Ohjelmistoyritykset ovat aktiivisimpia työkulttuurin uudistajia.

Avoimuus toimintakulttuurissa on avainsana sekä sisäisen ilmapiirin luonnissa että onnistuneissa asiakasprojekteissa.

Haastattelimme avointa toimintakulttuuria kehittävää Jesse Peuralaa ohjelmistokehitystalo Fraktiosta ja koostimme yhteen joukon esimerkkejä toimivan kulttuurin lisäarvosta ja malleista, joiden pohjalle avoin toimintatapa rakentuu.

Ohjelmistoala on jatkuvasti esillä työkulttuuria aktiivisesti uudistavana toimialana. Ketteriä ohjelmistoalan toimijoita kuunnellessa alkaa valjeta, ettei ole sattumaa, että juuri ohjelmistoyritykset listautuvat jatkuvasti kärkeen parhaita työpaikkoja valittaessa.

Ei johtajia vaan ketterää, yhteisöllistä, päätöksentekoa

Moni ketterä ohjelmistotalo on luopunut esimiehistä kokonaan tai rakentanut erittäin kevyen organisaatiorakenteen. Fraktiossa avoimuutta ja tiiminä toimimista on korostettu kaikessa toiminnassa, eikä esimiehiä ole missään vaiheessa ollutkaan.

Verkkopalveluiden-kehitys

Fraktion Kai Kulju ja Mikko ”Pekkis” Forsström työn touhussa

Demokraattinen organisaatiokulttuuri tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikkien palkat ovat avoimesti nähtävillä ja koko tiimi osallistuu päätöksentekoon esimerkiksi rekrytointitilanteissa. Avoimuus ja tasa-arvo pitävät yllä hyvää yhteishenkeä ja johtavat vastuullisiin päätöksiin.

”Demokraattinen organisaatiokulttuuri tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikkien palkat ovat avoimesti nähtävillä”  

”Voi olla esimerkiksi tilanne jossa työntekijän täytyy tehdä investointipäätös. Tyypillisesti meillä hän lähtee hakemaan tukea työkavereilta ja näin päätökselle saadaan yhteisöltä tukea. Toisaalta on tärkeää, että vastuuta osataan ottaa, ja että päätöksiä ylipäätään saadaan aikaiseksi. Jokaisella on oikeus ja toisaalta velvollisuus tehdä päätöksiä.

Tehokas päätöksenteko on yhdistelmä kykyä tehdä vastuullisia päätöksiä yhdistettynä mahdollisuuteen hakea ketterästi yhteisöltä tukea”, Jesse Peurala kuvaa.

Projekteissa lähtökohtana asiakkaan tavoitteet

Kun asiakasyritykseltä tulee yhteydenottopyyntö, Fraktio reagoi siihen erittäin ripeästi. Ensimmäinen keskustelu käydään esimerkiksi puhelimessa, jossa selvitetään, olisiko case Fraktiolle sopiva. Jos ei, asiakasta pyritään auttamaan sopivan ohjelmistokehityskumppanin valinnassa.

Ohjelmistokehitys-helsinki

Fraktion asiakas Antti Larvala (vas) sekä Fraktion ohjelmistokehittäjät Henri Lahtinen ja Henri ”tohtori” Vesala.

Jos hanketta lähdetään suunnittelemaan, myyntipalaverissa tutustutaan ja kuullaan omin sanoin siitä,  mikä asiakkaan haasteena on ja edetään siihen, miten tässä voitaisiin auttaa.

”Sovimme palaverin asiakkaan kanssa ja keskustelemme alustavasti siitä, minkä tyyppisestä casesta on kyse. Onko esimerkiksi avoinna olevia kysymyksiä, kuten onko kokemusta vastaavista hankkeista tai miten projektit hankitaan”, Jesse Peurala kertoo.

Ohjelmistokehittäjät ovat vastuullisia myyntineuvottelijoita

Isojen konsulttitalojen ohjelmistoprojekteissa on tyypillistä, että eri henkilöt vastaavat myynnistä ja toteutuksesta. Myyjä on myyntitilanteessa omalla mukavuusalueellaan myymässä ratkaisuja.

Ohjelmistoprojektien toteutuksen kannalta olisi kuitenkin luontevaa, että ne ketkä vastaavat seuraamuksista ovat mukana neuvotteluprosessissa.

”Fraktiolla myyntitapaamiseen tulee mukaan business analyst, missä roolissa toimin itse, joka tietää verkkoliiketoiminnasta ja ymmärtää asiakashaastetta, jota lähdetään ratkomaan. Tämän lisäksi on tärkeää, että mukana on alusta lähtien ohjelmistosuunnittelija, joka laittaa toteutuksen toimimaan pellin alla ja UX designer, joka saa palvelun tuntumaan hyvältä.”

”Asiantuntijat keskittyvät myyjinä enemmän siihen, miten asioita ratkotaan ja miten projektissa päästään eteenpäin. Kun tekijät ovat mukana projektissa jo neuvotteluvaiheesta lähtien, sitoutuvat he projektiin eri lailla”,  kuvailee Peurala onnistuneen projektin lähtökohtia.

Toisissa organisaatioissa on ehkä totuttu siihen, että joku muu sopii ja käskee, ja joku muu vastaa itse työstä.  Kaikki Fraktion asiakkaat ovat pitäneet avoimesta mallista ja siitä, että jo myyntivaiheessa pääsee keskustelemaan niiden tyyppien kanssa, jotka tulevat työn tekemään.

Avoin toimintamalli johtaa siihen, että projektit onnistuvat paremmin ja tällöin niin asiakkaat kuin työntekijätkin pysyvät tyytyväisinä.

Hiljaisen tiedon kaivaminen asiakasorganisaatiosta

Avoin vuorovaikutus mahdollistaa myös sen, että pystytään paremmin tunnustelemaan asiakasorganisaation tyyppejä. ”Jotkut asiakkaan työntekijät ovat suulaampia, jotkut hiljaisempia. Meidän täytyy osata kaivaa kaikki oleellinen tieto esiin. Kovaäänisin mielipide kun ei usein ole se vallitseva tai oleellisin. ”
Koodausta

”Asiakasyritys ei välttämättä hyödynnä mitenkään niitä hiljaisia tyyppejä, jotka ovat usein niitä arvokkaimpia. Haluamme toimia haastajana, joka saa näistä arvokkaista tyypeistä tietoa ja arvoa”, Peurala kuvaa.

Verkkopalveluhankinnoissa ostaja saattaa puhua vaikeilla termeillä. Ei ole välttämättä esimerkiksi tietoa siitä, mitä ollaan ostamassa. Tähän Fraktio pyrkii tuomaan apuja keskustelemalla ymmärrettävästi ja tekemään ostaminen helpoksi.

Laaja joukko tuntee teknologiat kattavasti

Tiivis yhteistyö koko ohjelmistoyrityksen sisällä koostaa kaikkien tekijöiden osaamisen yhteen.

Projektin alussa Fraktiolla on tapana pitää keskustelu, jossa on toteutustiimiä laajempi osanotto. Tällä haetaan mahdollisimman kattavasti erilaisia näkemyksiä ja huomioita tulevaan hankkeeseen esimerkiksi erilaisista teknologioista.

”Kehitysvaiheessa ideoidaan sitä, mitä kannattaa rakentaa ja mitä löytyy valmiina. Koodaajan ammattitaitoon kuuluu tietää myös mitä ei kannata koodata itse”, Jesse Peurala kertoo.

Uutta bisnestä asiakkaille ja ihmiset tuottavaan työhön

Toiminnan digitalisointi kulkee käsi kädessä liiketoiminnan kehittämisen kanssa. Fraktio auttaa asiakasta havaitsemaan suuntaa, johon liiketoiminta kehittyy.

”Kaikista ideaalein lopputulos projektille on se, että saadaan käyntiin ihan uusi liiketoiminta, eli että saadaan uutta kassavirtaa uudesta toiminnasta. Ideoita pitää tietysti testata ja jokainen ei lähde lentoon, mutta onnistuessaan ollaan luotu uutta liiketoimintaa verkkopalvelun avulla”, Jesse kertoo.

Liiketoiminnan-kehittäminen

Jesse Peurala vastaa Fraktiolla liiketoiminnan kehittämisestä ja asiakassuhteista

Perustavoitteena on valjastaa henkilöitä tuottavampaan työhön prosesseja tehostamalla. Esimerkiksi kuuntelemaan omia asiakkaitaan tai ideoimaan uusia toimintamalleja.

”Tässä rajapinnassa markkinointi, tuotekehitys ja asiakaspalvelu sekoittuvat keskenään. Parhaimmillaan me olemme asiakkaalla töissä, mukana toteuttamassa ketterästi asiakkaan liiketoiminnan digitalisoitumista. Asiakkaalla ei ole välttämättä lainkaan omia koodareita, vaan digitaalisen liiketoiminnan rakennus toteutetaan puhtaasti kanssamme”, Peurala lopettaa.

 

Fraktion Kotisivut

Fraktion ite wiki-profiili

Fraktio Twitterissä

 

Jesse Peurala Twitterissä

Jesse Peuralan LinkedIn-profiili

 

Teksti by Johannes Puro, Jesse Peurala ja Elsa-Maija Lehto