Kehityshanke, jossa uhrataan runsaasti aikaa ja resursseja suunnitteluun, tutkimuksiin ja kehittämiseen, ennen uuden palvelun testaamista asiakkaalla, on liiketoiminnallisesti uskalias operaatio. Lopputulos ei välttämättä vastaa asiakkaan tarpeisiin tai tarjoa merkittävää lisäarvoa hänen liiketoimintaansa. Suunnitelmamuutokset venyttävät kustannuksia ja tuloksia joudutaan odottamaan.

Internet of Thingsin (IoT) ja digitalisaation yhtenä jarruna koetaankin suurten, mittavien hankkeiden käynnistäminen. Ne ovat riskialttiita eivätkä hyvät lopputulokset ole taattuja.

Hyvin suunniteltu on vielä tekemättä

Prototypoinnilla ja ketterillä menetelmillä päästään nopeasti oppimaan, testaamaan ja ymmärtämään uuden palvelun tarjoamaa lisäarvoa. Ei siis ole yllättävää, että eri yrityksissä käynnistetään jatkuvasti useita pieniä IoT-projekteja, joilla uusia innovaatioita testataan yhdessä asiakkaiden kanssa prototyyppien avulla.

Prototypoinnin avulla on helpompi synnyttää käsitys siitä, miten IoT voi hyödyntää ja kasvattaa omaa liiketoimintaa. Uutta luodessa etsiä indikaattoreita, joiden pohjalta kehitystyö lähtee käyntiin. Indikaattorit kannattaa validoida mahdollisimman
pian – väärän hypoteesin kustannusvaikutus on pieni, kun virhe huomataan heti alkuvaiheessa. Erityisesti asiakasarvon havainnoinnin näkökulmasta voidaan tehdä nopeita muutoksia kehitteillä olevaan projektiin, mikä taas auttaa minimoimaan kustannukset ja nopeuttaa asiakasarvon ymmärryksen kerryttämistä projektien jatkokehitykseen. Asiakkaan ja sopivan kumppanin mukaan ottaminen auttaa löytämään uudenlaisia lähestymistapoja omaan liiketoiminnan kehittämiseen.

Prototyyppien avulla hyviksi todetut lopputulokset voidaan tuotteistaa markkinoille nopeasti, mikä näkyy strategisen edun kilpailukyvyn parantamisena sekä edelläkävijän maineen saavuttajana. Imagohyödyn merkitys voi olla kansainvälisesti toimivalle tai sinne pyrkivälle korvaamaton.

Asiakasarvo tekemisen keskiössä

Tärkeintä missä tahansa kehityshankkeessa ja uuden liiketoiminnan rakentamisessa on asiakasarvon syntyminen ja sen syntytavan ymmärtäminen. On luonnollista, ettei edullisten prototyyppien kanssa onnistumisia synny aina, mutta kulurakenteen keveys ja hankkeista opittujen asioiden avulla löydetään aivan uusia näkökulmia, joita ei olisi osattu edes kuvitella IoT-hankkeen alkumetreillä.

Historia osoittaa, että suuret onnistumiset ovat usein alkaneet autotallissa tehdyistä prototyypeistä. Koneen keskeisen osan rikkoutumisen ennustaminen voi olla mahdollista edullisella tärinäsensorilla tai mikrofonilla. Mikäli liiketoiminnassa seurataan satoja tai tuhansia tämän tyyppisiä sensoreita ja koneita reaaliaikaisesti, voi yksinkertainen uusi mittaus parantaa loppuasiakkaiden kokemusta ja luoda uutta liiketoimintaa. Yhden uuden sensorin asentamisesta ja kertyvän tiedon mittaamisesta voi syntyä koko mallistoon kohdistuva uusi tuote tai palvelu, josta asiakkaat ovat halukkaita maksamaan. Monesti jo pelkkää olemassa olevaa dataa analysoimalla voi lähteä kehittämään palveluita ilman suuria mullistuksia nykyisiin laitteisiin ja ympäristöihin.

Erilaisten tietojen yhdistäminen avaa myös valtavasti uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi valtamerilaivoissa tietoa voidaan kerätä  mm. säätiloista, moottorista, lämpötiloista ja virtauksista. Tämän pohjalta voidaan saavuttaa säästöjä esimerkiksi poltto­ainekuluissa.

IoT-konsultointi

Pekka Savolainen, IoT Guru

Toimialojen lähestyminen ja synergiaedut

IoT lähentää toimialoja entisestään, sillä asiakkaan tarpeisiin vastaaminen voi syntyä parhaiten kahden eri alan toimijan uudenlaisen yhteistyön kautta. Perinteisesti jokainen yritys pyrkii omalla tahollaan optimoimaan vain
yhtä asiakkaan arvoketjun osaa kerrallaan ja olemaan paras omalla erityisalueellaan. Toimialojen rajat ylittävän yhteistyön avulla on mahdollista saavuttaa paljon suuremmat hyödyt, kuin pelkästään yhden kokonaisuuden osan optimoinnilla.

Usein teknologian hyödyntämistä ajatellaan asioiden monimutkaistamisella, vaikka asiakaskokemuksen parantamisen näkökulmasta tavoite on juuri päinvastainen: yksinkertaisen, asiakasta hyödyntävän kokemuksen tarjoaminen.

Edellä mainitun esimerkin mukaisesti, laivan kapteenilla ja miehistöllä tulisi tarjota käyttöön tietoa tulevista sääoloista ja virtauksista, jotka voidaan helposti päivittää reittiohjelmaan. Aikataulukriittisillä aloilla tämän tyyppinen informaatio on arvokasta, minkä ansiosta organisaatio pysyy tavoitteissaan ja liiketoiminnan suunnittelusta tulee helpompaa.

No, koska on oikea aika aloittaa?

Liiketoiminnoissaan innovaatioita kehittävät ja niissä onnistuneet väittävät, ettei oikeaa aikaa ole olemassakaan. Paras aika aloittaa IoT-projekti oli muutama vuosi sitten. Toiseksi paras aika on nyt. Tervetuloa mukaan!

 

Teksti: Pekka Savolainen

Prototyyppaus-IoT

Affecton kotivut

Affecton ite wiki -profiili

 

Lue myös muut julkaisun artikkelit:

 1. Digitalisaatio, IoT ja Teollinen Internet haastavat yritykset uudistumaan
  Eeva-ja-Johannes
 2. Liiketoiminnan digitalisoitumisen haasteita hallitaan sopimuksilla. Haastattelussa Bird&Birdin Jesper Nevalainen
  Bird&Bird
 3. IoT: Prototypoinnilla nopeammin tuloksiin. Affecton Pekka Savolainen avaa prototyyppauksen potentiaalia
  affecto
 4. Käyttäjäliittymästä kilpailuetua. Vuodesta 1998 verkkopalveluja kehittäneellä Poutapilvellä tunnetaan käyttöliittymän merkitys
  Poutapilvi
 5. Verkkopalvelut viiden vuoden kuluttua? Ennakoi ja menesty
  verkkopalvelut5
 6. Matkalippu IoT:n maailmaan – Wapice Oy
  Wapice
 7. Kilosoft: Teollisen Internetin ratkaisut alusta- ja toimittajariippumattomasti.
  Kilosoft
 8. Tuottavuushyppy toimivalla resursoinnilla. Esittelyssä Silverbucket
  Silverbucket
 9. Finn-id digitalisoi työnohjauksen ja logistiikan 30-vuoden kokemuksella
  Finn-Id
 10. Kriittisen infran asiantuntija Nodeon tarjoaa teollisen Internetin ratkaisut piiristä pilveen
  Nodeon
 11. Teollisen Internetin tuotekehityshanke. Haastattelussa Espotelin Tomi Kyllönen
  Espotel
 12. Ketterästi kentällä – Eatech tukee yrityksiä huoltotyön murroksessa
  Eatech
 13. Teollisen Internetin ratkaisut tehokkaiksi hybridikonesalien avulla. Haastattelussa Herman IT:n toimitusjohtaja Kimmo Rusanen
  HermanIT
 14. IoT ja Teollinen internet osaajayritykset Suomessa-kartoitus
  teollinen_internet_logo
 15. Teollisen internetin mestari. Cybercom niittää mainetta teollisen internetin Hackhaton-kilpailuissa
  Cybercom
 16. Ite wiki tarjoaa lähtöpisteen toiminnan digitalisoimiselle
  itewiki