Kuka tahansa digimarkkinoinnin ammattilainen on vähintään benchmarkannut HubSpotin markkinointisoftien viidakosta.

Kyse ei ole ainoastaan onnistuneesta sisältömarkkinoinnista, vaan teknologian relevanttiudesta: HubSpot on nimittäin vallannut Datanyze-sivuston mukaan jo lähes 50% prosenttia Suomen markkinointiautomaatio-markkinasta.

 

 

Zeeland Familyn Head of Inbound Jouni Koistinen vetää HubSpotin käyttäjäryhmää Suomessa.

Koistinen, joka nimittää käyttäjäryhmäänsä “inbound-markkinointiin koukkuun jääneiden AA-kerhoksi”, osaa kertoa, mistä HubSpotin dominointi markkinoinnin automaatiossa oikein juontaa.

– HubSpotiin sisältyy koko digimarkkinoinnin laajuus: siinä missä ennen yrityksillä oli käytössä 6–10 työkalua, voidaan nyt hoitaa yhdellä työkalulla kaikki tarvittava. Yksi kattava ohjelmisto tarkoittaa organisaatioille tehokkaampaa ajankäyttöä. Uusista markkinoinnin automaation alustaa hakevista yrityksistä yli puolet päätyy tällä hetkellä HubSpotiin.

 

 

HubSpot on myös lähtökohtaisesti matalan kynnyksen teknologia. Ohjelmiston ympärillä pyörii erittäin aktiivinen koulutus- ja sertifiointiohjelma partnereille ja käyttäjille.  

– HubSpot kehitti koko inbound-markkinoinnin filosofian, jonka ympärille toiminta nivoutuu, Koistinen avaa.

Miten Head of Inbound oikein määrittelee  inbound-markkinoinnin?

– Inbound-markkinointi on periaatteessa kaikkea sitä, mitä markkinoinnissa halutaan tänä päivänä tehdä. Haluamme luoda kysyntää, rakentaa löydettävyyttä ja tuoda brändiä ja omia teemojamme esiin hyvällä sisällöllä. Haluamme olla aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja hakukoneoptimoida kaiken tekemisen niin, että sijoitumme kärkeen Googlen hakutuloksissa. Haluamme verkostoitua ja rakentaa asiakassuhteita social selling -metodeja hyödyntämällä.

– Hyvä kysymys on se, miten teet tätä kaikkea? Yhdellä vai 6–10 alustalla?, Koistinen haastaa.  

 

 

Hän nimeää olennaiseksi osaksi Inbound-markkinointia jatkuvan parantamisen logiikan. Inbound-markkinointi ei ole enää joukko irrallisia kampanjoita, vaan jatkuva toimintatapa, joka perustuu mitattaviin tuloksiin ja niistä oppimiseen.

“Inbound-markkinointi perustuu jatkuvan parantamisen logiikkaan.”

Mitä Inbound-filosofia tekee organisaation myynti- ja markkinointiprosessille?

– Se yhtenäistää markkinoinnin ja myynnin prosessit tuoden aiemmin siiloissa tehdyt asiat näkyviksi. Kun toteutamme läpinäkyvän putken, jota mitataan ja jossa yhteisen tekemisen vaikutus tuloksiin nähdään, siiloutuminen loppuu.

Kun koko organisaatiolla on yhteinen markkinoinnin ja myynnin työpöytä, aletaan ymmärtää sisältöjen ja kanavien toimivuutta. Kun tekemiselle saadaan konkreettiset mittarit, se innostaa tekemään asioita paremmin ja paremmin.

“Konkreettiset mittarit innostavat tekemään asioita paremmin ja paremmin.”

– Parhaimmillaan hyppäys tähän toimintamalliin merkitsee hyvin Lean-tyyppiseen toimintamalliin pääsyä, jossa tekemisestä häviää kiireen tuntu. Se kannustaa, motivoi ja nostaa toiminnan tasoa, kun pystytään keskustelemaan tasavertaisesti siitä, mitä on opittu, nähty ja tehty. HubSpot on investointi, jonka myötä monen suomalaisen yrityksen helmasynti on poistunut, Koistinen kuvaa.

 

 

Integroitavuus on hänen mukaansa keskiössä tämän päivän SaaS-ohjelmistojen kehityksessä.

– On tärkeää integroitua olemassaoleviin ja tuleviin tietovarastoihin, että Big Dataa päästään hyödyntämään toiminnassa. Yrityksen isossa kehyksessä HubSpot ei ole koskaan keskellä, vaan osana kokonaisuutta.

Koistisen näkee HubSpotin toiminnassa teach to sell -ajattelua, jossa ohjelmisto toimii ennen kaikkea tiedon tuottajana ja jakajana.

Hänellä onkin ohjenuora, jota jokaisen kasvavan SaaS-yrityksen tulisi noudattaa.

–  Integroidu tai kuole!

 

Zeeland Family on yksi Suomen kolmesta Diamond-tason HubSpot-partnerista. Zeeland sijoittuu globaalisti kahdenkymmenen merkittävimmän HubSpot-kumppanin joukkoon.

 

Zeelandin kotisivut
Zeelandin ite wiki -profiili