Jäämmekö katsomaan sivusta, miten tekoäly vie meidän työt?

Kysymyksen esitti Baswaren tuotemarkkinointijohtaja Lauri Palokangas Basware Connect 2018 -tapahtuman puheenvuorossaan.

-Baswaressa uskotaan, että tulevaisuudessa meidän kaikkien työ on yritykselle arvokkaampaa kuin nyt. Ihminen on huippuhyvä kaikessa, mitä ei voi ohjelmoida. Tulevaisuudessa elämme maailmassa, jossa tekoäly ja analytiikka kertovat, millainen maailmamme on; ihmisten tehtävä on analysoida sitä tietoa ja sen perusteella miettiä, mitä päätöksiä pitää tehdä.

Palokankaan mukaan supertaloushallinto on tulevaisuutta. Termillä tarkoitetaan ihmisen ja tekoälyn yhteistyötä, jossa korostuvat tiedon ymmärtäminen ja oikeanlaiset yhteistyökumppanit:

-Kaiken keskiössä ovat tieto ja tietojohtaminen. Tietokoneiden käytössä tulisi olla kaikki mahdollinen tieto ja työntekijöiden täytyy ymmärtää, mikä tehtävä kuuluu koneelle ja mikä ihmiselle. Lisäksi on tärkeää löytää yhteistyökumppani, joka ymmärtää miten tieto muutetaan analyysin kautta päätöksiksi ja auttaa yrityksiä muutoksen hallinnassa.  

Palokangas sanoo, että tekoälyn ja ennakoivan analytiikan maailmaan tuova muutos koskee meitä kaikkia. Hyviä esimerkkejä niiden olemassaolosta löytyy meidän jokaisen arkipäivästä. Kuljemme ruokakauppaan autolla, joka auttaa meitä turvallisesti eteenpäin teknologian avulla. Kauppias puolestaan yrittää jatkuvasti ymmärtää, mitä haluamme seuraavaksi ostaa, ja maksukorttimme myöntänyt finanssiyritys analysoi, miten ja missä korttiamme käytämme.

Tekoälyllä onkin paljon tarjottavaa myös taloushallinnolle.

-Rikastetussa tekoälyssä on kyse siitä, että luodaan uusia tulevaisuuden skenaarioita tekoälyn avulla. Voidaan esimerkiksi analysoida toistuvien laskujen automaatioastetta tai tunnistaa laskumassasta ne hitaasti etenevät laskut, joita pitää hoputtaa maksuun eräpäivään mennessä. Itsenäinen tekoäly puolestaan mahdollistaa työtehtävien poistamisen ihmiseltä esimerkiksi automatisoimalla hyväksyntäprosessin reitti, Palokangas kuvaa.

 

Lauri Palokankaan mukaan yrityksien tulisi kannustaa työntekijöitään tiimityöhön tekoälyn kanssa.

 

Esimerkkeinä Baswaren tekoälyä hyödyntävistä palveluista Palokangas antaa Smart Coding sekä Smart PDF:n.

-Smart Codingin avulla työntekijä voi tiliöidä laskuja tarvitsematta muistaa toimenpiteen yksityiskohtia. Tekoäly tarjoaa esitäytetyn tiliöintipohjan ja ihmisen tekemät muutokset ovat koneoppimisen käytettävissä seuraavalle laskulle. Smart PDF puolestaan tarjoaa mahdollisuuden lukea koneellisesti PDF -laskuja ja hyödyntää niissä olevaa tietoa.

 

Teknologia on vain yksi osa supertaloushallinnosta

McKinsey Global Institute teki tutkimuksen, jossa se otti 240 hankinnasta-maksuun -prosessin tehtävää ja tutki niiden automatisoinnin mahdollisuutta. Selvisi, että valtaosa tehtävistä, osa myös hankintaprosessin alkupäässä, oli automatisoitavissa nykyteknologialla. Missä tekoäly sitten tarjoaa suurimman hyödyn yritykselle?

-Hyvän algoritmin ja ihmisen yhdistelmä on aina parempi kuin paras ihminen tai paras kone yksinään. Teknologia on vain yksi osa supertaloushallinnosta. Tekoälylle täytyy osata antaa oikeanlaisia, pieniä työtehtäviä. Nykyiset työtehtävät täytyy pilkkoa pieniin osiin ja analysoida, mitä niistä annetaan ihmisille tehtäviksi ja mitä koneille. Näin pystytään luomaan työntekijälle rooli, jonka myötä hänen on helpompi olla töissä. Se tekee työntekijät onnellisemmiksi. Sama pätee myös asiakkaisiin.

 

-Hyvän algoritmin ja ihmisen yhdistelmä on aina parempi kuin paras ihminen tai paras kone yksinään.

 

Palokangas muistuttaa, että tekoälyltä puuttuvat tietyt ominaisuudet, joita työelämässä jatkossakin tarvitaan. Ihmisillä on tunneälyä ja kykyä monimutkaiseen päätöksentekoon sekä analysointiin. Tekoäly ei myöskään pysty perustelemaan tilintarkastajille, miten se päätyi tiettyyn ratkaisuun.

-Kun työskennellään tekoälyn kanssa yhteistyössä, päätöksenteko muuttuu. Tietokoneet pystyvät tekemään päätöksiä huomattavasti nopeammin ja käsittelemään väsymättä enemmän tietoa kuin ihmiset. Ne pystyvät päätymään eri lopputulokseen kuin ihminen ja näyttämään informaatiota, joka ei välttämättä näytä ihmismielelle tärkeältä. Silloin ihmisen tehtäväksi tulee miettiä, mitä tällaiselle informaatiolle täytyisi tehdä.

Palokangas painottaa sitä, että loppujen lopuksi kyse on vain sopeutumisesta muutokseen, sillä vastuunkantoa ei voi jatkossakaan sysätä koneiden tehtäväksi. Yrityksissä työntekijöitä olisikin kannustettava tiimityöskentelyyn tekoälyn kanssa.

-Tekoäly ei korvaa ihmistä, mutta tekoälyä hyödyntävät ihmiset korvaavat ne ihmiset, jotka eivät sitä hyödynnä, hän päättää.

 

Baswaren ite wiki -profiili

Baswaren verkkosivut