Drupal CEO -kyselyn tulokset osoittavat, että Drupalin rooli tulevaisuudessa on suurten asiakkaiden palveleminen. Kyselyn toteuttivat Exove ja One Shoe yhteistyössä Drupal Associationin kanssa tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kyselyllä selvitettiin maailmanlaajuisesti Drupal-yritysten johtajien haasteita ja näkemyksiä tulevaisuudesta.

Tutkimukseen osallistui johtajia 75 yrityksestä. Vastaajista suurin osa työskenteli digitoimistoissa (37,8 %) tai ohjelmistotaloissa (27 %). Suurin osa kyselyyn osallistuneista yrityksistä oli pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Vain 9,9 prosenttia vastaajista ilmoitti yrityksessään olevan yli 80 työntekijää, ja 21,9 prosentissa yrityksistä oli korkeintaa viisi työntekijää.

 

Drupalin tulevaisuus näyttää valoisalta suuryritysten ratkaisuna

Suurin osa vastaajista (90,5 %) uskoo, että Drupal on nähnyt toisen tulemisen Drupal 8:n myötä. Drupal 8 on sisällönhallintajärjestelmän uusin versio, joka julkaistiin marraskuussa 2015. Vaikka uusi versio Drupalista on edellisiä monimutkaisempi, ei se vastaajien (77,1 %) mielestä ole haitaksi sovelluskehittäjille. Eräs vastaajista totesi: “Jotkut kehittäjät paheksuvat lisääntynyttä monimutkaisuutta, mutta mielestäni siitä on tulossa standardivalinta suuryhtiöiden sisällönhallintajärjestelmäksi”. Kyseinen vastaaja ei ole ajatustensa kanssa yksin: 89,2 % vastaajista on sitä mieltä, että Drupalin suosio asiakkaiden keskuudessa kasvaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Drupal nähdään johtavana suuryritysasiakkaiden valintana tulevaisuudessa. Erään vastaajan mukaan “Drupal tulee kasvamaan jatkuvasti niiden asiakkaiden keskuudessa, jotka ovat sitoutuneita digitaaliseen strategiaansa ja näkevät sen tärkeyden osana liiketoiminnan muita tavoitteita. Mutta luultavasti ne Drupal-asiakkaat tulevat vähenemään, jotka tarvitsevat vain verkkosivuston.” Tai toisen vastaajan mukaan: “Drupal tulee olemaan alustavalinta suuryhtiöiden ratkaisuille.”

 

Yritysten tarjoamat palvelut (service provided). Kaavio: Exove, One Shoe & Drupal Association


Drupal on suosittu valinta terveysalan projekteissa

Kyselyyn osallistuneilla yrityksillä on asiakkaita useilta eri toimialoilta. Suuryhtiöiden näkökulmasta suosituimmat alat ovat terveys- ja lääkeala (40 %:lla vastaajista on asiakkaita alalta), pankki- ja vakuutusala (38,7 %) ja vähittäismyynti (37,3 %). Drupal-yrityksillä on asiakkaita myös voittoa tavoittelemattomissa ja hyväntekeväisyysorganisaatioissa (64 %), julkishallinnossa (56,0 %), media-alalla (49,3 %), IT-alalla (45,3 %) sekä taide- ja kulttuurialalla (36,0 %).

 

Tyypillinen budjetti. Kaavio: Exove, One Shoe & Drupal Association


Suuryritystason Drupal-ratkaisun projektien keskimääräiset hinnat vaihtelevat eri yrityksissä. Suuri osa yrityksistä (28,0 %) toimittaa 100 000–250 000 euron projekteja, kun taas 18,7 % yrityksistä veloittaa 250 000–500 000 euroa projektista. 18,7 % yrityksistä puolestaan ilmoittaa vastaavan projektin hinnaksi 50 000–100 000 euroa. Vain kourallinen yrityksistä (4,0 %) veloittaa ratkaisusta keskimäärin 500 000–1 000 000 euroa. Drupal-ratkaisut toteutetaan pienemmillä kustannuksilla kuin tyypilliset suuryhtiötason ratkaisut, mitä voidaan selittää Drupalin soveltuvuudella nimenomaan suuryhtiötason tarpeisiin, alustan joustavuudella ja valtavalla määrällä valmiita moduuleita.

 

Drupalista kasvua

Kyselyyn osallistuneiden yritysten tärkeimmät strategiset prioriteetit keskittyvät kasvuun: sopivien osaajien löytäminen (53,3 % vastaajista), taloudellisen kasvun varmistaminen (45,3 %) ja uusien kasvustrategioiden kehittäminen (41,3 %) ilmoitettiin tärkeimmiksi prioriteeteiksi. Haasteet ovat samoilta osa-alueilta: sopivien osaajien löytäminen (59,5 %), osaajien säilyttäminen (36,5 %) ja taloudellisen kasvun varmistaminen (33,8 %) ovat vastaajien mielestä suurimpia haasteita seuraavan kolmen vuoden aikana.

 

Yritysten nimeämät suurimmat haasteet. Kaavio: Exove, One Shoe & Drupal Association

 

Vaikka osaajien löytäminen ja säilyttäminen nähdään haasteena, 60,0 % vastaajista ei ulkoista työtä alihankkijoille. Yritykset, jotka toimivat Euroopassa, ulkoistavat vähemmän: 67,0 % näistä yrityksistä ei käytä alihankkijoita. Eurooppalaiset yritykset ulkoistavat työtä Aasiaan (17,0 %) ja Eurooppaan (17,0 %), kun taas muualla kuin Euroopassa toimivat yritykset ulkoistavat Pohjois-Amerikkaan (25,0 %), Etelä-Amerikkaan (25,0 %) ja Aasiaan (19,0 %).

Drupal-yritysten kasvua esittää myös yritysten levittyneisyys maantieteellisesti. Kolmanneksella (31,1 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä on toimisto useammassa kuin yhdessä maassa, ja 12 prosentilla on toimistoja vähintään viidessä eri maassa.

 

Kommentit

Kyselyn toteuttajat Janne Kalliola Exovesta ja Michel van Velde One Shoesta ovat erittäin iloisia kyselyn tuloksista. “Tämä kysely vahvistaa markkinoilla näkyviä positiivisia merkkejä Drupalista. Olen erityisen iloinen siitä, että Drupal-yritykset ympäri maailman keskittyvät vahvasti suuryhtiöihin, sillä kokemuksemme perusteella Drupal soveltuu loistavasti suuryritysasiakkaille.” sanoo Janne Kalliola. Michel van Velde jatkaa: “Olemme nähneet Drupalin kasvavan tasaisesti useilla eri markkinoilla. Drupalilla on paljon vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia, ja on upeaa nähdä, että Drupal 8 on nyt tarpeeksi vahva kilpailemaan suljettujen teknologioiden ratkaisujen kanssa, kuten Sitecore tai Adobe. ”

 

Tutkimuksen toteuttajat Michel van Velde ja Janne Kalliola.


Drupal Associationin Executive Director Megan Sanicki sanoo: “Olen innoissani siitä, että tämä kysely tehtiin, ja niin monet Drupal-yritykset ovat vastanneet siihen. Tulokset vahvistavat positiivisuuden energisyyden, jota näemme ja kuulemme Drupalin markkinoilla. Drupal Association työskentelee yhdessä Drupal-yhteisön kanssa Drupal.org:ssa auttaakseen yrityksiä ja vahvistaakseen Drupalin menestystä. Yhdistämme Drupalia puntaroivat yritykset ja Drupal-toimistot, järjestämme DrupalCon-tapahtumia houkuttelemaan ja kouluttamaan uusia lahjakkuuksia Drupalin pariin, ja tuemme paikallisia yhteisöjä eri maissa ympäri maailman.”

Drupalin perustaja ja projektin vetäjä, President of Drupal Association ja Acquian teknologiajohtaja Dries Buytaert sanoo: “Kyselyn tulokset vahvistavat käsitykseni Drupal-yhteisössä toimivien yritysten tilanteesta. Olen todella ylpeä uusista mahdollisuuksista ja näkymistä, jotka nämä yritykset luovat Drupalille – ja olen myös tyytyväinen siihen, että Drupal nähdään niin toimivana niiden tarpeisiin. Ja tämä vain paranee pian julkaistavan Drupal 8.2:n myötä.”

 

Lyhyesti Drupal Associationista

Drupal Association on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka pääkonttori on Portlandissa, Oregonissa Yhdysvalloissa. Se edistää Drupal-projektin ja yhteisön menestystä rahoituksen, infrastruktuurin ja tapahtumien avulla. Drupal Associationin visio on auttaa luomaan tiloja, joissa kuka tahansa voi missä tahansa käyttää Drupalia rakentaakseen kunnianhimoisia digitaalisia kokemuksia. Lisätietoa: association.drupal.org.

 

Exoven ite wiki -profiili

Exoven kotisivut

One Shoen kotisivut

 

Lisätiedot:

Janne Kalliola (janne @ exove.fi), Michel van Velde (michel.vanvelde @ oneshoe.com) ja Brad Fields (bradley @ association.drupal.org).