Digitaalisen palvelun eläminen yritysten tarpeiden ja toiminnan mukaan on kasvavasti jokaisen yrityksen pöydällä. Siksi verkkosivut vaativat jatkuvaa suunnittelua ja kehitystä.  

Tarjonnan kuvaukset ja ajankohtaiset sisällöt, kuten blogit ja jatkuva viestintä ovat olennainen osa verkkoläsnäoloa. Samaan aikaan verkkosivuista puhuminen alkaa kuitenkin kuulostaa vanhanaikaiselta.

Puhummekin verkkopalveluista, mikä kuvastaa paremmin webkehityksen merkittävää roolia yritysten prosessien tukemisessa tänä päivänä.

Ch5 Finlandin Seppo Sivula ja Anna Malén avaavat meille onnistuneen verkkosivuston kehitysprosessia ja sitä, miten saavat webistä parhaan tehon irti asiakkailleen.    

– Merkityksellisiä verkkopalveluita on mielekästä suunnitella ja kehittää, kun niiden tavoitteisiin voi eläytyä ja tehtävästä innostua. Kumppanuus muodostuu pitkäjänteisestä, ketterästä kehittämisestä, Sivula aloittaa.

– Parhaimmillaan sivusto on muutakin kuin esite netissä. Loppukäyttäjän onnistunut kokemus on yhtä kuin sivuston tarjoajan viestin välittyminen tai konversion toteutuminen.

 

19 vuotta kumppanuuksia

Ch5 Finland Oy on toiminut jo 19 vuotta, perustanaan pitkät, jatkuvaan kehitykseen panostavat kumppanuudet.

Pitkässä yhteistyössä tekninen kumppani oppii tuntemaan asiakasorganisaation toimintaa, tavoitteita, rajoitteita ja erityislaatuisuutta.

– Ostajat eivät välttämättä ole verkkosivustojen suunnittelun ammattilaisia. Vaikka heillä on paljon ideoita ja ajatuksia, he toivovat samalla webkehityksen kumppaniltaan kriittistä ajattelua sen suhteen, mitä kannattaa tehdä, Anna Malén pohtii.

 

Anna Malén kannustaa organisaatioita myös avoimeen sisäiseen viestintään, jotta kaikkien hyvät ideat saadaan hyötykäyttöön.


Hyvä lähestymistapa verkkopalvelun kehityshankkeeseen on hänen mukaansa ketterä kehitys, jota tehdään vähitellen pienissä erissä. Sivuston rakentaminen isolla kertainvestoinnilla on riskialtista, jos se polttaa koko budjetin loppuun ja jatkuvaan kehittämiseen ei jää resursseja

– Ajattele miltä näyttäisit, jos kävisit kerran kolmessa vuodessa parturissa. Ottaisit täyden käsittelyn kerralla, leikkauksen, hiuspohjan hoidon ja värjäyksen. Sitten jättäisit käymättä pariin vuoteen, Sivula heittää.   

“Ajattele miltä näyttäisit, jos kävisit kerran kolmessa vuodessa parturissa.”

Sivulan ja Malénin viesti on, että ketterän kehityksen ja iteraatioiden myötä verkkosivuston kehityshanke saavuttaa jatkuvia onnistumisia ja käyttäjät ehtivät omaksua uudet toiminnot. Samalla verkkopalvelu elää jatkuvasti muuttuvan ympäristön, organisaation ja liiketoiminnan tarpeiden mukana.

– Iso investointi, joka jätetään hunningolle, on liiketoiminnan kannalta heikoin lopputulos. Se on kuin purjelentokone, joka vajoaa vähitellen ja alkaa osua lopulta puiden latvoihin.

– Toteuttamamme verkkopalveluiden kehityshankkeet ovat tyypillisesti henkilöauton hintaisia projekteja. Kaikkihan ymmärtävät, että autoakin tulee ajoittain huoltaa, Sivula havainnollistaa.

 

Hyvä verkkopalvelu vaatii kehitystä ja huoltoa, Seppo Sivula muistuttaa.

 

Tavoitteet ohjaavat verkkosivustojen kehitystä

Verkkosivujen ja palveluiden kehityksessä on olennaista asettaa määrällisiä ja laadullisia  tavoitteita. Tavoite voi olla esimerkiksi nykyistä useampien tai parempien yhteydenottojen saavuttaminen.

– Eräs asiakas ei halunnut lisää yhteydenottoja. Tällöin pyrittiin muokkaamaan palvelua niin, että loppukäyttäjä ratkoo itsepalvelunainformaation avulla useimmat tilanteet, ja jäljelle jäävät yhteydenotot ovat laadukkaampia, Anna Malén muistelee.

– Itsepalvelutoiminnot, monikanavajulkaisu ja integraatiot verkkopalvelussa ovat hyvä tapa säästää omassa työmäärää. Manuaalisen työn väheneminen on tavoite, johon kuka tahansa haluaa päästä. Kävijämäärän kehitys ja laadun kasvattaminen ovat mittareita, jotka vaikuttavat suoraan myyntiin ja asiakaspalvelun tasoon, hän jatkaa.  

“Manuaalisen työn väheneminen on tavoite, johon kuka tahansa haluaa päästä.”

Esimerkiksi helpdeskistä voidaan saada tilastotietoa huoltokatkoista ja tikettien läpimenoajoista, jolloin asiakaspalvelun laatua päästään nostamaan.

– Epilepsialiitossa iso tavoite oli siirtää koko liiton toiminta tälle vuosituhannelle. Laki sallii nykyään etäkokoukset, joten niiden kautta voidaan pyörittää koko yhdistyksen toimintaa parantaen jäsenistön kokemusta ja tehden toimintaa samalla näkyväksi, Seppo Sivula kuvaa esimerkin avulla.

– Isoissa organisaatiossa yksilöt kokevat helposti, että ollaan osa isoa koneistoa, jolloin toiminnan kokonaisuuden hahmottaminen on hankalaa. Yritysten intraneteissä ja yhdistysten toiminnassa on siksi tärkeää tehdä kaikille näkyväksi, mitä tehdään ja mitä on syntynyt.

– Toiminta kehittyy ennen kaikkea avoimen viestinnän kautta. On tärkeää saada tieto leviämään ja avoin palautekanava organisaation käyttöön. Työyhteisöissä tulee väkisinkin päällekkäisyyttä ja toistoja, eli samaa ruutia keksitään monessa paikassa. Tätä haastetta voidaan taklata koostamalla työntekijöiden ideat yhteen verkossa, Anna Malén kuvaa.

 

Datan visualisoinnista apua yrityksen mittareiden ymmärtämiseen

Kun Ch5:laisilta kysyy, mikä verkkosivustojen kehitystrendi näkyy asiakasrajapinnassa tällä hetkellä, vastaus on selvä: Datavisualisoinnit ja analytiikka.

Yrityksen tiedon tekeminen visuaaliseksi ja ymmärrettäväksi onkin yksi verkkopalveluiden mielenkiintoisimpia kehitysalueita. Ch5 on hyödyntänyt High Chart -ohjelmistoa toteuttaessaan datavisualisointeja verkkopalveluihin.

 

MTK.fi-sivuston julkisella puolella julkaistu teaseri – jäsenet saavat extranetistä tarkempaa dataa puutavaran markkinahinnoista


– Kun esimerkiksi asiakaspalvelussa laitetaan seinälle läpimenoajat, tai tuotannon avainluvut, se kääntää automaattisesti katseet toimintaan ja auttaa kaikkia ymmärtämään kokonaisuutta. Tiedon jatkuva näkyväksi tekeminen on paljon arvokkaampaa organisaatiolle kuin joku yksittäinen vuosikertomus, jota kukaan ei lue.

Sitoutunut kumppani tietysti lukee sen vuosikertomuksenkin ja ehdottaa positiivisia lukuja ja kiinnostavia trendejä esille tuotaviksi.

“Tiedon jatkuva näkyväksi tekeminen on paljon arvokkaampaa, kuin joku yksittäinen vuosikertomus, jota kukaan ei lue.”

Asiakaspalvelu, myynti ja viestintä pyörivät usein omissa sisäisissä maailmoissaan. Tiedon tuominen yhteen ja näyttäminen ristiin saa organisaation toimimaan entistä enemmän kokonaisuutena.

– On hyvä kysyä itseltään, mitkä teidän yksikkönne luvuista muiden pitäisi nähdä? Monista tuntuu varmasti siltä, että kukaan ei ymmärrä tonttini haastavuutta, mutta kun se tehdään näkyväksi muille, he alkavat ymmärtää.

 

Työn alla juuri nyt: vuokrahinnat postinumeroittain värikoodattuna


– Maailma on numeroita täynnä. Jos ne saadaan ihmisten silmiin vuorovaikutteisen ja visuaalisen käyttöliittymän kautta, pääsevät he kiinni siihen osaan dataa, joka heitä kiinnostaa. Graafinen esitys, jossa voit valita itse muuttujat on monelle paljon parempi tapa kuin taulukon katsominen, Seppo Sivula kertoo.

– Analytiikka on mielenkiintoista, sillä parhaimmillaan se näyttää asioiden nykytilan ja perustelee tulevat kehityskohteet, hän lopettaa.

 

Ch5 Finlandin kotisivut
Ch5 Finlandin ite wiki -profiili