Analytiikan roolin kasvaessa liiketoimintaprosessien kehityksessä myös Business Intelligence -kumppanin merkitys korostuu useimmissa organisaatioissa. Infobuildin Matti Pylväs ja Jari Nuutinen avasivat ite wikille datan liiketoiminnalle tuomia mahdollisuuksia.

– Analytiikka- ja raportointiratkaisun valinnassa on tärkeää pystyä täyttämään saman alustan kautta sekä IT:n että liiketoimintakäyttäjien tarpeet datan hyödyntämisessä, Matti Pylväs aloittaa.

Mitkä sitten ovat it:n tarpeita?

– Heidän vastuullaan on käytännössä varmistaa, että oikea data on tietoturvallisesti saatavilla oikeassa paikassa. Johtopäätösten täytyy nojata samaan ytimeen, jolloin voidaan välttää niin sanottu monen totuuden ongelma. Jotta analytiikkaan voidaan aidosti luottaa päätöksenteon tukena, yrityksellä täytyy olla olemassa yksi keskitetty totuus. Tästä liiketoimintakäyttäjät pystyvät rakentamaan heille tehtäväkuvansa perusteella relevantteja katsauksia, Matti Pylväs pohtii.

Liiketoimintakäyttäjän näkökulmasta olennaista on, että analytiikka tai raportti saadaan käyttöön juuri sillä hetkellä ja siinä päätelaitteessa, kun sitä halutaan käyttää. BI-analytiikan sovelluskohde määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan.

Mitä kaikkea voidaan muuttaa paremmaksi analytiikan kautta? Periaatteessa mitä tahansa asiaa, jota kyetään mittaamaan.

– Dataa saadaan laajasti erilaisista lähteistä kuten taloudesta, myynnistä, HR:stä, tuotannosta, kunnossapidosta tai asiakaspalautteesta. Raportin kohteena voivat olla yhtä hyvin operatiiviset kustannussäästöt kuin asiakaspalvelun kehitys, Jari Nuutinen selventää.

Esimerkiksi myyntiä tarkasteltaessa asiakasta autetaan kartoittamaan markkina tai tunnistamaan kenelle nykyisistä asiakkaista kannattaa soittaa, jotta asiakkuus säilyisi.

 

Matti Pylväs ja Jari Nuutinen auttavat yrityksiä jalostamaan organisaatiossa liikkuvan tiedon päätöksenteon tueksi.


Pylvään ja Nuutisen mukaan olennaista on nähdä mihin suuntaan tietty KPI (Key Performance Indicator) liikkuu, jotta ilmiöille voidaan löytää syy-seuraussuhteet.

– Suuri etu analytiikassa on se, että pystyt käyttämään sitä todisteena tuotetusta palvelusta. Esimerkiksi ennakoivan huollon kohdalla asiakkaalla ei ole koskaan mitään rikki vaikka häntä laskutetaan. Analytiikalla voidaan osoittaa tietyn datapisteen kehitys ei-toivottuun suuntaan ja perustella huollon suorittaminen ennen kuin mikään ehtii rikkoutua tai aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnalle, Matti Pylväs kuvaa.

– Yhdistävä tekijä kaikessa on se, että datan tarkoitus on tuottaa läpinäkyvyyttä päätöksentekoon. Johtoryhmän täytyy nähdä, miksi päätös tehdään tiettyyn suuntaan. Sama läpinäkyvyys kannattaa ulottaa sekä koko omaan organisaatioon että kaikkiin sidosryhmiin. Analytiikka auttaa vaatimaan parempaa, Jari Nuutinen jatkaa.

”Datan tarkoitus on tuottaa läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.”

Mitä BI-ratkaisun hyödyntäminen vaatii organisaatiolta?

– Kun lähdetään toteutukseen, tulee ensimmäisenä selvittää mihin kysymyksiin tarvitaan vastaus liiketoiminnan parantamiseksi. Tämän jälkeen asiakkaan kanssa kartoitetaan, mitä dataa tähän vastaamiseen tarvitaan sekä lopulta, onko tämä data jo yrityksen saatavilla vai luodaanko samalla uusia integraatioita?, Matti Pylväs avaa hankkeen lähtökohtia.

Datalähteiden yhdistelyssä olennaisinta on tiedon liikkuminen juuri sillä nopeudella, jota organisaatio tarvitsee. Se voi tarkoittaa datalähteistä ja käyttötarkoituksesta riippuen hyvin monenlaisia toteutuksia eräajoista halutulla syklillä aina reaaliaikaiseen integraatioon asti.

InfoBuild toimii Suomessa päämiehensä Information Buildersin edustajana. Mitkä ovat IB:n erottautumistekijöitä BI-markkinassa?

– Olennaista tarjonnassamme on kyky palvella organisaation datatarpeita raa’asta datan yhdistämisestä ja hyödyntämisestä laadun harmonisointiin, ja toteuttaa juuri sen muotoista raporttia ja analyysiä, johon asiakkalla on tarve.

– Kaikkihan valittavat resurssien puutetta. Jos esimerkiksi päämiehemme referenssin US Bankin tapauksessa järjestelmä vaatii 3 ylläpitoresurssia ja sillä tavoitetaan 8 miljoonaa loppukäyttäjää, niin käyttöönotto ei sido resursseja vaan vapauttaa niitä käyttöön sopivaan aikaan, Jari Nuutinen avaa Information Buildersin teknologian hyötysuhdetta.

– Information Buildersin ratkaisulla saat samalla toteutettua paitsi tietoturvallisen kanavan analytiikan jakeluun ja integraation kaikkiin tarvittaviin lähteisiin, myös datan laadunvarmistuksen. Kun järjestelmälle on kertaalleen annettu määritteet, se pystyy pyörittämään itseään, Matti Pylväs kertoo.

Pylväs tiivistää kolme kohtaa, jotka paranevat InfoBuildin BI-kumppanuuden myötä:

  • Analytiikan ja raportoinnin tavoittavuus,
  • kaikkien tarvittavien datalähteiden integraatio juuri tarvitulla nopeudella sekä
  • datan yhdenmukaisuuden varmistaminen.

– Tämä kaikki voidaan tarjota yhdestä alustasta.

 

InfoBuild on kehittänyt BI ratkaisuja Suomessa jo vuodesta 1986 lähtien. InfoBuildin asiakkailleen tarjoama Information Builders-teknologia on palkittu lukuisia kertoja muun muassa Information Weekin, International Business Awardsin, Ventana Researchin ja BARCin listauksissa.

 

InfoBuildin ite wiki -profiili

InfoBuildin kotisivut

Information Buildersin kotisivut