Digitalisaatio on nostanut keskiöön kysymyksen siitä, miten hyödyntää parhaita teknologioita liiketoiminnan kehittämisessä. Teknologiakumppanuuden haasteet ja mahdollisuudet puhuttavat niin IT-ratkaisuja toimittavia kuin ostaviakin yrityksiä.

Tapasimme Taneli Eiston ja Amy Skogbergin Pedabista ja haastattelimme heitä digiajan teknologiakumppanuudesta ja sen mahdollisuuksista. Pedab on mm. IBM ja SAP -teknologioiden tukkuri ja omaa laajan kumppaniverkoston.

 

Lähdetään liikkeelle perusteista. Mitä teknologiakumppanuus oikein merkitsee?

– Kumppanuuden lähtökohtana on yhdistää kolme asiaa: korkean tason osaaminen, viimeisin teknologia ja ymmärrys markkinasta. Jos joku näistä puuttuu, kumppanuus jää hedelmättömäksi.

Teknologiakumppanuus on investointi, joka vaatii sitoutuneisuutta molemmilta osapuolilta. Tavoitteena on oltava yhteinen menestyminen ja menestyksen hedelmien jakaminen.

 

Miksi teknologiakumppanuus kannattaa?

– Asiakkaiden jatkuvasti nouseva vaatimustaso pakottaa toimittavat yritykset kehittämään palveluitaan. Tämä vaatii usein taustalle oikein valittua teknologiaa. Tässä tullaan tilanteeseen, jossa yksittäinen yritys ei voi olla paras kaikessa, mutta oikein muotoiltu ekosysteemi kylläkin.

“Yksittäinen yritys ei voi olla paras kaikessa, mutta oikein muotoiltu ekosysteemi kylläkin”

Sekä it-ratkaisujen toimittajien että hyödyntäjien on löydettävä bisnestä tukevat kumppanuudet. Tarvitaan ekosysteemimuotoilua.

Digiajan teknologiakumppanuus on sitä, että matkataan yhteistyössä kohti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjotaan asiakkaalle paras mahdollinen palvelukokonaisuus. Näin sekä ohjelmistotarjoajat että asiakkaat voivat menestyä paremmin kumppanuuksien kautta.

IBM-analytics

Taneli Eisto työskentelee Pedab Finlandin Business Area Leaderinä

Minkälaisia haasteita ohjelmistotarjoajat kohtaavat kasvamisessa?

Kun ohjelmistoyhtiö kasvaa ja projektien koko sekä vaatimustaso muuttuvat suuremmiksi, voi pienen yrityksen toimintatapa nousta haasteeksi. Tullaan tilanteeseen, jossa kaikkea ei kannata tehdä alusta asti itse. Projekteista voi tulla kustannuksiltaan kuraprojekteja, tai vaativaa asiakastarvetta ei kyetä tyydyttämään lainkaan. Viimeistään tässä vaiheessa tulee vastaan hetki, jolloin kannattaa hyödyntää parhaita olemassa olevia teknologioita osana omaa tuotetta ja tarjontaa.

“Eikö asiakkaalla ole oikeus saada parempia projekteja ja tuotteita paremmalla hinnalla?”

Olemme saaneet todistaa useita kertoja tilannetta, jossa yritys tekee rajusti töitä, mutta tulokset eivät parane haluttuun malliin. Tämän syynä on usein yritykseltä itseltään piiloon jäävä sokea piste. Usein sokea piste paljastuu nimenomaan yhteistyön kautta, kun verkosto pakottaa tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Kun sokea piste paljastuu, on toimintaa mahdollista muuttaa ja ponnistaa eteenpäin.

Eikö asiakkaalla ole oikeus saada parempia projekteja ja tuotteita paremmalla hinnalla? Siihen kumppanuuden on tähdättävä.

 

Mikä ehkäisee teknologiakumppanuuksien syntymistä?

– Suurin ehkäisevä tekijä on pelko. Omia projekteja ja tuotteita ei uskalleta rakentaa johtavien teknologioiden päälle, koska pelätään sen vaativan valtavia investointeja. Tämä on kuitenkin vanhentunut uskomus kumppanuudesta. Usein nousee esiin myös pelko teknologiariippumattomuuden menettämisestä. 

Meidän tulokulmamme on, että vaihtoehtoja pitää olla ja eri tilanteisiin sopivat erilaiset ratkaisut. Asiakkaan toiveena on saada mahdollisimman hyvä tuote, palvelu ja projekti. Tällöin on tärkeää, että it-toimittajalla on parhaat ratkaisuvaihtoehdot käytettävissään ja rohkeutta esittää oma näkemyksensä.

Analytics-unplugged

Amy Skogberg on Pedab Finlandin Marketing Manager

Pedab on ollut rakentamassa uutta verkostoa, joka auttaa loppuasiakkaita hyödyntämään analytiikkayritysten osaamista. Kertokaa lyhyesti tästä!

– Ajatellaan, että yritys painii digitalisaation kanssa ja pyrkii uudistumaan. Tähän analytiikka avaa ison mahdollisuuden. Moni kuitenkin miettii, mistä lähteä liikkeelle ja miten löytää oikeat ratkaisut toiminnan kehittämiseen, kun vaihtoehtoja on todella paljon.

Perustimme Analytics Unplugged -verkoston helpottaaksemme liiketoimintapäättäjien arkea ja tukeaksemme heitä analytiikkaan pohjautuvien uudistusten läpiviennissä. Analytics Unplugged on verkosto, joka toimii kohtaamispisteenä kaikille liiketoiminnan analytiikasta kiinnostuneille. Analyticsunplugged.fi -portaalissa tarjoamme sisältöjä, inspiraatiota ja kokoamme vaikuttajia yhteen.

Big-data-IBM

Analytics Unpluggedin perusti kuusi analytiikan ympärillä toimivaa yritystä; Invenco, Big Data Solutions, Houston Analytics, Analytics Cloud, Solita ja Pedab. Nämä analytiikan edelläkävijät ovat yhdistäneet voimansa auttaakseen asiakkaitaan ymmärtämään analytiikan potentiaalia konkreettisesti. Kannattaa tutustua yhteisenä tuotoksena synnytettyyn ekirjaan “Johtajan pikaopas analytiikkaan”.   

 

Loppuun, mitkä ovat terveisenne liiketoimintaansa kehittäville yrityksille?

– Yhdistetään parhaiden tekijöiden osaaminen huipputeknologiaan ja viimeisimpään tietoon. Kun tällaisessä parhaan osaamisen, teknologian ja tiedon yhdistämisessä onnistutaan, niin silloin syntyy arvokkaita asioita.

Meillä oli hiljattain asiakaspaneeli, jossa kuultiin it-päättäjiä. Vahvana viestinä oli, että he arvostavat teknologiakumppanuuksia ja verkostoituneita tarjoajia, sillä yhteistyöverkoston kautta erilaisiin liiketoimintatarpeisiin saadaan paras asiantuntijuus.

Haastattelussa Taneli Eisto ja Amy Skogberg

Haastattelussa Taneli Eisto ja Amy Skogberg

Pedabin kotisivut

Pedabin ite wiki -profiili

Analyticsunplugged.fi

Johtajan pikaopas analytiikkaan e-kirja