Tekstiviesti on 25 vuotta vanha keksintö, mutta on edelleen erittäin  suosittu ja tehokas viestintäkanava.

Yritysviestinnässä tekstiviestien käyttö lisääntyy vuosi vuodelta, kertoo liiketoimintajohtaja Lasse Lohikoski mobiiliviestintään erikoistuneesta ohjelmistoyritys NextUp Oy:stä.

Lohikoskella on pitkä kokemus mobiiliviestintäpalveluiden tuottamisesta yrityksille, sillä hän on toiminut alalla vuosituhannen alusta lähtien.

NextUp Oy perustettiin vuonna 2015 ja on tuplannut liikevaihtonsa joka vuosi perustamisvuotensa jälkeen.

– Kasvamme tällä hetkellä orgaanisesti ja tuloksellisesti, Lohikoski kertoo.

NextUpin kehittämä digitaalisen viestinnän palvelualusta Quriiri tarjoaa yrityksille keinoja hyödyntää SMS-viestejä yritysviestinnässään. Käyttötarkoituksia tekstiviesteille voivat esimerkiksi olla markkinointi, tietoturva, sekä asiakas-, kriisi- ja hyötyviestintä.

SMS-viesteillä on monenlaisia etuja muihin viestintäkanaviin nähden.

Jopa tekstiviestit jo aiemmin haudanneet early adopterit saattavat havahtua siihen, että itse asiassa SMS-viesteillä on monenlaisia etuja muihin viestintäkanaviin nähden.

 

 

Tekstiviesti toimii ja on tehokas

– Yritykset viestivät tekstiviestikanavassa, koska se toimii ja on tehokas, toteaa Lohikoski.

Hänen mukaansa tekstiviestit tarjoavat yrityksille monia etuja, joita muilla viestintäväylillä ei voida saavuttaa. Tekstari on varma, luotettava, henkilökohtainen ja ytimekäs viestintäväline.

Tekstiviestin tehokkuus perustuu siihen, että jokaisella meistä on matkapuhelin ja GSM-numero, joka toimii uniikkina identifikaattorina.

Ihmisten käyttämät pikaviestimet vaihtelevat hyvinkin suuresti Whatsappin, Slackin, Facebook Messengerin, Snapchatin, Linkedinin chatin ja sähköpostin välillä, mutta tekstiviestisovellus löytyy oletuksena kaikkien puhelimien aloitusnäytöltä.

– Yrityksille on ensisijaisen tärkeää tavoittaa asiakkaat, joihin he haluavat saada yhteyden. Verrattuna esimerkiksi sähköpostiin tekstiviesti on erityisen varma ja nopea tavoituskeino. Tekstari on ainoa kanava, josta voit olla lähes varma, että se menee perille asiakkaalle, toteaa Lohikoski.

”Tekstari on ainoa kanava, josta voit olla lähes varma, että se menee perille asiakkaalle.”

Ihmiset siis lukevat tekstarit ja sillä on luonnollisesti valtava arvo osapuolille.

Yhdistävä tekijä yritysten SMS-viestinnässä on yleensä se, että viestit tuovat lisäarvoa kuluttajille. Viestit toimivat aktivoijina, muistutuksina tai esimerkiksi kertakäyttösalasanoina.

– Tekstiviesteillä ei yleensä lähdetä pelkästään mainostamaan tuotteita, vaan viestien on oltava informatiivisia ja lisäarvoa tuottavia. Usein ne myös aktivoivat asiakasta johonkin toiseen kanavaan, kuten esimerkiksi verkkokauppaan. Sisällöttömät mainostusviestit nopeasti kääntyvät itseään vastaan, sillä tekstiviesti on niin henkilökohtainen viestintäkanava, korostaa Lohikoski.

Tekstiviestien lyhyys on niiden vahvuus, sillä lyhyt viesti ei kohtaa riskiä lukijan keskittymisen herpaantumisesta. Tekstareita voi verrata esimerkiksi twiitteihin, jotka ovat samalla tavalla lyhyitä ja vangitsevat lukijan huomion nopeasti.

– Nykypäivän jatkuvassa tietotulvassa korostuu ytimekkään viestin tärkeys. Olennaista on, että tieto tulee nopeasti ilmi ja sen voi nopeasti lukea. Yrityksen on tarkkaan mietittävä, miten viesti puetaan lyhyeen kokonaisuuteen, jotta asiakas saa tarvitsemansa tiedon ja jaksaa sen lukea.

”Nykypäivän jatkuvassa tietotulvassa korostuu ytimekkään viestin tärkeys.”

Lohikosken mukaan C2C-viestinnän siirtyessä yhä enemmän Whatsappin ja Messengerin kaltaisiin datan kannalta ilmaisiin alustoihin tekstiviesti toimii entistä tehokkaammin yritysviestinnässä. Muuta SMS-viestintää ei tule yhtä paljon, tekstareilla saattaa olla oma notifikaatioäänensä ja sovellus on valmiiksi asennettuna puhelimiin.

SMS-viestien lähettäminen maksaa, mutta maksullisuus voi toimia etuna sekä yritykselle että kuluttajalle. Kun turhia spämmiviestejä ei ole kannattavaa lähettää, viestintä pysyy asiallisena ja sillä on tarkoitus.

Tulevaisuuden tekstarit eivät ole enää pelkkää tekstiä

Lasse Lohikoski kertoo tekstiviestien tulevaisuudesta, jossa tekstarit eivät enää olekaan pelkkää tekstiä.

– Tekstiviestin seuraava sukupolvi on RCS tai SMS+ -viesti – molemmat termit tarkoittavat samaa asiaa. RCS juontuu sanoista Rich Communication Services, joka viittaa siihen, että tulevaisuuden tekstiviesteillä voidaan viestiä aiempaa rikkaampaa sisältöä, kertoo Lohikoski.

”Tulevaisuuden tekstiviesteillä voidaan viestiä aiempaa rikkaampaa sisältöä.”

RCS-teknologia mahdollistaa muun muassa logojen, kuvien, videoiden, painikkeiden ja call to action -toimintojen lähettämisen tekstiviestitse.

– Viesteillä voidaan entistä tehokkaammin luoda dialogia yrityksen ja kuluttajan välille sekä tehostaa yrityksen brändin näkyminen tekstiviestinnässä.

Uusi tekstiviestisukupolvi voi tuoda yritysviestintään myös lisää luotettavuutta ja uskottavuutta. RCS:n myötä yrityksen lähettäjätieto on rekisteröitävä operaattorille, ennen kuin sen nimissä voidaan lähettää viestejä kuluttajille. Tämä vaikeuttaa huijausviestien lähettämistä.

Tällä hetkellä RCS on teknisestä näkökulmasta Android-alustalla toimiva viestintämuoto, eikä Apple ole toistaiseksi kommentoinut siihen tarttuvansa.

– Jos ja kun RCS-teknologia saadaan Suomeen toimintaan ja kaikille operaattoreille käyttöön, sataprosenttiseen kattavuuteen päästään käyttämällä tavallisia SMS-viestejä automatisoidusti RCS-viestien fallbackina, Lohikoski toteaa.

Tällä hetkellä on suomalaisista operaattoreista kiinni, milloin RCS-teknologia implementoidaan suomalaiseen matkapuhelinverkkoon. Lohikosken mukaan teknologia tarjoaisi operaattoreille uusia kassavirtoja ja viestintää tekeville yrityksille paljon uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia viestintään mobiilikanavassa.

Avainasemassa viestinnän luotettavuus

Yksi SMS-viestinnän ehdottomista eduista on sen luotettavuus ja tietoturva.

– Yksi asia joka asiakkaiden kanssa tulee tämän tästä esiin on se, missä heidän viestinsä lähettämisen jälkeen kiertävät. SMS-viestit kulkevat operaattorin matkapuhelinverkoissa. Tämä saattaa olla erityisen tärkeää GDPR-aikana ja yksi syy siihen, että yritykset ovat kokeneet tekstiviestit hyväksi ja turvalliseksi viestinnän muodoksi, Lohikoski kertoo.

Tekstiviestejä käytetään lisäturvan luojana muihin palveluihin kirjautuessa. Kaksivaiheinen autentikaatio, jossa käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi käytetään tekstiviestillä toimitettavaa vahvistuskoodia, lisää verkkopalveluiden turvallisuutta.

”Kaksivaiheinen tekstiviestivarmistus vähentää tietomurtoriskiä huomattavasti.”

– Monet kuluttajat saattavat käyttää samaa salasanaa ja käyttäjätunnusta useissa eri palveluissa, mutta kaksivaiheinen tekstiviestivarmistus vähentää tietomurtoriskiä huomattavasti.

Tullessaan RCS-viestit lisäisivät turvallisuutta paitsi hankaloittamalla yrityksien nimissä lähetettyjen huijausviestien tekemistä, myös tekemällä kaksivaiheisesta tunnistautumisesta kuluttajille helpompaa. Verkkopalveluun käsin näppäiltävän koodin sijasta RCS-viestillä voitaisiin lähettää viesti jossa on painike, jota painamalla kirjautuminen voidaan aktivoida.

– NextUpin Quriiri-palvelun kasvu tulee jatkumaan vahvana ja tulemme myös tulevaisuudessa panostamaan vahvasti SMS- ja RCS-kanavissa tarjottavien yritysviestintäpalveluiden kehittämiseen. Myös muut viestintäkanavat tulevat olemaan avainasemassa Quriirin kehittyessä entistä monipuolisemmaksi monikanavaviestintäratkaisuksi, lopettaa Lasse Lohikoski.

NextUp Oy Ite wikissä
Quriirin tekstiviestipalveluiden verkkosivut