IoT eli Internet of Things on aihe, joka saa SAPin Mikael Östmanin syttymään. IBM BusinessConnectin lähestyessä Östman on luvannut avata SAPin näkymiä IoT:n ja teollisen internetin kentässä. Käynnissä oleva kehitys alleviivaa erityisesti ennakoivan kunnossapidon mahdollisuuksia.

Alkuun Östman jäsentää liiketoiminnan kehitysastetta ICT-alan tutkimuslaitos Gartnerin käyttämillä kolmella tasolla:

  • System of records kuvastaa toiminnanohjausjärjestelmästä löytyvää tietoa transaktioista.
  • System of differentiation -tasolla kyetään luomaan markkinassa erottuvia applikaatioita, joilla luodaan kilpailuetua suhteessa muihin.
  • System of Innovation -tasolla luodaan täysin uusia skenaarioita, kuten IoT-pohjaista uutta liiketoimintaa.

– Nyt eletään aikaa, jolloin luodaan kokonaan uusia skenaarioita. Olemme käyttäneet SAPilla sanontaa “From things to outcomes”. Tämä tarkoittaa sitä, että enää ei välttämättä rakenneta koneita tai laitteita ja myydä niitä, vaan bisnesmalli suosii palveluita. Tulevaisuudessa myydään enenevissä määrin lisäarvoa, Östman selittää.

Samasta kehityskulusta käytetään saksassa yleisesti termiä industry 4.0.

SAPilla on jo joitain keihäänkärkiasiakkaita, jotka ovat uudistaneet liiketoimintamallinsa onnistuneesti. Esimerkiksi Kaeser kehitti, toimitti ja valmisti aiemmin paineilmalaitteita sekä niiden huoltopalveluita.

Tänä päivänä yritys myy paineistettua ilmaa.

 


– Perinteisen kilpailutuksen sijaan nyt päästään kysymään asiakkaalta montako kuutiota ja millä paineella, Östman havainnollistaa.

Kaeser mitoittaa laitteet ja huoltopalvelut, ja käytännössä sopii asiakkaan kanssa kuukausihinnan, jolla paineilman saa käyttöönsä. Sensoreilla varustetut laitteet viestivät suoraan Kaeserille, onko asiakkaan paineilmatarpeessa heilahteluja ja minkälaisia huoltotarpeita esiintyy.

 

Mikael Östman tuntee digitalisaation liiketoiminnalle asettamat haasteet ja mahdollisuudet.

 

Mikael Östmanin mukaan teollisen internetin toteutusten määrä ei vielä yllä hypen tasolle.

– Joka puolella ei olla todellakaan vielä lähdetty liiketoimintamallien massiiviseen uudistamiseen. Monella teollisella yrityksellä onkin edessään isojen tietomassojen yhdistäminen liiketoimintaprosesseihin.

– Uudet liiketoimintamallit ovat tulleet mahdollisiksi niissä yrityksissä, joilla on verrattain paljon historiatietoa ja dataa käytössään. Esimerkiksi Kaeserin tapauksessa tieto siitä, paljonko paineilmaa on käytetty, miten laitteet käyttäytyvät tai kompressorit kuluvat. Sen tiedon pohjalta pystytään ennakoimaan kunnossapitotoimenpiteet ja palvelutaso loppuasiakkaalle.

Liiketoimintamallin uudistamisen rinnalle Östman nostaa nimenomaan ennakoivan kunnossapidon kehittymisen.

– IoT-maailmassa sensorit voivat välittää tietoa esimerkiksi siitä, että laakeri alkaa ylikuumeta. Ennakoiva kunnossapito mahdollistaa ongelman korjaamisen ennen kuin kriittinen vika tapahtuu ja tuotanto pysähtyy.  

Tyypillisessä lähtötilanteessa kunnossapidon prosessit ovat olleet jo pidemmän aikaa SAPin toiminnanohjausjärjestelmässä. Lisäämällä älykkyyden ja uuden konedatan kunnossapito- ja materiaalihallintaprosessiin, voidaan kunnossapitotoimenpiteiden käynnistäminen automatisoida ilman että huoltosuunnittelijalle tai -teknikolle tarvitsee viestiä erikseen.

Mikael Östmanin mukaan SAP on uniikissa asemassa, koska tilanne voidaan hallita heidän verkostojensa kautta niin pitkälle, että esimerkiksi hankinnat automatisoidaan.

– Puhumme Asset Intelligence Networkista ja Ariba Supplier Networkista johon asiakkaamme ja teollisuuden alihankkijat voivat liittyä. Kyseiset businessverkostot ovat SAP:in orkestroimia palveluja, jotka auttavat varmistamaan, että oikeat osat päätyvät alihankkijaverkostosta asiakkaalle. Eli SAPin asiakas voi yhdistää konedataa liiketoimintatietoon ja luoda uusia tehokkaita päästä päähän -prosesseja.

Asset Intelligence Network

 

Tähän mennessä niin sanotut predictive-toteutukset ovat olleet IoT-ratkaisujen johtotähtiä. Tekoälyn myötä puhutaan prescriptive-kunnossapidosta, jossa voidaan kertoa jo ennakkoon mitä pitäisi tehdä.

– Tämä on uusi ulottuvuus nimenomaan teollisessa internetissä, sillä teollisuuden parissa tehokas kunnossapito vaikuttaa suoraan viivan alle jäävään tulokseen.

– Toiminnanohjaus tukee tulevaisuudessa prosesseja älykkäästi yhdistämällä sensoridataa perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmän tietoihin. Näihin tietoihin voidaan yhdistää esimerkiksi paikka- tai säätietoa. Palvelu- ja kunnossapitobisnekselle on tärkeää voida tunnistaa ajanjaksoja, joina on ollut erityisen haastavia sääoloja. Tämä auttaa päättelemään, millä syklillä vika ilmaantuu.

Mikael Östmanin mukaan resepti uudelle innovatiiviselle liiketoiminnalle on yksinkertainen:

– Tunnusomaista innovaatiolle on se, että sen 1. tulee olla teknisesti mahdollista, 2. bisneksessä pitää olla järkeä ja 3. palvelun täytyy olla haluttava loppuasiakkaalle.

– Jos nämä kolme tunnusmerkkiä täyttyvät, innovaatio tulee lentämään, Östman lopettaa.

 

SAPin ite wiki -profiili

SAPin kotisivut

 

IBM Business Connect-tapahtuma järjestetään 19.10.2016 Helsingin messukeskuksessa teemanaan The new era of thinking. Tule mukaan verkostoitumaan digitaalisen liiketoiminnan ammattilaisten kanssa!

IBM Business Connect-tapahtuman sivut