri alustoilla eivätkä integroidu keskenään.

 

“Softakehittäjät johtavat tätä maailmaa eikä se ole välttämättä positiivinen asia”

 

Mäki peräänkuuluttaa erityisesti tuotannon aikaisen tuen tärkeyttä.

– Kun vallalla on DevOps -malli, niin tuotannon aikainen tuki voi olla hajautunut useille eri tahoille. Tällöin tuen ylläpito voi muodostua mahdottomaksi, eikä SLA:n (cloud service-level agreement) hallinta onnistu. Ilman kunnollista kontrollia pilvimaailmassa seilataan pitkälti tuurin varassa.

 

Tarkat vaatimusmäärittelyt kuljettavat kohti onnistunutta lopputulosta

Mäen mukaan yksi syy tuotannon aikaisen tuen saatavuuden ongelmiin on se, että virtualisoinnissa on kuljettu kohti serverless -ajattelua:

-Aikoinaan kehitettiin koodia, jota ajettiin jollain ajoalustalla. Sitä puolestaan ajettiin virtuaalikoneilla. Tuotannon aikainen tuki kohdistui servereihin ja niiden päällä olleisiin ajoalustoihin. Siitä ollaan virtuaalikonttien kautta päästy serverless maailmaan ja PaaS -ratkaisuihin. Jos tuotannon aikaisen tuen saatavuudessa on ongelmia, on unohdettu tehdä vaatimusmäärittelyt sille, miten IT pystyy ottamaan haltuun tämän tyyppiset ratkaisut.

 

“IT:llä pitää olla vaatimusmäärittelyt sekä liiketoiminnalle että sovelluskehitystiimeille”

 

Mäen ensimmäinen vinkki pilviteknologioiden hyödyntämistä harkitseville yrityksille on se, että IT-tiimeissä laitetaan pilven hallintamallit ajan tasalle:

– IT:llä pitää olla vaatimusmäärittelyt sekä liiketoiminnalle että sovelluskehitystiimeille. Kaikille pitää olla selvää, millä tavalla tulevat digitalisaatiohankkeet kytketään osaksi IT:n tuottamaa ja tarjoamaa infrastruktuuria. Tulee ottaa kantaa esimerkiksi siihen, miten autentikointi suoritetaan niin, että käyttäjätunnukset ja salasanat ovat riittävän suojattuja.

 

DevOps -mallin vastuut kannattaa jakaa

Myös DevOps -mallin vastuut kannattaa mahdollisuuksien mukaan jakaa kahtia.

– Kehittäjä voi hoitaa Dev -puolen, mutta voi olla järkevää miettiä, pystyisikö mukaan ottamaan toisen kumppanin, joka hoitaisi Opsin eli huolehtii infrastruktuuriresursseista, joita kehitetyt palvelut käyttävät. Pääasia on se, että tuotetun sovelluksen saatavuus pystytään takaamaan, Mäki sanoo.

 

Jarno Mäki muistuttaa kiinnittämään huomiota tuotannon aikaisen tuen saatavuuteen.

 

Mäki muistuttaa, että pilvitransformaation myötä yrityksissä pystytään viimein mittaamaan myös palvelukokonaisuuden saatavuutta. Se saattaa olla liiketoiminnan kannalta paljon merkityksellisempää kuin virtuaalikoneen saatavuuden mittaaminen:

– Joskus applikaatio voi koostua kymmenestä eri komponentista. Pilvisiirtymän myötä pystytään tarkastelemaan, miten niistä jokainen on ollut käytössä. Monessa yrityksessä on oleellista tietää, miten liiketoimintaprosessin kannalta tärkeä applikaatio on ollut saatavilla.

 

Onregolla uskotaan, että asiakkaiden näkemyksiä saa myös haastaa

Vuosien myötä Onregolla on syntynyt kypsä toimintamalli pilviratkaisujen toteuttamiseen.

– Haluamme tuottaa asiakkaalle hyvin hallitun, turvallisen ja saavutettavan pilvialustan, joka tukee DevOpsia, pilvinatiiveja ohjelmistoja ja niiden kehitystä. Pitkän kokemuksen myötä pystymme huomioimaan hyvin myös asiakkaan oman kypsyysasteen pilviratkaisuihin liittyen, Mäki kertoo.

Modulaarinen pilvitransformaatiopolku tarjoaa useita keinoja tukea asiakasta:

– Asiakkaalle luodaan oma hallintamalli, jossa arkkitehtitiimi on asiakkaan tukena. Voidaan perustaa myös oma Cloud Competence Center, jonka kautta jaetaan osaamista ja kyvykkyyttä. Tuki- ja ylläpitopalvelu tarjoaa tuotannonaikaisen tuen sekä asiakkaan moderneille pilvisovelluksille että legacy -järjestelmille.

Mäelle on tärkeää, että asiakkaiden kanssa synkkaa ja yhteistyöstä jää molemminpuolinen positiivinen muistijälki. Se tarjoaa eväät pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Hän kertoo, että positiivista palautetta on tullut myös Onregon tavasta tarjota asiakkailleen uusia näkemyksiä.

– Erään tärkeän asiakkaamme tietohallintojohtaja totesi, että heillä kävi riittävästi IT-toimijoita, jotka kysyivät vain, mitä he tarvitsevat ja millaisella budjetilla. Tämä asiakas kaipasi kuitenkin eniten sitä, että joku haastaa heidän näkemyksensä ja tarjoaa uusia tapoja katsoa asioita. Juuri tässä olemme hyviä Onregolla ja suosittelen tätä tulokulmaa mille tahansa IT-yritykselle.

 

Onregon Ite wiki -profiili

Onregon kotisivut