Tekoälyyn perustuva ohjelmistokehityksen automaatio tuottaa yrityksille merkittävää taloudellista hyötyä.

Pyysimme Eficoden Heikki Hämäläistä avaamaan ite wikin lukijoille AI-automaation toimintaa ja lisäarvoja pähkinänkuoressa.

 

Mitä tekoälypohjainen ohjelmistokehitys tarkoittaa?

Tekoälypohjaisella ohjelmistokehityksellä tarkoitetaan eri tekoälyn muotojen kuten koneoppimisen kiinteää integroimista osaksi koko ohjelmistotuotanoprosessia.

– Ohjelmistokehityksen osalta tällöin tarkastellaan prosessia aina vaatimusten hallinnasta ohjelmistokoodin testaamiseen sekä julkaisemiseen saakka. Lisäksi ennustavaa analytiikkaa tullaan jatkossa käyttämään ennakoivasti esimerkiksi eri palvelukokonaisuuksien tai ominaisuuksien liiketoiminta-arvon mittaamiseen tai julkaisuaikataulussa pysymiseen. Tätä pystytään mallintamaan erilaisia heikkoja signaaleja hyödyntäen, Hämäläinen kuvaa.

Laajemmin ajatellen voidaan puhua koko digitaalisten palvelujen tuotantoprosessista.

– Tällöin ajatuksenamme on palastella tuotantoprosessi osiin ja tunnistaa ne kohdat, joissa saavutetaan konkreettisesti suurin asiakashyöty eri tekoälyn muotojen integroimisesta osaksi prosessia, Hämäläinen kertoo.

Minkä takia automaatio on sitten niin tärkeää?

Ilman älykkäästi toteutettua korkeaa automaatioastetta ohjelmistoteollisuuden tuottavuutta ei tulla saamaan riittävään kasvuun ja digitalisaation lisääntyessä yritysten kilpailukyky heikkenee.  

“Kaikista kehityshankkeista syntyy uusia digitaalisia tuotteita”

– Kaikkiin digitalisaatiohankkeisiin liittyy lähtökohtaisesti organisaation liiketoiminnan muuttuminen ohjelmistovetoiseksi. Toisin sanoen kaikista kehityshankkeista syntyy erilaisia uusia digitaalisia tuotteita, palveluita ja kokemuksia, jotka viime kädessä ovat ohjelmistoja. Tämä lisää niin rajusti ohjelmisto-osaajien tarvetta, että ilman koko toimialan automaatioasteen nostoa osaajien puutteesta on tulossa pahin pullonkaula, Heikki Hämäläinen varoittaa.

Tunnettu ongelma on, että tämä johtaa puolestaan eri yritysten väliseen “rekrytointisotaan”, joka ei tuo todellisuudessa loppuasiakkaalle minkäänlaista lisäarvoa, vaan ennemminkin ruostuttaa it-alan ja koko kansantalouden rattaita.

Jo pelkästään tämän vuoksi työ, jota tehdään koko tuotantoprosessin automaatioasteen nostamiseksi, on äärimmäisen tärkeää.

 

Automaatioasteen nostamisen hyötyjä

Minkälaisiin hyötyihin ohjemistotuotannon automaatiolla päästään?

– Saamme pystyyn tuotantovalmiita digitaalisia palveluita entistä nopeammin ja samalla kasvatamme ohjelmistokehittäjien työtyytyväisyyttä, kun koneet tekevät aiemmin manuaalisesti tehtyjä tylsiä hommia. Tekoäly mahdollistaa siis osaajien keskittymisen korkeampaa lisäarvoa tuottavaan työhön. Automaatioasteen nosto tarkoittaa myös kustannussäästöjä, parempaa laatua ja ylläpidettävyyttä.

“Saamme nostettua ohjelmistokehittäjien työtyytyväisyyttä, kun koneet tekevät aiemmin manuaalisesti tehtyjä tylsiä hommia”

Samalla kun digitaalisten palvelujen tuotanto- ja ajoympäristöjen kompleksisuusaste nousee jatkuvasti, niihin liittyvän automaatioasteen tulisi vastapainoksi kasvaa vielä nopeammin.

Eficodella nähdään valtava potentiaali tekoälypohjaiselle ohjelmistokehitykselle ja automaatiolle jo lähitulevaisuudessa.

– Olemme avaamassa toimipisteen useaan uuteen maahan vuoden 2019 loppuun mennessä, ja seuraava on tarkoitus avata jo vuoden 2018 aikana – markkina-analyysi eri vaihtoehdoista on jo hyvin pitkällä. Ylipäätään tavoitteenamme on, että kansainvälisen liiketoiminnan volyymin tulee olla suurempi kuin kotimaan liiketoiminnan seuraavan 4 – 5 vuoden aikana, Hämäläinen päättää.

 

Eficoden ite wiki -profiili
Eficoden kotisivut