Ideat ovat syy siihen, etteivät koneet kykene hallitsemaan maailmaamme science fiction -elokuvista tutulla tavalla. Ihmisen kyky ideoida erottaa sen oleellisesti tietokoneista, sanoo neurobiologi (PhD) Henning Beck, joka puhui Basware Connect 2018 -tapahtumassa viime viikolla.

-Kun ihmisiltä kysytään, mikä on tällä hetkellä maailman tärkein asia kehityksen kannalta, monet vastaavat data. Dataa on kaikkialla ja yritykset keräävät sitä jatkuvasti. Itse asiassa data yksinään on kuitenkin hyvin yksinkertaista, jopa kuollutta. Informaatiota on kyllä kaikkialla, mutta sitä ei pystytä luomaan ilman ymmärrystä, Beck kertoo.

Puhuessaan ymmärryksestä Beck tarkoittaa juuri ihmisen kykyä ideoida ja syventää tietämystään. Dataa me voimme mitata ja googlata, mutta ideoita emme.

-Aivoissa asioiden prosessointi tapahtuu aina samalla tavalla. Itse asiassa aivot toimivat hiukan algoritmien tapaan. Ensin on syöte (input), joka prosessoidaan vasteeksi (output). Se, että tietystä hetkestä syntyy ajatus, on 35-40 askeleen prosessi, jonka aivomme suorittavat joka kerta, kun koemme jotakin, Beck valottaa hermoverkon toimintaa.

 

-Ymmärrys on sitä, että luomme uutta tietoa perustuen siihen tietoon, joka meillä on jo käytössämme.

 

Kesken puheensa Beck alkaa piirtää fläppitaululle pientä ihmishahmoa. Hän kysyy yleisöltä, mikä se on ja saa vastaukseksi lapsi. Jos lapsen viereen piirtää isomman hahmon, katsojat tulkitsevat sen heti aikuiseksi. Monta ihmishahmoa puolestaan muodostavat perheen. Beckin mielestä tämä on loistava esimerkki siitä, miten hyödynnämme tietoa.

-Ymmärrys ei ole sitä, että tiedämme, mikä jokin asia on. Ymmärrys on sitä, että luomme uutta tietoa perustuen siihen tietoon, joka meillä on jo käytössämme, Beck sanoo ja muistuttaa, että tähän koneet eivät edelleenkään kykene.

 

Keskity, innovoi ja puhkaise kupla, jossa elät!

Tekoälyn aikakaudella on jopa hiukan lohduttavaa kuulla, että me ihmiset pystymme edelleen johonkin, mihin tietokoneet eivät pysty. Beck puhuu kolmesta ratkaisevasta tekijästä, joiden avulla parhaat ideat syntyvät: keskittymisestä, innovoinnista ja mukavuusalueen ulkopuolelle hyppäämisestä. Ideoiden syntyyn tarvitaan toimivan hermoverkon lisäksi myös puhdasta toimintaa. Itse asiassa Beck uskoo, että mullistavimmat ideat ovat juuri ihmisten välisen kanssakäymisen tulosta.

-Eivät ideat synny siten, että yritämme miettiä jotain asiaa mahdollisimman nopeasti. Ideat syntyvät, kun ihmiset alkavat vaihtaa mielipiteitä ja näkökulmia. Usein tuomme esiin sen, miten meillä on jokin ongelma, johon emme löydä ratkaisua. Ratkaisun löytämisen ydin onkin siinä, että annamme ideoidemme lentää ja kysymme muilta heidän ideoistaan. Idea on itse asiassa se lopputulos, joka saavutetaan, kun ryhmä ihmisiä kokoontuu vaihtamaan näkökulmiaan tietystä kysymyksestä ja löytää siihen lopulta vastauksen.

 

Yleisö kuunteli tarkkaavaisena, kun saksalainen aivotutkija Henning Beck kertoi, miten maailmaa mullistavat ideat saavat alkunsa.

 

Beck kehottaa kaikkia kannustamaan toinen toisiamme ideoinnissa. Hän sanoo, että meidän tulisi jopa lopettaa virheiden tekemisestä murehtiminen.

-Tietokoneet on ohjelmoitu toimimaan sääntöjensä mukaan eikä rikkomaan ”ajattelunsa rajoja”. Tietokoneet opettelevat niin kauan, etteivät tee enää virheitä. Me ihmiset teemme aina lopulta virheen. Mutta aivan kuten lapsena opetellessamme pyöräilemään, voimme nousta ylös ja yrittää uudelleen. Me ihmiset voimme rikkoa rajoja, katsoa kuplamme ulkopuolelle, unohtaa hetkeksi tulosten tavoittelun ja vapauttaa korreloimattoman ajattelumme, ja siten keksiä jotain uutta.

Siinä tiivistyy Beckin koko puheen ydin: tekoäly on parhaimmillaankin vain väline matkalla kohti ihmisen löytämää ratkaisua.

-Emme vielä tiedä, mikä on seuraava maailman mullistava suuri idea. Mutta siitä voimme olla melko varmoja, että se on lähtöisin aivoista eikä tietokoneista, Beck toteaa.

 

Baswaren ite wiki -profiili

Baswaren verkkosivut