Globaalin kehityksen aallonharjalla ratsastaa edelleen vahvasti kaupungistuminen: urbaaneissa ympäristöissä ja taajamissa asuvan väestön osuus kasvaa ja kaupunkien rakenne tiivistyy.

Samaan aikaan digitaalinen murros muuttaa perustavanlaatuisesti ihmisten tapaa kuluttaa ja käyttää palveluita.

– Urbanisoituminen on monella tapaa merkittävä ilmiö. Siellä missä on asutustiivistymää, on myös ravintoloita. Ulkona syöminen kasvattaa suosiotaan koko ajan, aloittaa City Digital -median ja myös ohjelmistotalo City Dev Labsin omistaja Ilkka O. Lavas.

Lavakselle megatrendien ja kehityskulkujen seuraaminen on luonteva osa työtä, sillä miehen yritysten yhteisponnistus Eat.fi rakentuu pitkälti näiden ilmiöiden kohtaamispisteeseen – ravintolapalveluiden digitalisoitumisen varaan.

– Maailmassa on miljoonia ravintoloita, joista vain murto-osaan pystyy tällä hetkellä varaamaan pöydän tai tilaamaan ruokaa kotiin. Ruokapaikkoja etsitään niin Suomessa kuin maailmalla yhä enemmän verkosta, mutta kukaan ei kokoa niitä globaalisti yhteen tietokantaan.

”EatAndTheCity on eräänlainen ravintoloiden Google.”

Juuri tähän City Digital pyrkii tuomaan muutoksen kehittämällään palvelulla, joka kansainvälisillä markkinoilla tunnetaan nimellä EatAndTheCity.

– EatAndTheCity on eräänlainen ravintoloiden Google. Ideana on kerätä ravintoloita koskeva pirstaloitunut tieto yhteen paikkaan, jotta asiakkaiden ei tarvitse haalia tietoa ympäri internetiä. Samalla luodaan putki, jossa asiakas voi tehdä kaiken pöytävarauksesta ennakkotilauksiin yhdessä näkymässä.

– Eri sovelluksiin ja sivustoille hajautettu tieto vanhenee nopeasti, mutta ihmisten tarve löytää ravintola perhepäivälliselle tai liikelounaalle ei ole katoamassa mihinkään.

 

Eat.fi ja sen kansainvälinen versio EatAndTheCity kokoavat yhteen pirstaloituneen ravintolatiedon.

 

Lavaksen mukaan tyypillinen käyttötapaus konkretisoituukin hyvin esimerkiksi lounasaikaan, kun kollegoiden kanssa aletaan pohtia päivän lounaspaikkaa. Palvelu tuo lähialueen ravintolapalvelut karttanäkymään ja tarjoaa valinnan tueksi tarvittavat tiedot.

– Asiakas voi tarkistaa tietyn ravintolan aukioloajat, sen saamat arvostelut, päivän lounaslistan tai varata vaikka pöydän jos haluaa varmasti mahtua sisään. Tavoitteena on keskittää asiointi yhteen palveluun, maksuja myöten.

”Digitalisaation hienous on siinä, että ravintoloiden ei tarvitse enää olla parhailla liikepaikoilla menestyäkseen.”

Asiakkaille palvelu mahdollistaa monipuolisemmat maksuvälineet, kun tilauksen voi halutessaan kuitata etukäteen verkkopankista tai hyödyntää kanta-asiakaskortin tarjouksia. Pahvisen leimakortin sijaan tiedot kertyvät asiakasprofiiliin ja edut on helppo lunastaa. Ravintoloille palvelu puolestaan luo uusia mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaita.

– Digitalisaation hienous on siinä, että ravintoloiden ei tarvitse enää olla parhailla liikepaikoilla menestyäkseen. Tällä hetkellä yksi Helsingin kiinnostavimmista gourmet- burgerpaikoista on Bites Vallila, joka on itse asiassa aika vaikea löytää, mutta silti aina täynnä. Heille tuovat liikennettä juuri kotiinkuljetukset. Eatin avulla tällaiset paikat on entistä helpompi löytää.

 

20 vuoden kehityskaari mainosmyynnistä softaliiketoimintaan

Uutta liiketoimintamallia kehittäessä voi toisinaan käydä niin, että luotu malli osoittautuu paljon suuremmaksi kuin se, mistä on lähdetty aikanaan liikkeelle. Esimerkiksi City-lehti myi alun perin ilmoitustilaa ravintoloille kiinteällä hinnalla. Ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja median roolista ravintolaliiketoiminnan luomisessa on kehittynyt matkan varrella.

– Tärkeintä on hahmottaa hyvin alan dynamiikka. Pitää ymmärtää kokonaisuus lähtien siitä, miksi joku perustaa ravintolan, mikä hänen intohimonsa siihen on ja millaisia ihmisiä ravintola etsii asiakkaikseen, Lavas kertoo.

– Esimerkiksi tarve löytää asiakkaita on edelleen ihan sama kuin 20 vuotta sitten, mutta miten se toteutetaan digimaailmassa, vaatii uudenlaista ajattelua. Paras tapa luoda isoa bisnestä tänä päivänä, on ryhtyä platformiksi.

 

City Digital tekee kaikkea pöytävarausjärjetelmistä mainosverkostoon ja mediasta devaukseen. Kuva: Sam Jamsen

 

EatAndTheCityn taustalla on Tiina Aspialan alun perin luoma Eat.fi-verkkopalvelu, jonka City Digital osti vuonna 2015 tavoitteenaan kehittää siitä maailman suurin paikallisten ravintoloiden tietokanta. Hyppy perinteisestä mainosmyyjästä platform-toimijaksi vaati Lavaksen mukaan paljon rohkeutta, mutta myös kumppanin, jonka kanssa liikeideaa ja tuotteistusta voitiin kehittää ketterästi.

– City Dev Labsin kanssa kehitystä tehtiin sprintteinä, oikeiden asiakkaiden kanssa pilotoiden. Parhaimmillaan avoimessa beta-ympäristössä oli viikossa jopa 5000 ihmistä ja ravintolaa testaamassa ja antamassa palautetta. Pysyimme jatkuvasti kärryillä siitä, miten käyttäjät kokevat palvelun ja pääsimme peilaamaan heidän kommenttejaan käytöstä kertyvään analytiikkaan.

– Kun uusittu Eat.fi julkaistiin syyskuun puolessa välissä tänä vuonna, tiesimme jo asiakkaiden pitävän palvelusta. Myös statistiikka vahvistaa tätä käsitystä, sillä käyttömäärä Suomessa tuplaantui julkaisun jälkeen. Meille tämä on signaali siitä, että maailmallakin on tilausta Eat.fi:n kaltaiselle konseptille – EatAndTheCity:lle.

Miten tähän tilanteeseen on päästy?

Ilkka Lavas mainitsee EatAndTheCityn keskeiseksi eduksi kattavuuden, joka perustuu kanavastrategiaan ja vahvaan yhteistyöhön useiden alan toimijoiden kanssa. Tiedot ravintoloista saadaan palveluun suoraan esimerkiksi Here We Go -karttapalvelun tai Michelin Guiden omistaman Bookatablen tietokannoista. 

”Kun toimitaan kansainvälisesti, täytyy olla kattava pohjadata.”

– Tällä tavoin olemme saaneet valtavasti kiinnostavaa dataa ilman ensimmäistäkään puhelinsoittoa ravintoloihin. Kun toimitaan kansainvälisesti, täytyy olla kattava pohjadata. EatAndTheCityssä yhdistyy tämän lisäksi luotettava journalismi ja paikallisten asiantuntijoiden kokemus. Robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntävä kattava tietokanta kiinnostaa myös kansainvälisiä jakelukumppaneita, Lavas painottaa.

Tietokannoista saatavan datan ohelle City Dev Labs on toteuttanut palveluun itsepalvelutyökalun, jonka avulla ravintolat pystyvät ostamaan näkyvyyttä ja luomaan esimerkiksi tarjouskampanjoita. Pöytävaraus- ja tilausintegraatio luovat ravintoloille mahdollisuuksia markkinoida itseään ja sitouttaa asiakkaitaan, kun erilaisten etuohjelmien ja kuponkien sijaan tiedot ostoksista kertyvät yhteen paikkaan.

– Ravintoloiden intressinä on nousta hakutulosten kärkeen asiakkaiden tavoittamiseksi, joten parhaasta näkyvyydestä ja sijoituksesta maksetaan klikkausten mukaan Googlen tai Momondon tapaan.

 

Pilotin ansiosta Eat.fi:n kehitystiimillä on ollut läpi projektin hyvä tuntuma palvelun loppukäyttäjiin. Kuva: Sam Jamsen

 

– Työ on vasta alussa eikä ihan kaikkea ole vielä saatu yhdistettyä palveluun, mutta tällä hetkellä globaaleilla markkinoilla ei ole ketään, joka tarjoaisi vastaavaa ravintoloiden ja laadukkaan ravintolakritiikin tietokantaa lukijoille nimenomaan mediatalojen kautta, Lavas kertoo.

– Meidän bisnesmallimme on kehitetty siitä lähtökohdasta.

 

Globaali kasvu edellyttää myös paikalliskulttuurin tuntemista

EatAndTheCity on suunniteltu globaaliksi kanavaksi, viennin ehdoilla. Kansainvälisille markkinoille tähyäviä yrityksiä Lavas kehottaakin ottamaan globaalin näkökulman huomioon jo tuotekehitysvaiheessa, sillä palvelun skaalaaminen kansainväliseksi vaatii oikeiden jakelukanavien löytämistä sekä huolellista myynnin ja markkinoinnin strategiaa.

– Meidän etunamme oli se, että palvelusta oli jo konkreettista näyttöä. Beta-ympäristön ansiosta pystyimme viikoittain esittelemään uudet toiminnallisuudet ja niiden saaman vastaanoton potentiaalisille asiakkaille. Pääasiallisia jakelukanaviamme ovat mediatalot, joten otimme yhteyttä mahdollisiin asiakkaisiin kertoen tekevämme ravintoloiden löytämisen vallankumousta. Kartoitimme löytyykö heiltä jokin kulma aiheeseen, josta yhteistyö voisi aueta.

Aina aihe ei liipannut tarpeeksi läheltä asiakkaiden toimintakenttää, mutta Lavaksen mukaan toisinaan riittää, että löytyy edes jokin yhteinen nimittäjä.

– Niille toimijoille, joille ravintolasektori on vain pieni osa liiketoimintaa, tarjosimme mahdollisuutta kasvaa suuremmiksi luomamme alustan ja mallin avulla. Varsinaisessa kentässä, mutta ilman skaalautuvaa mallia toimiville mediataloille markkinoimme taas palvelun tuomaa volyymia – mahdollisuutta luoda enemmän artikkeleita rikastaen journalistisia sisältöjä esimerkiksi käyttäjäarvosteluilla ja aukiolotiedoilla.

”Uskottavuuden luomiseksi kannattaa ottaa asiakkaat mukaan kehittämiseen, sillä paikallisymmärrys syntyy harvoin yksin.”

Lopulta keskustelu palaa kuitenkin alan dynamiikan tuntemiseen. Lavaksen mukaan ratkaisevaa on kyetä lokalisoimaan tuote ketterästi:

– En tarkoita tällä vain kieltä, vaan on myös tunnistettava mitä asiakkaat kulloinkin etsivät ja tarjottava heille oikeat työkalut. Esimerkiksi ruokatrendien suhteen Berliinissä kuuminta on tällä hetkellä bavarialainen ruoka, kun Helsingissä taas haetaan paljon napolilaista pitsaa.

– Uskottavuuden luomiseksi kannattaa ottaa asiakkaat mukaan kehittämiseen, sillä paikallisymmärrys syntyy harvoin yksin. Me haluamme luoda maailman suurimman paikallisten ravintoloiden tietokannan, joten olemme hankkineet tueksi niin mediataloja, ruokakriitikoita kuin tubettajiakin, jotka kaikki tuovat ravintolaskeneen oman räätälöintiosaamisensa.

– Ja me tarjoamme heidän käyttöönsä maailmanluokan työkalun. Palvelun, jonka avulla ihmiset löytävät parhaat ruokapaikat, media uusia tapoja kohdata ihmiset ja mukana olevat ravintolat taas oikeat asiakkaat ja bisnestä, Lavas päättää.

 

Katso demo palvelusta:

 

EatAndTheCity
City Dev Labsin ite wiki -profiili
City Dev Labsin kotisivut

 

Onko yrityksellänne mielenkiintoinen ohjelmistotuote esiteltäväksi tai osaava digitalisaatio-asiantuntija haastateltavaksi? Ole yhteydessä ite wikin toimitukseen johannes.puro@itewiki.fi tai elina.koskipahta@itewiki.fi, niin tehdään artikkeli!