Suomalaiset yritykset haaskaavat jatkuvasti suunnattomat määrät rahaa huonosti toimivan projektityön henkilöresursoinnin vuoksi. Osa henkilöistä saattaa tuskailla liian suuren kuormituksen kanssa, kun taas osa on vailla tekemistä. Hyvät henkilöstöresursoinnin toimintatavat ja toimiva työkalu tehostavat toimintaa ja lisäävät tuottavuutta. Silverbucketin Tuomas Mikkola avaa tehokkaan resursoinnin mahdollisuuksia.

Resursointitiedot hajallaan organisaatiossa

Kun alkavan projektin kokoonpanoa rakennetaan, joudutaan usein tekemään päätöksiä puutteellisen tai jopa virheellisen tiedon perusteella. Projektiryhmän muodostajalla on kyllä hyvä käsitys siitä, millaista osaamista projektiin tarvitaan. Sen sijaan harvemmin tiedetään, miten organisaatiossa on projektin tarpeet täyttäviä henkilöitä vapaana. Resursointitieto on tyypillisesti pirstoutunut ympäri organisaation, vaikkapa tiimiesimiesten omiin Excel-pohjaisiin suunnitelmiin. Tällöin on erittäin työlästä löytää optimaalinen kokoonpano projektille.

Silverbucket on palvelu, jonka avulla kootaan resursointitieto keskitettyyn tietokantaan, jolloin resursointiprosessi helpottuu olennaisesti. Tällöin voidaan löytää nopeasti optimaalinen projektiryhmän koostumus. Suuressa organisaatiossa on esimerkiksi usein mahdollista käyttää myös toisen paikkakunnan vapaata henkilöstöä osana projektiryhmää. Jos resursoidaan käytävällä huhuilemalla, tämä mahdollisuus jää hyödyntämättä.

Hyvin toimiva resursointityökalu näyttää välittömästi myös, jos tarvittavaa osaamista ei löydy. Näin on mahdollista harkita esimerkiksi alihankinnan käyttöä.

Hate the tool!

Paraskaan työkalu ei hyödytä ketään, mikäli henkilöstö ei sitä käytä. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että resursointijärjestelmä on helppokäyttöinen. Kun resursointitilanteen päivittäminen ja tarvittavan osaamisen etsiminen onnistuvat kädenkäänteessä, henkilöstö on myös aidosti motivoitunut käyttämään työkalua. Näin tietoon voidaan luottaa ja sen perusteella voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Silverbucketin palvelu on suunniteltu käytettävyys ja helppokäyttöisyys huomioiden.

”Mutta tietojärjestelmän käyttöönottohan kestää vuoden ja epäonnistuu kuitenkin!”

Tietojärjestelmän valinnassa on kaksi koulukuntaa: toiset räätälöivät työkalun omiin tarpeisiinsa. Tällöin projekti kestää kauan ja maksaa paljon. Toinen yleinen vaihtoehto on ostaa valmis järjestelmä ja sovittaa yrityksen prosessit työkalun ehdoilla.

On myös kolmas vaihtoehto. Ketterä ohjelmistotoimittaja pystyy suuntaamaan kehitystyötään asiakaspalautteen perusteella, jolloin saadaan yhdistettyä näiden molempien koulukuntien hyvät puolet.

Silverbucket ohjaa tuotekehitystään asiakkaiden toiveiden perusteella. Palvelun käyttöönottoprojektin pituus mitataan tunneissa vuosien sijaan. Asiakkaat saavat myös aktiivisen mahdollisuuden vaikuttaa tuotteen kehitystyöhön ja uusiin toimintoihin. Asiakkaita kuuntelemalla pyritään yhä parempaan tuotteeseen ja pitkäkestoisten asiakassuhteiden ylläpitoon.

silverbucket_info

Teksti: Tuomas Mikkola

Silverbucketin kotisivut

Silverbucketin ite wiki -profiili

 

Lue myös muut julkaisun artikkelit:

 1. Digitalisaatio, IoT ja Teollinen Internet haastavat yritykset uudistumaan
  Eeva-ja-Johannes
 2. Liiketoiminnan digitalisoitumisen haasteita hallitaan sopimuksilla. Haastattelussa Bird&Birdin Jesper Nevalainen
  Bird&Bird
 3. IoT: Prototypoinnilla nopeammin tuloksiin. Affecton Pekka Savolainen avaa prototyyppauksen potentiaalia
  affecto
 4. Käyttäjäliittymästä kilpailuetua. Vuodesta 1998 verkkopalveluja kehittäneellä Poutapilvellä tunnetaan käyttöliittymän merkitys
  Poutapilvi
 5. Verkkopalvelut viiden vuoden kuluttua? Ennakoi ja menesty
  verkkopalvelut5
 6. Matkalippu IoT:n maailmaan – Wapice Oy
  Wapice
 7. Kilosoft: Teollisen Internetin ratkaisut alusta- ja toimittajariippumattomasti.
  Kilosoft
 8. Tuottavuushyppy toimivalla resursoinnilla. Esittelyssä Silverbucket
  Silverbucket
 9. Finn-id digitalisoi työnohjauksen ja logistiikan 30-vuoden kokemuksella
  Finn-Id
 10. Kriittisen infran asiantuntija Nodeon tarjoaa teollisen Internetin ratkaisut piiristä pilveen
  Nodeon
 11. Teollisen Internetin tuotekehityshanke. Haastattelussa Espotelin Tomi Kyllönen
  Espotel
 12. Ketterästi kentällä – Eatech tukee yrityksiä huoltotyön murroksessa
  Eatech
 13. Teollisen Internetin ratkaisut tehokkaiksi hybridikonesalien avulla. Haastattelussa Herman IT:n toimitusjohtaja Kimmo Rusanen
  HermanIT
 14. IoT ja Teollinen internet osaajayritykset Suomessa-kartoitus
  teollinen_internet_logo
 15. Teollisen internetin mestari. Cybercom niittää mainetta teollisen internetin Hackhaton-kilpailuissa
  Cybercom
 16. Ite wiki tarjoaa lähtöpisteen toiminnan digitalisoimiselle
  itewiki