Miten tehostaa b2b it- ja ohjelmistomarkkinaa digitaalisella markkinapaikalla? Tämä on kysymys, johon pyrimme antamaan parhaan mahdollisen vastauksen palvelullamme.

Olemme työskennelleet kevään kehityshankkeen parissa ja julkaisimme juuri suuren joukon uusia toimintoja ite wikiin.

Toimintojen käyttöönoton myötä ite wiki koostaa kaikki tärkeimmät it-alan ja digitalisaatiokentän markkinakartoituksessa tarvittavat tietolajit yhteen ja tarjoaa entistä laadukkaampia hakutuloksia loppukäyttäjille.

Samaan aikaan palvelussa meni rikki miljoona sivukatselua, mikä tarjoaa hyvän lähtökohdan markkinapaikan laajentamiselle. Luonnollisesti vaatii jonkin aikaa, että uudet osiot tarjoavat yhtä kattavan markkinakuvan kuin yritys-, pika ja referenssihaut.   

ite wikin statistiikkaa toukokuulta. Orgaaninen liikenne on edelleen merkittävin liikenteen lähde palvelussa.

 

Suurin osa uusista toiminnoista on vapaasti käytettävissä ja julkaiseminen luo avoimen verkkosivun webiin, mutta tarjontoja lukuunottamatta uusissa osioissa sisällöt nousevat profiileihin ja ite wikin hakuihin vain premium-käyttäjillä.  

Toivommekin, että investointimme kääntää yhä useampia ilmaiskäyttäjiä aina asiakkaiksi saakka!

Ite wikin uudet kehitykset ja osiot esitellään ohessa. Voit tutustua uusiin tietolajeihin myös Brave Digitalin profiilista, sekä liikumalla ite wikin eri osioissa.

 

1. Yritysprofiilien ja ite wikin hakujen uudistuminen

Yritysprofiili on uudistunut kattavaksi, yritysten keskeiset verkkosisällöt ja markkinointiviestinnän aggrekoivaksi sivuksi (kuva seuraavassa kappaleessa). 

Uusia sisältöjä käytetään paljon ristiinlinkittämiseen ja näin esimerkiksi referenssien alle nostetaan jatkossa aihepiirin asiantuntijat yhteydenottoa varten.

Yritysprofiilien ja hakupalvelun uudistukset käydään seuraavissa kohdissa läpi  tarkemmin.

 

2. Perustietoihin päivityksiä

Yritysprofiilin perustietoihin on lisätty laajempi tekstimuotoinen yritysesittely, joka vastaa wikipedia-artikkeleiden ylintä kappaletta. Yllättävän usein perinteinen tekstimuotoinen kuvaus kertoo parhaiten sen, minkälaisesta asiasta (tai yrityksestä) on kaiken kaikkiaan kyse! 

Yritysprofiilin osiot esitellään uudessa yläpalkissa profiilin ylälaidassa. Perustiedot sisältävät nyt laajemman tekstimuotoisen kuvauksen ja visuaaliset linkit käytettyihin somekanaviin.

 

Kaikille keskeisille somekanaville (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube) on nyt myös lisätty omat visuaaliset linkkinsä perustietoihin.

Action point profiilin hallitsijoille: Täytä yrityksen laaja kuvaus ja lisää somekanavat. Päivitä samalla tarvittaessa yhteystiedot ja tarjontatagit.

Premium rajoitteet: avoinna kaikille käyttäjille.

 

3. Tarjontojen esittely ja yrityshaun algoritmin uudistuminen

ite wikin suurin haaste on ollut hakutulosten laatu osassa hakuja, sekä polku, jolle loppukäyttäjä ohjataan tietystä hausta. Ohjelmistotalot hallitsevat usein laajasti digitalisaation eri substansseja, mutta ovat nousseet yrityshakuun aina yleisellä kuvauksellaan, jos vain ovat merkanneet haetun tagin profiiliinsa.

Profiilien uudessa tarjonnat-osiossa (esimerkki) it-yritykset voivat kuvata ite wikin haun mukaiset liiketoimintaprosessi- ja erikoisosaamisensa, sekä toimialakokemuksensa tekstimuodossa. Tarjonnan kuvaus luo tarjonnan esittelevän sivun (esimerkki), jonka alle nousevat saman aihepiirin referenssit ja julkaisut, sekä asiantuntijat ja yhteyshenkilöt.  

Tarjonnan julkaisu luo oman sivunsa, jonka alalaitaan koostetaan aiheeseen liittyvät referenssit ja asiantuntijat.

 

Tarjonnan kuvauksen alkuosa nousee yrityshaun hakutuloksiin kyseistä osaamisaluetta haettaessa:

Tarjonnat yritysprofiilissa:

 

Näin tulevaisuudessa esimerkiksi analytiikan osaajayritystä hakeva henkilö voi nähdä suoraan yrityshaussa, minkälainen kunkin tarjoajan analytiikkaosaaminen on ja siirtyä suoraan hausta tarjonnan laajemman kuvauksen, referenssitoteutukset ja aihepiirin asiantuntijat koostavalle sivulle, tai perinteisesti yritysprofiiliin.

Ne yritykset, jotka ovat kuvanneet haetun tarjonnan, nousevat yrityshaun hakutulosten kärkeen. Jos yritys ei kykene kuvaamaan tietyn substanssin tarjontaansa, voidaan miettiä, kannattaako kyseisellä osaamisalueella näyttäytyä hakutuloksissa.

Hakutulokset näyttävät korkeintaan kahden tarjonnan kuvauksen. Jos loppukäyttäjä hakee kolmella tai useammalla osaamisalueella, hakutuloksiin tulee yrityksen yleinen kuvaus.

Action point käyttäjäyrityksille: Täytä mahdollisimman monta tarjontaanne profiiliin. Jos käytössäsi on valmiita tarjontatekstejä (esim. verkkokaupparatkaisu-, tai BI-tarjontanne), aloita kopioimalla ne ”tarjonnat”- osioon. Varmista, että aihepiirin referensseissä ja asiantuntijaprofiileissa on kyseinen tarjontatagi, että ne nousevat tarjonnan alle.

Premium-rajoitteet: Tarjontojen kuvauksia voi lisätä vapaasti, mutta ilmaiskäyttäjillä vain yksi valittu tarjonta nousee yrityshaun hakutuloksiin ja yritysprofiiliin.

 

4. Referenssit ja julkaisut

Ite wikin referenssit ja profiilissa julkaistavat bloggaukset (entinen päivitys) on uudistettu muotoilultaan näyttäviksi ja asettelultaan luettavammiksi. Bloggaukset tarjoavat viimeistään nyt hyvä kanavan ja ilmaisen blogialustan yritysisältöjen julkaisemiseen.  

Referenssit ja bloggaukset ovat uudistuneet ulkoasultaan näyttäviksi. Infoboxi tarjoaa visuaalista lisätietoa referenssissä käytetyistä menetelmistä ja tenologioista.

 

Yritysprofiiliin on tuotu ite wikin hauista tutut filtterit ja näin loppukäyttäjät voivat rajata tietyn aihepiirin tai tyypin julkaisut näkyviin.

Voit tutustua uuteen muotoiluun valitsemalla minkä tahansa julkaisun esimerkiksi referenssihausta.

Toteutimme liiketoiminnan digitalisoinnin mallista visuaalisen kuvaston,  joka auttaa eri sisältöjen  hahmottamista. Näin esimerkiksi referensseistä näkee nyt paremmin sen, minkälaista osaamista toteutuksesssa on hyödynnetty.

Liiketoiminnan digitalisoinnin malli on visualisoitu logoiksi, jotka kulkevat jatkossa mukana ite wikin eri osioissa.

 

Action Point profiilin hallitsijoille: Muista julkaista laajasti referenssinne ja parhaat verkkosisältönne ite wikissä ja tagata sisällöt kattavasti, mutta rehellisesti! Referenssien ja niihin liitettävien suosittelijoiden määrä nostaa hakutulossijoitustanne yritys- ja pikahaussa ja referenssejä katsotaan ylipäätään tarkkaan markkinakartoituksissa.  Kaikki sisällöt nousevat profiilinne lisäksi referenssi- ja julkaisuhakuun. 

Premium-rajoitteet: Referenssit, bloggaukset, linkit ja videot ovat edelleen ilmaisia käyttää.

 

5. Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijaprofiilit esittelevät eri digitalisaatio-substanssien osaajat ja yhteyshenkilöt. Asiantuntijaprofiilit nousevat yritysprofiiliin omaan osioonsa (katso esimerkki), sekä mukaan referenssien, tarjontojen ja muiden sisältöjen alle. Näin yritysprofiili ja kaikki sisällöt tarjoavat jatkossa sopivia yhteyshenkilöitä ja asiantuntijoita kontaktointia varten.

 

Asiantuntijaprofiilit nousevat myös asiantuntijahakuun, jossa voi tutustua eri aihepiirien osaajiin. Näin tulevaisuudessa yhdestä paikasta löytyy esimerkiksi ohjelmistorobotiikan, webkehityksen tai vaikkapa Microsoft-teknologian asiantuntijat, joihin voi olla suoraan yhteydessä tai tutustua tarkemmin Linkedinissä.

Asiantuntijaprofiili on tässä kohdassa melko suppea sisältäen nimikkeen, kuvauksen, yhteystiedot ja LinkedIn ja Twitter-profiilin, mutta sen laajentamista kattavammaksi suunnitellaan. 

Action-point profiilin hallitsijoille: Täytä profiiliinne kattavasti asiantuntijanne ja yhteyshenkilönne.

Premium-rajoitteet: Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä voi julkaista vapaasti, mutta vain Premium-käyttäjien asiantuntijat nousevat profiiliin, sisältöihin ja asiantuntijahakuun.

 

6. It- ja ohjelmistoalan rekryilmoitukset ja yrityskulttuurit

Ohjelmistoalan rekrymarkkina käy kuumana ja ite wikin haut ja yritysprofiilit ovat olleet suosittu tapa tutustua alan työnantajiin. Rekryilmoitukset ovatkin aina olleet ite wikin toivotuin uudistus.

No, nyt rekryosio on toteutettu!

Rekrytointi-osio jakautuu yrityskulttuurin kuvaukseen, sekä rekryilmoitusten julkaisuun.

Rekryilmoitukset jakautuvat lisäksi jatkuviin ja hakuajallisiin ilmoituksiin.

It- ja ohjelmistoalan työpaikkoihin voi tutustua työnantajien yrityskulttuurien tai rekryilmoitusten kautta.

 

Rekryhaun merkittävä vahvuus verrattuna olemassaoleviin rekrysivustoihin on työpaikkailmoitusten hakeminen liiketoiminnan digitalisoinnin mallin mukaan. Näin ollen jäsennämme digitalisaatiokentän työpaikkoja fiksusti, siinä missä olemassa olevat sivustot listaavat kaikki nimikkeet projektipäälliköstä WordPress-kehittäjään ja ohjelmistorobotiikan asiantuntijaan “It-työpaikat”-kategoriaan.

Rekryilmoituksiin ja yrityskulttuurien kuvauksiin voi tutustua rekryhaussa, sekä yksittäisen yrityksen osalta yritysprofiileissa (katso esimerkki).

Action point profiilin hallitsijoille: Kuvaa yrityskulttuurinne ja julkaise rekryilmoituksenne ite wikissä.

Premium-rajoitteet: Yrityskulttuurin kuvauksia ja rekryilmoituksia voi julkaista vapaasti, mutta vain Premium-käyttäjien sisällöt nousevat yritysprofiiliin ja rekryhakuun.

 

7. Tapahtumat ja webinaarit

Ite wikin tapahtumasivu on uudistettu fiksummaksi niin, että tapahtumissa on tietolajina alku- ja loppupäivämäärä, ja tieto siitä, onko tarjolla lisäksi tai pelkästään webinaari. Tapahtumien muokkaus on myös tuotu suoraan yritysprofiileihin.

Digitalisaatiokentän tapahtumakalenterissa on luvassa mm. Qlikin analytiikkawebinaari ja Salesforce Digitalist Marketing Forum.

 

Ite wikin toimitus koostaa edelleen kaikki alan merkittävimmät tapahtumat tapahtumasivulle, mutta muuten tapahtumasivun muokkaus on nyt premium-toiminto.  

Action point: muista julkaista tulevat tapahtumanne ja webinaarinne tapahtumasivulla!

Premium-rajoitteet: Tapahtumia voi lisätä vapaasti, mutta vain Premium-käyttäjien sisällöt nousevat tapahtumasivulle.

 

8. Tarjouspyynnöt  

Tarjouspyynnöt on siirretty pois ite wikin yläpalkista infotabiin, mutta pyörivät entiseen tapaan ensi viikon alusta lähtien.  

Premium-rajoitteet: Tarjouspyyntöjä voi seurata vapaasti, mutta vain premium-käyttäjät saavat automoidun viikkokirjeen käyttöönsä.

 

9. ite wikin blogimedia

Ite wikin blogimedia pyörii entiseen tapaan aktiivisesti. Blogimediassamme julkaistaan sekä mielenkiintoisia uutisia ja asiantuntijakirjoituksia digitalisaatiokentältä että alan johtavien osaajien ja yritysten esittelyjä.

 

Parhaita asiakkaille toteutettujen artikkeleiden analytiikkoja.

 

Suosituksi tarjonnaksi ovat nousseet haastattelemalla tehtävien artikkelien yhdistäminen premium-toimintoihin ite wikissä. Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa ja ylitämme tyypillisesti reippaasti yritysten omilla blogeillaan saavuttamat analytiikat.

Haastattelemalla toteutetut artikkelit ovat nousseet suureen suosioon, sillä ne toteutetaan nopeasti ja ne vievät siten vain vähän asiantuntijoiden aikaa. Samalla artikkelit luovat uskottavia ja mielenkiintoisia sisältöjä, jotka saavuttavat yrityksille laajoja uusia yleisöjä.

Toukokuussa asiakkailta saatuja palautteita ite wikin blogimediassa toteutetuista artikkeleista.

 

Tervetuloa hyödyntämään uusia toimintoja ja uudet asiakkaat olkaa yhteydessä jos premium-profiilin aktivoiminen ja blogiartikkelin toteutus herättävät kiinnostusta!

Olemme tuoneet uutena hinnoitteluvaihtoehtona 6 kuukauden premium-asiakkuuden sisältäen artikkelin toteutuksen blogimediaamme 790 e + alv alle 100 hengen yrityksille ja 1300 e + alv yli sadan hengen yrityksille. Voit tutustua kattavaan premium-toimintojen listaan tästä.

 

Kesäisin, mutta jo työntäyteisin terveisin

Johannes Puro – Yhteys: 040 726 2656 johannes.puro at itewiki.fi

Heitä kommenttisi uudistuksista vastauksena tähän twiittiin