Liiketoimintojen vaatimukset nopeammalle ja ketterämmälle integraatiolle kasvavat digitaalisen palvelukehityksen myötä. Digian Jonas Källström avaa asiantuntijahaastattelussa integraatioiden merkitystä ja mahdollisuuksia palvelukehityksessä.

Sarjassa esitellään IBM:n kumppaneiden ajatuksia ja näkemyksiä kohti BusinessConnect-tapahtumaa 19.10.2016 kuljettaessa.

Mikä on integraatiokentän tila tällä hetkellä?

Asiakkaiden kannalta ollaan muutostilanteessa. Periaatteessa aiemmin on ollut helpommin kontrolloitavissa miten integraatioita tehdään. Asiakkaalle ratkaisuja on toimittanut muutama tarjoaja valituilla teknologioilla. Asiakas on pystynyt sanelemaan, miten integraatiot rakennetaan.

Tänä päivänä käytetään laajemman kumppaniverkoston ratkaisuja ja enemmän erilaisia valmispalveluita pilvestä. Liiketoiminnan odotusten lunastaminen edellyttää näiden saumatonta integroimista toisiinsa ja myös perinteisiin taustajärjestelmiin. Valmispalveluden osalta ei voida enää sanella sitä, millä teknologioilla ja miten integraatioita rakennetaan. On pystyttävä adaptoitumaan palveluiden ja kumppaneiden käyttämiin teknologioihin ja malleihin.

Digian Jonas Källström on erikoistunut intergaatioarkkitehtuuriin.

Asiakkaat myös hakevat nopeampaa pääsyä ajantasaiseen dataan hyödyntääkseen sitä eri käyttötarkoituksiin nopeasti. Lisäksi yritysten tietojen ja toimintojen on  oltava entistä laajemmin hyödynnettävissä kumppanikentässä. Tärkeimmille toiminnoille rakennetaan näitä tarpeita varten valmiita niin sanottuja yritys-apeja, eli valmiita hallittuja rajapintoja.

Mitkä draiverit vaikuttavat integraatio-pelikenttään ja palveluiden kehittämiseen?

Digitalisaatio näkyy integraatiokentässä esimerkiksi avoimina rajapintoina, ketteränä kehittämisenä, innovoivina lähtöinä ja asioiden internetinä. Nämä  ovat teemoja, jotka edellyttävät integraatioilta uutta ajattelutapaa ja kyvykkyyttä, kuitenkaan unohtamatta perusintegraatioita.

Olen käyttänyt metaforaa, jossa nopeat lähdöt ovat kuin helikopterilentoja, joilla päästään nopeasti eri suuntiin katsomaan, mitkä olisivat hyviä liiketoiminnan kehityssuuntia. Perusliiketoiminta taas on kuin laiva, jonka kulun pitää olla ennustettavaa ja luotettavaa.  

”nopeat lähdöt ovat kuin helikopterilentoja, joilla päästään nopeasti eri suuntiin katsomaan, mitkä olisivat hyviä liiketoiminnan kehityssuuntia.”

IT:n pitää pystyä tarjoamaan tänä päivänä eräänlainen helikopterin tukialus, joka mahdollistaa innovoivat lähdöt perusliiketoiminnan tukemisen lisäksi. Tämä niin sanottu bimodaalinen it-malli kuvastaa tätä liiketoiminnan jakamista hallittuun liikkeeseen ja ketterään, kokeilevaan tekemiseen.  

Teknologiamielessä tämä näkyy erilaisten hallittuja kokeiluita mahdollistavien välineiden kehittymisenä. Esimerkiksi iPaaS-mallit, eli integraatioiden pilvialustat, API-hallintavälineet ja itsepalveluorientoituneet integraatioratkaisut kehittyvät juuri nyt nopeasti.

Miten muuttuva tilanne tulisi huomioida liiketoiminnan kehityshankkeissa?

Ydintiedon täytyy olla hallittavasti myös kumppaniverkoston käytössä. Datan ja toimintojen pitää olla käytettävissä helposti ja reaaliaikaisesti.  

Tämä edellyttää sitä, että integraatioarkkitehtuuri on hallussa eikä projekteissa päästetä syntymään pistemäisiä ratkaisuja. Tarvitaan järkevä integraatioiden hallintamalli ja myös sopivaa teknologiaa esimerkiksi rajapintojen hallintaan. Hyvällä hallintamallilla varmistetaan, että integraatioarkkitehtuuri pysyy ajan tasalla ja että hankkeessa noudatetaan tehtyjä linjauksia.

Hyvään hallintamalliin kuuluu myös se, että voidaan pienemmällä ohjauksella sallia ketteriä kokeiluja. Moni on tehnyt 10 vuotta sitten integraatioarkkitehtuurin ja jämähtänyt siihen, eikä näin olla valmiita vastaamaan digitalisaation vaatimuksiin.  

Haastateltava: Jonas Källström, Senior manager, Integration Architecture, Digia Oyj

Tutustu Digian referenssitoteutuksiin yrityksen ite wiki profiilista.

Digian kotisivut

IBM Business Connect-tapahtuma järjestetään 19.10.2016 Helsingin messukeskuksessa teemanaan The new era of thinking. 

IBM Business Connect-tapahtuman sivut