Mikä on alustatalouden määritelmä ja miten kehittää liiketoimintaa alustatalouden keinoin?

Keskustelimme aiheesta internet-liiketoiminnan rakentamiseen erikoistuneen Sofokuksen toimitusjohtajan Teemu Malisen kanssa.

Sofokus noteerattiin hiljattain sekä Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten Inc. 5000 Europe-listalla että Deloitten Suomen teknologiakasvajien 2017 listalla sijalla 35.

– Alustatalous on toimiva tapa puhua sähköisen liiketoiminnan kehittämisestä, koska se ottaa jo hieman konkreettisemmin kantaa toteutustapoihin kuin abstrakti termi digitalisaatio. Miten yritys voi kehittää omasta liiketoiminnastaan alustamaista? Kysymyksen asettelu ohjaa ajattelemaan liiketoiminnan tulevaisuutta, Malinen aloittaa.

Pyrimme tällä artikkelilla avaamaan alustatalouden määritelmää ja auttamaan lukijoita liikkeelle sen kanssa, mitä alustatalouden soveltaminen omaan liiketoimintaan tarkoittaa.

 

Alustatalouden määritelmä

Teemu Malinen kokee, että myös alustatalouden terminologia hakee vielä muotoaan. Aihealue on laaja ja sitä voi katsoa useista eri näkökulmista.

– Alustataloutta voidaan tarkastella ilman maantieteellisia rajoja, mutta yhtä lailla esimerkiksi maiden, kaupunkien tai liiketoimintasegmenttien kautta. Alustatalous on modernia taloutta, joka yhdistää talouden, teknologian ja modernit liiketoimintamallit.

– Alustatalouden esimerkeiksi voidaan helposti tunnistaa AirBNB:n, Uberin ja Facebookin tyyppiset yritykset, joissa ekosysteemi luo sisältöä ja tarjoaa resursseja, joita loppukäyttäjät toisella puolen alustaa sitten hankkivat ja kuluttavat, Malinen jäsentää.

”Alustatalous on modernia taloutta, joka yhdistää talouden, teknologian ja modernit liiketoimintamallit.”

Perinteinen toiminnanohjausjärjestelmäkin on tekninen alusta, jossa on API-rajapinnat ja johon on integroitu muita liiketoiminnallisesti kriittisiä järjestelmiä. ERP:ssä arvontuottomekanismit tai ekosysteemi eivät kuitenkaan luo kohdeyritykselle kilpailuetua, vaan pikemminkin mahdollistavat toiminnan ylipäätään.

Alamme päästä perinteisen prosessien digitalisaation ja alustatalouden hyödyntämisen eroihin.

– Todellinen alustatalousyritys rakentaa epäreilun kilpailuedun modernien liiketoimintamallien avulla sekä luomalla verkoston eri toimijoiden välille oikealla tavalla toteutetun teknisen alustaratkaisun. Kun on saatu rakentumaan ekosysteemi alustan ympärille, isojen ja stabiilienkin kilpailijoiden voi olla sitä vaikea haastaa, Malinen määrittelee.

Alustan arvo on vähintään yhtä paljon kuin mukana olevien toimijoiden verkosto. Ja usein jotain paljon enemmän.

Kymmenen tai sata sohvamajoituksen tarjoajaa esittelevä verkkosivu ei vielä tuottaisi paljoa lisäarvoa, eikä kykenisi yhdistämään reppumatkaajia globaalisti. Mutta kymmenien tai satojen tuhansien ihmisten Couch surfing -yhteisö tarjoaa uudenlaisen majoitustavan ja samalla uudenlaista yhteisöllistä lisäarvoa.

Alustamainen liiketoimintamalli avaa siis yhteisöjen ja jaettujen resurssien kautta mahdollisuuksia, joita ei ole ennen ollut tai jotka eivät olisi onnistuneet ilman valtavia panostuksia.

Twitter toimii vasta kun maailman ajattelijat on koottu yhteiselle alustalle, AirBnB vasta kun vierashuoneet ja tyhjillään odottavat huoneistot on saatu nettiin yhteisen käyttöliittymän, luokittelun ja suosittelukoneiston alle.

Alustatalous perustuukin tyypillisesti luottamukseen ja läpinäkyvyyteen.

”Alustan kehittämisessä haaste ei ole koskaan puhtaasti tekninen, vaan liiketoiminnallis-tekninen. ”

– Alustan kehittämisessä haaste ei ole koskaan puhtaasti tekninen, vaan liiketoiminnallis-tekninen. Tyypillisesti alustan tulee olla rakennettu perustumaan avoimuuden arvoihin skaalautumisen mahdollistamiseksi, ja sen tulee luoda yhteisölle vahva insentiivi käytön aloittamiseksi, Malinen määrittelee.

Maksujen välitys on hyvä esimerkki toimialasta, jolla alustatalouden keinoin toimiminen on itsestäänselvyys.

– Yksi syy Stripen menestykseen on se, miten helpot ja joustavat avoimet rajapinnat palvelussa on. Tämä on pakottanut muita toimijoita, kuten Paypalia, parantamaan juoksuaan. Loppupeleissä toimialan ja prosessien luonteesta ja digitaalisesta maturiteetista riippuu se, kuinka paljon tekninen kehittyneisyys korostuu.    

 

Alustatalouden soveltaminen omaan liiketoimintaan

Yksittäisen yrityksen kulmasta on keskeistä ymmärtää se, mikä oman toiminnan rooli eri alustoilla on ja nojaako yrityksen oma liiketoiminta itse kehitettyyn alustaan.

– Jos haet epäreilua kaulaa suhteessa kilpailijoihin, kannattaa vähintään tutkia oman alustan kehittämisen mahdollisuus, Malinen linjaa.

Jos vaikkapa teollisuusyritys haluaa parantaa kilpailukykyään, se voi alkaa hyödyntämään muiden alustoja. Perinteisten kivijalkaliikkeiden lisäksi voi esimerkiksi hankkia itselleen virtuaalisen hyllyn Alibabasta.

– Kilpailuedun saavuttaminen suhteessa samaa alustaa hyödyntäviin kilpailijoihin riippuu kuitenkin muun muassa markkinoinnin onnistumisesta, asiakaspalautteista ja hinnoista. Toinen tie on se, että lähdet itse investoimaan oman alustan kehittämiseen, Malinen avaa vaihtoehtoja.  

”Alustatalouden menestystarinoita nousee tällä hetkellä kuin sieniä sateella.”

Hän myöntää, että Alibaban tai Facebookin tyyppisten toimijoiden haastaminen on liian kunnianhimoinen tavoite suurimmalle osalle yrityksiä. Mutta alustataloutta voi hyödyntää myös pienemmässä kaavassa.

– Jos olet vaikkapa lastenvaatteiden valmistaja, voit hyvin rakentaa alustan, johon houkuttelet muita kyseisen nichen toimijoita: valmistajia, asiakkaita ja muita miniekosysteemiin kuuluvia. Tällöin voit nousta sen oman kenttäsi Alibabaksi, hän visioi.

Alustatalouden menestystarinoita nouseekin tällä hetkellä kuin sieniä sateella.

Esimerkiksi Tulka keräsi tulkit yhden sovelluksen taakse ja nyt voit chattailla tulkin kanssa hetkessä, jos jäät vaikkapa EU:n itärajalle jumiin. Spot-A-Shop taas siirsi Hullut Päivät verkkoon yhdistämällä kaikkien verkkokauppojen alennustuotteet yhdelle alustalle. Skipperi on avoimesti viestinyt olevansa veneilyn uusi AirBnB.

Kukin yrityksistä toimii hyvänä esimerkkeinä siitä, miten Suomesta voi ponnistaa alustan avulla myös globaaliksi.  

Jokaisen yrityksen kannattaakin Malisen mukaan kysyä itseltään, haluaako se olla vain pelissä mukana vai rakentaa koko areenan, jolle muutkin joukkueet kutsutaan.

”Haluatko olla mukana pelissä vai rakentaa koko areenan?”

Onnistuminen alustataloudessa vaatii aina liiketoiminnallista näkemystä sekä teknistä kehitystä, jolla verkkopalvelu muotoillaan yksiulotteisesta sivustosta kohti arvoa tuottavaa alustaa.

ite wiki on hyvä esimerkki kapean nichen hyödyntämisestä alustatalouden keinoin. Ilman teknistä alustaa koko palvelua ei olisi olemassakaan, eikä se pystyisi hyödyntämään alustatalouden mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Alustataloudessa liiketoiminta ja tekniikka kulkevat saumattomasti käsi kädessä, Malinen kuvaa.

 

 

Miten lähteä liikkeelle alustan kehittämisen kanssa?

Teemu Malisen mukaan alustataloudessa lähtökohdan täytyy olla voittava liiketoimintakonsepti, jonka rakennuksessa tekninen toteutus on vain väline, joskin pakollinen ja kriittinen sellainen.

Pitääkö jokaisen yrityksen siis pyrkiä alustaksi?

Ehdottomasti, jos mielit rakentaa kilpailuetua, vastaa Teemu Malinen.

– Ensin kannattaa miettiä minkä tyyppinen yritys on ja minkälainen rooli halutaan saavuttaa markkinassa. Jos kyseessä on valmiiksi globaalisti merkittävä toimija, jolla on merkittävästi resursseja ja verkostoa – kuten Valmet tai Kone – on hyvin perusteltua lähteä tuomaan ekosysteemiä itse hallinnoitavan alustan päälle.

“Pitääkö jokaisen yrityksen siis pyrkiä alustaksi? Ehdottomasti, jos haluat rakentaa epäreilun kilpailuedun.”

Kone voisi siis tulevaisuudessa tarjota sovelluskehittäjille hissien Appstorea.

– Mutta jos puhutaan pienemmästä nichestä, kuten koirien vaatteista, voi olla viisaampaa hakeutua samanhenkisten toimijoiden kanssa olemassa olevan alustan pariin, Malinen toteaa.

Hänen mukaansa erottuva liiketoimintakonsepti on alustatalouden ytimessä.

– Lipunmyyntipalvelu Liveto on vasta 3 vuotta vanha startup, mutta haastaa jo nyt markkinan jättejä, joista isoimmat ovat Ticketmasterin luokkaa. Jos tällaisessa kypsässä markkinassa haluaa pärjätä, pitää kyetä ravistelemaan jämähtänyttä markkinaa kaikin tavoin, Malinen kuvaa.

Riittävän moniulotteisesti disruptoivan ansainta- ja liiketoimintamallin kehittäminen on hänen mukaansa se, missä AirBnB:n, Uberin ja vastaavien menestystarinoiden tekijät ovat yleensä onnistuneet.

– Jos pystyt tarjoamaan ilmaiseksi lisäarvoa, josta kilpailijasi laskuttavat, se kiinnostaa takuulla asiakkaitasi. Tai jos jonkin palvelusi käytön hinta on vaikka suosittelutwiitti euron sijasta.

Tyypillinen alustabisnes syntyykin markkinaan, josta on puuttunut riittävän hyvä toimijat ja sisällöt yhdistävä paikka verkosta.

– Tässä päästäänkin kiinnostavaan asiaan: vaikka lähtisit liikkeelle nollasta, alustan etabloituessa markkinaan alustatoimijan ulospelaaminen kisasta muuttuu koko ajan haastavammaksi. Kilpailijoille voi olla kannattavampaa ostaa alustasi pois häiritsemästä.

– Alustataloudessa menestyminen ei kuitenkaan ole helppoa. Kaikista ei voi myöskään tulla uutta Alibabaa, koska tällaisia superalustoja ei mahdu markkinaan montaa samanaikaisesti, hän kuvaa.

 

Haluatko pysyä bisneksessä?

Haastattelu avaa hyvin syitä siihen, miksi alustatalous kiinnostaa niin monia yrittäjiä.

– Jos kärjistetään, niin kysymys kuuluu: haluatko pysyä bisneksessä? Haluatko pysyä kilpailukykyisenä tai jopa nousta markkinajohtajaksi?  

Malinen toteaa, että alustatalouden liiketoiminnan rakentaminen on aina jatkuvaa kokeilemista, toimintamallien muuttamista ja joko tekemisen lopettamisesta tai sen maksimaalista skaalaamista.

– Se miten suhtaudut alustatalouden hyödyntämiseen saattaa hyvinkin ratkaista miten pärjäät markkinassa 2020-luvulla, Malinen lopettaa.  

 

Sofokuksen ite wiki -profiili
Sofokuksen kotisivut

 

Lue myös

 

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen juttu kerrottavaksi, ohjelmisto esiteltäväksi tai osaava digitalisaation asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen johannes.puro@itewiki.fi tai elina.koskipahta@itewiki.fi, niin tehdään artikkeli!