Pitkien ERP-projektien aika on ohi. Nyt suomalaisissa yrityksissä halutaan valmiita palveluita nopeasti käyttöön.

Haastattelemme Fujitsun johtavaa ratkaisuarkkitehtia Pekka Korsoffia, sekä myyntijohtaja Jari Vuorta pilvi-ERPin eduista.

Korsoff ja Vuori ovat aidosti innossaan pilvi-ERPin mahdollisuuksista.  

Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät pyrkivätkin tällä hetkellä karistamaan massiivisten ERP-hankkeiden jälkeensä jättämää imagoa ja tuomaan ketteryydellään toiminnanohjauksen uuden sukupolven suomalaisiin yrityksiin.   

– Perinteiset kustomoidut erpit ovat tiukasti kiinni yritysten tämänhetkisessä toiminnassa ja toisaalta yritykset vankeina nykyjärjestelmissä. Pilvi-ERP tarjoaa monelle yritykselle mahdollisuuden päästä eteenpäin, Vuori kuvaa.   

 

Toiminnanohjausjärjestelmän rooli yrityksissä muuttuu

Taitaa olla myös niin, että monella yrityksellä ei enää olisi edes mahdollisuutta käyttää vuotta tai kahta toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottohankkeeseen. Kaikki perusasiat pitää olla nyt valmiiksi saatavilla ja nopeasti käyttöönotettavissa, Pekka Korsoff kertoo kentän kuulumisia.

Oletuksena on myös, että lakisääteiset muutokset päivittyvät automaattisesti. Tässä on yksi selvä pilvi-ERPin tuoma hyöty, koska nämä asiat sisältyvät palveluun. Hyvä esimerkki on SAP BusinessByDesign, johon on tullut kattava toiminnallisuus vastaamaan GDPR-lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Asiakkaan suostumus tietojen tallettamiseen ja oikeus tulla unohdetuksi ovat nyt osa vakiotoiminnallisuutta.

Mutta mikä toiminnanohjausjärjestelmän rooli tulee olemaan jatkossa? Kattaako ERP kaiken mahdollisen, kuten aiemmin, vai onko palvelu tiiviimpi kooste tarpeellisista funktioista?

– Hyvä kysymys on, tuleeko ERPistä toiminnan digitaalinen ydin, jonka ympärille rakennetaan kilpailuetua tuottavat ratkaisut? Silloin tarvitaan Co-creation menetelmiä, joiden avulla ideoidaan ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa, Pekka Korsoff jäsentää.   

– Jos aikaisemmin ERP on ollut esimerkiksi finanssin ja logistiikan sisäinen työväline, niin maailma on muuttunut paljon. Enää kyse ei ole siitä, mitä yritys sisäisesti tekee, vaan enemmän siitä, miten loppuasiakas saa reaaliaikaista tietoa. Samalla ERPin rooli muuttuu sisäistä toimintaa ohjaavasta on-premise -ohjelmistosta digitaaliseksi alustaksi ja osaksi toimitusketjuja, sekä laajempia ekosysteemejä, Jari Vuori visioi.

 

”ERPin rooli muuttuu sisäistä toimintaa ohjaavasta on-premise -ohjelmistosta digitaaliseksi alustaksi ja osaksi toimitusketjuja, sekä laajempia ekosysteemejä”

 

Alustat ja APIt nousevat keskusteluun varsinkin puhuttaessa uusista teknologisista mahdollisuuksista, kuten koneoppimisesta ja IoT-sensorien tuottamasta datasta. Liiketoimintamallit uudistuvat dataan perustuviksi ja reaaliaikaisen liiketoimintadatan määrä lisääntyy jatkuvasti.

Kulma on varmasti toivottu, sillä loppupeleissä asiakas ei halua ERPpiä, vaan lisäarvoa.

– Mutta erottautuvuus ja kilpailuetu tulevat vasta ERPin ympärille rakennettuna. Modernin pilvi-erpin etuna on se, että se on alusta, jonka päälle voi rakentaa uusia ominaisuuksia ja ratkaisuja, Korsoff sanoo.

Parhaimmillaan toiminnanohjausjärjestelmä tuo siis mukanaan toisaalta pakollisia vakioituja toimintoja, toisaalta alustamaista taipuisuutta nousevien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

 

Business Intelligencea ja operatiivista analytiikkaa

Lisenssien määrä ja laskutus elävät käyttäjien mukaan, joten pilvipohjainen ERP ei ole enää riski-investointi, vaan kulut kulkevat käsi kädessä käytön hyötyjen kanssa.

Myös käyttöliittymät ovat ottaneet harppauksen 90- tai 2000-luvun ERPeistä ja käyttökokemus välitetään loppukäyttäjille päätteestä riippumatta esimerkiksi mobiililaitteisiin.

– Samalla toiminnanohjausjärjestelmä tuodaan aivan uusille käyttäjäryhmille korkealla käytettävyydellä. ERPin uudessa sukupolvessa käyttäjät ovat tyytyväisempiä ja niiden määrä on suurempi kuin ennen, Vuori kuvaa.

 

”ERPin uudessa sukupolvessa käyttäjät ovat tyytyväisempiä ja niiden määrä on suurempi kuin ennen”

 

Hyvä esimerkki ERPin eduista on se, miten iso puristus analytiikan saaminen on voinut olla aiemmin keskikokoiselle yritykselle. Modernissa pilvi-ERPissä operatiivinen analytiikka tulee sisäänrakennettuna ominaisuutena ja valmiiksi mietittynä kokonaisuutena.

– Pilvipohjaisen ERPin myötä herää kysymys, tarvitaanko jatkossa enää erillistä Business Intelligence -tuotetta tai toimittajaa, hän jatkaa.

 

Jari Vuori (vasemmalla) ja Pekka Korsoff

 

Usein käytetään termiä Business Insight (liiketoimintanäkemys), joka viittaa laajemmin organisaatioiden prosesseista saatavaan analytiikkaan, eikä vain talouslukuihin. ERPistä nähdään esimerkiksi teollisuuden läpimenoajat ja erilaisia tilannekuvia toiminnasta eri hetkillä. Nimenomaan reaaliaikaiseen tietoon perustuen, eikä peruutuspeiliin katsoen.

Toisin sanoen yritykset alkavat kasvavasti ymmärtää toimintaansa, jolloin sitä päästään myös kehittämään.

 

Kahden kerroksen ajattelua ja ketterää kokeilemista

Maailma muuttuu nopealla vauhdilla ja osa yrityksistä organisoituu uudelleen tasaisin väliajoin. Jos yritysjärjestelyjä on paljon, Pilvipohjaisen ERPin avulla tytäryhtiöt ja muut rakenteet pystytään kuvaamaan nopeasti ja tarjoamaan yritysjärjestelyille niiden vaatimaa ketteryyttä.

Pekka Korsoff ja Jari Vuori puhuvat tästä niin sanottuna kahden kerroksen ajatteluna.

– Pilvi-ERPin myötä informaation välittäminen kahden entiteetin välillä on entistä helpompaa. Jos toimintaan otetaan uusi tytäryhtiö mukaan tai jokin liiketoiminta myydään, edessä ei ole usean miljoonan euron projekti, että saadaan yksikkö irti core-erpistä tai kiinni siihen.

 

”Pilvi-ERPin myötä informaation välittäminen kahden entiteetin välillä on entistä helpompaa”

 

Kahden kerroksen strategiassa uudet satelliitit viedään pilvi-erppiin, eikä omaan toimintaan tarvita minkäänlaista muutosta. Masterdatat voidaan Fujitsulaisten mukaan hoitaa keskitetysti pää-ERPissä ja jakaa sateliitteihin, Muihinkin integraatioihin löytyy valmiita malleja kattaen jopa saman liiketoimintaprosessin sisällä tapahtuvat integraatiot (esim. tilaus-toimitus).

– Jos ajatellaan sisäisten startupien rakennustrendiä, niin voidaan kysyä, olisiko järkevää antaa tällaisille yksikölle mahdollisuuksia joustaa ja toisaalta kasvaa. Saatetaan huomata, että tämä tuo hyvää liiketoimintaa, mutta ei ole meidän core tekemistä, jolloin startupin irrottaminen omaksi yritykseksi on vaivatonta.

 

Jäätkö jälkeen vai oletko edelläkävijä?

Jari Vuori ja Pekka Korsoff haluavat herätellä yrityspäättäjiä hyppäämään pilvi-ERPin aikaan.

– Jos provosoiden heittäisi, niin mikä ero tulevaisuudessa on yrityksillä, jotka voivat kuukausittain saada ketterästi käyttöön uusia liiketoimintaa tukevia palveluita ja perinteisillä toimijoilla, joilla jokainen muutos tulee tehdä isona projektina. Tästä voi muodostua iso ero asiakkaan kohtaamisessa ja palveluissa. Cloud platfromit ja API-talous tulevat muuttamaan perinteisiä tapoja, Jari Vuori lopettaa.

 

Fujitsun ite wiki-profiili

Fujitsun kotisivut