Pitkän uran verkkokaupan ja kaupan alan prosessien kehityksessä tehnyt Mika Kansikas vetää ohjelmistotalo Teamitin verkkokauppaliiketoimintaa.

Kansikas on työskennellyt toimittajan roolissa sähköisen kaupan parissa aina 90-luvulta alkaen, myös yrittäjänä, välillä kahdeksan vuoden ajan asiakkaan puolella Keskolla ja nyt Teamitin tiimissä.

Kansikas kertoo, että Teamitillä on kehitetty monikanavaiseen myyntiin kaupan alan kokonaisratkaisu, joka soveltuu erityisesti PK-yrityksille.

Teamitin modulaarinen omnichannel-ratkaisu perustuu avoimeen lähdekoodiin, valmiisiin rajapintoihin sekä Teamitin itse kehittämään teknologiaan. Teknologisena alustana on WooCommerce, joka on noussut suosituimmaksi verkkokaupparatkaisuksi maailmanlaajuisesti.

”Tuoteryhmä toisensa jälkeen on siirtynyt verkkoon”

Teamitin asiakkaat edustavat erilaisia tuotealueita kuten vaatekauppaa, venetarvikkeita, valaisimia ja teknistä kauppaa eli yrityksen kehittämä ratkaisu soveltuu sekä kuluttaja- että B2B-kauppaan. Yksi Teamitin palvelun vahvuuksista on se, että kauppa voi myydä tuotteitaan kuluttajien lisäksi myös yritysasiakkaille tai yhteisöille niiden omilla myyntiehdoilla.  

– Tuoteryhmä toisensa jälkeen on siirtynyt verkkoon. Jopa ruoan verkkokauppa on kasvussa. Verkon rooli eri tuoteryhmissä vaihtelee, mutta monessa ryhmässä olemme vasta alkuvaiheessa, toteaa Kansikas.

 

Kauppa käyntiin eri kanavissa

Potentiaalisia myyntikanavia on nyt olemassa enemmän kuin koskaan aiemmin, sillä digitaalisuus tuo mahdollisuuksia tehdä kauppaa perinteisten myyntikanavien ulkopuolella.

Verkkokauppa toimii tästä parhaana esimerkkinä.

– Kysymys ei ole enää niinkään siitä, miten verkkokauppa liitetään yrityksen olemassa olevaan ympäristöön, vaan miten vaikkapa myymälä, verkkokauppa, puhelinmyynti, asiakaspalvelu ja pop-up -myynti hoidetaan kokonaisvaltaisesti.

”Ovatko tuotteet saatavilla siellä missä asiakkaat haluavat niitä ostaa?”

Asiakas- ja tuotetietojen, hintojen ja saatavuustietojen tulee olla yhtenäiset ja saatavilla kaikissa kanavissa. Jos tiedonhallinta ja prosessit ovat kunnossa, tuote voidaan myydä ja toimittaa myymälästä, keskusvarastolta tai suoraan tavarantoimittajalta. Nimenomaan tähän Teamitin monikanavaisella ratkaisuilla on pyritty vastaamaan.

Kansikas kehottaakin jokaista yritystä pohtimaan, ovatko tuotteet saatavilla siellä missä asiakkaat haluavat niitä ostaa.

 

Teamitin modulaarinen omnichannel-ratkaisu

Kansikas kuvaa Teamitin omnichannel-ratkaisua moderniksi digitaaliseksi kaupankäyntialustaksi, jossa kokonaisuus on modulaarinen ja joustavien rajapintojen avulla laajennettavissa kattamaan koko liiketoiminnan tarpeet.

– Teamitin ratkaisussa on huomioitu kaikki, mitä yritys tarvitsee tehdäkseen kauppaa monikanavaisesti. Monipuolisen verkkokaupan lisäksi ratkaisu sisältää muun muassa monivarastonhallinnan, ostotilausjärjestelmän, kirjanpidon raportit sekä työkalut varastokeräilyyn ja palautusten hallintaan, Kansikas kuvaa.

Kokonaisuus sisältää myös kassajärjestelmän, joka toimii Kansikkaan mukaan saumattomasti yhteen verkkokaupan kanssa.

– Avoin lähdekoodi antaa mahdollisuuden hyödyntää lukuisia valmiita toiminnallisuuksia erittäin kustannustehokkaasti. Esimerkiksi WooCommerceen ja WordPressiin on saatavilla valmiita plugineja vaikkapa myynninedistämiseen, tarjousten luomiseen tai sosiaalisen median hyödyntämiseen.

Teamitin ratkaisun ytimessä on Teamitin kehittämä integraatio- ja mikropalvelualusta. Tarvittaessa ratkaisu integroidaan myös yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Kansikas toteaa, että modulaarisuus mahdollistaa sen, että yrityksissä voidaan edetä kohti monikanavaista myyntiä vaiheittain yhden valtavan kehityshankkeen sijaan.

Kun Teamitin järjestelmä liitetään pilvipalveluna toimivaan taloushallintajärjestelmään, ei erillistä erppiä välttämättä edes tarvita. Mika Kansikkaan mukaan nimenomaan toimiva kokonaisratkaisu on se, jolla aito monikanavaisuus voidaan saavuttaa parhaiten.

– Nyt kaiken kokoisilla yrityksillä on mahdollisuus saada käyttöönsä ratkaisuja, joihin aiemmin oli varaa ainoastaan suurilla yrityksillä. Loppu on kiinni yrityksen kyvystä hyödyntää näitä mahdollisuuksia.

 

Mika Kansikas.

 

Asiakas- ja työntekijäkokemuksella kilpailuetua

Asiakkaat edellyttävät saumatonta kokemusta asioidessaan eri kanavissa ja verratessaan jatkuvasti palveluntarjoajia. Kansikkaan mukaan kynnys vaihtaa palveluntarjoajaa on pieni.

– Asioimme siellä, missä palvelukokemus on toteutettu sujuvasti kaikissa myynti- ja kohtaamiskanavissa. Kun eri myyntikanavat on integroitu toisiinsa, asiointi on jouhevaa ja asiakasta voidaan palvella korkealaatuisesti läpi kanavien, Kansikas jäsentää.  

Jos joskus verkkokauppa pystyi saamaan kilpailuetua siitä, että se tarjosi erilaisia maksutapoja tai monipuolisia toimitustapoja, nyt samat palvelut ovat eri integraattoreiden kautta saatavilla kaikille verkkokauppiaille.

Avainkysymys verkkokauppiaalle kuuluukin, mikä on kilpailuetusi suhteessa muihin tarjoajiin?

– Silloin puhutaan ihan samoista kilpailueduista kuin perusbisneksessä. Ne on vain pystyttävä tuomaan uusiin kanaviin.

”Jotta verkkokauppa saadaan myymään, tulee kauppiaalla olla käytettävissä erilaisia houkutuksia ja koukutuksia myynninedistämiseen.”

Tämä ulottuu Kansikkaan joukkojen rakentamassa mallissa myös myyjän työkaluihin ja kaupan toiminnan asiakkaalle näkymättömiin osiin, kuten varastolle.

– Jotta verkkokauppa saadaan myymään, tulee kauppiaalla olla käytettävissä erilaisia houkutuksia ja koukutuksia myynninedistämiseen. Ratkaisumme mahdollistaa monipuoliset hinnoittelumallit ja kampanjoinnin, erinomaisen hakukonenäkyvyyden ja esimerkiksi kanta-asiakkaiden palkitsemisen.

– Huomioimme tuotekehityksessämme aina myös verkkokaupan päivittäisen operoinnin tehokkuuden ja helppouden. Kun liiketoiminta kasvaa, täytyy taustatoimintojen sujua kitkattomasti. Tämä näkyy positiivisesti suoraan myös asiakkaalle, Kansikas kertoo.

Hän lopettaa argumenttiin, joka jokaisen kaupanalan yrityksen olisi hyvä kuulla:  

– Asiakkaat tulevat joka tapauksessa edellyttämään saumatonta kokemusta eri kanavissa asioidessaan. Siksi kaikkien kanavien tulee olla yhtenäisesti huomioitu yrityksen liiketoiminnassa, Kansikas lopettaa.   

 

Teamitin ite wiki -profiili
Teamitin kotisivut