Menestyvän digitaalisen palvelun luomiseksi on uskallettava kyseenalaistaa organisaation nykyiset toimintamallit ja prosessit. Toteutusprosessin keskiössä on asiakkaiden ottaminen mukaan digitaalisen palvelun kehittämiseen.

Bonsky Digital auttaa asiakkaitaan kehittämään digitaalista liiketoimintaansa.

Toimitusjohtaja Sami Kettusen mukaan asiakasymmärrys saavutetaan parhaiten ottamalla asiakas mukaan palvelun pilotointiin ja kysymällä heiltä, mitkä ominaisuudet tukevat heidän liiketoimintaansa.

– Asiakkaiden vahvempi osallistaminen kehitysprojekteihin on ollut meille merkittävä askel eteenpäin. Tämä on parantanut rakennettujen palveluiden asiakaskokemusta ja loppuasiakkaiden sitoutumista niiden käyttöön.

”Yritykset elävät nyt poikkeuksellisen nopeasti muuttuvassa ympäristössä”

Lisäksi Kettunen korostaa palveluiden markkinoille tuomisen nopeutta.

– Yritykset elävät nyt poikkeuksellisen nopeasti muuttuvassa ympäristössä: hyvällä digitaalisella palvelulla kilpailijat voivat ottaa johtavan markkina-aseman, jota on vaikea haastaa enää myöhemmin, Kettunen selittää.

– Haluamme palvella juuri niitä yrityksiä, jotka tahtovat uudistaa liiketoimintamallinsa ja ottaa digitaalisen liiketoiminnan aidosti mukaan strategiaansa.

 

Asiakkaiden osallistaminen kehitystyöhön parantaa rakennettavien palveluiden asiakaskokemusta, kertoo Sami Kettunen.

 

Palvelupolku ja sisällöt ovat merkittävä osa digitaalisia palveluita

Sami Kettusen mukaan myyvää digitaalista palvelua suunniteltaessa on tärkeää rakentaa palvelumuotoilun avulla hyvin suunniteltu palvelupolku. Sen avulla varmistetaan, että asiakkaasta pidetään huolta tietojen kartoitusvaiheesta aina kaupantekoon ja palvelun tai tuotteen käyttämiseen saakka.

Hän korostaa myös sisältöjen tärkeyttä osana internet-ajan tiedonjanoisten asiakkaiden palvelua.

– Digitaalisissa kanavissa on tarjottava monipuolisia sisältöjä asiakkuuden elinkaaren eri vaiheisiin ja sisältö tulee tarjota eri asiakasryhmille räätälöitynä.

Verkkosisällön pitää myös kehittyä ja elää jatkuvasti. Kaikki digitaaliset kanavat tarvitsevat uutta ja rikasta sisältöä, jotta asiakas löytää palveluun myös uudelleen.

”Tuotetieto on usein melko teknistä, eikä sellainen välttämättä herätä kiinnostusta.”

Tämä koskee erilaisia myyntiä edistäviä verkkopalveluita kotisivuista B2B-tilausjärjestelmiin ja kuluttajaverkkokauppoihin.

Keskeinen osa sisältöjä retail-kentässä ja teollisuudessa ovat yrityksen tuotetiedot. Lähes kaikilla asiakkailla tuotetietojen hallinta on hyvä viedä erilliseen tuotetiedonhallinnan järjestelmään, jotta tiedot ovat aina ajan tasalla kaikissa eri julkaisukanavissa.

– Tuotetieto on usein melko teknistä, eikä sellainen välttämättä aukea asiakkaalle, saati herätä kiinnostusta. Palveluntarjoajan täytyy teknisten ominaisuuksien ohella kertoa laajasti tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta sekä rikastaa tietoa muun muassa käyttäjätarinoilla ja ohje- ja käyttövideoilla.

 

Sami Kettunen.

 

Bonskyn tiimiin kuuluu omia sisältöstrategeja ja sisällöntuottajia, jotka luovat jatkuvasti tarpeiden mukaista tuotesisältöä asiakkaille toteutettuihin palveluihin.

– Mikään palvelu ei ole valmis julkaisuhetkellä, vaan sitä pitää kehittää jatkuvasti eteenpäin niin sisältöjen kuin teknisen alustan osalta. Asiakkaat sitoutuvat palvelun käyttöön, kun he kokevat saavansa jatkuvasti jotain uutta ja hyödyllistä.

 

Bonsky Digitalin ite wiki -profiili
Bonsky Digitalin kotisivut