Miksi yhteisöllisyys on kuuma peruna ja minkä palveluntarjoajien kanssa verkostomaista toimintaa voi kehittää? Avaan tässä bloggauksessa mitä on yhteisömanagerointi ja miksi yrityksillä pitäisi olla verkostostrategia. Lisäksi esittelemme alan tapahtumassa, CMADFI:ssä, esillä olleiden palvelutarjoajien markkinaa.

Yhteisömanagerien kokoontuminen CMADFI (Community Manager Appreciation Day Finland) järjestettiin 26.1.2015 Lahden Ammattikorkeakoulun tiloissa. Kansainvälisesti levinnyt tapahtuma kokosi yhteen yhteisömanagerit, joihin voidaan lukea joustavasti erilaisissa yhteisöllisissä viestinnällisissä rooleissa eri organisaatioissa työskentelevät tänä päivänä.

”Miksi yrityksellä pitäisi olla verkostostrategia?”

Yhteisömanagerointi liittyy sosiaalisten työkalujen ja yhteisöllisen kulttuurin jalkautumiseen sekä yritysten sisäiseen viestintään, että ulkoiseen, verkostomaiseen toimintaan. Todennäköisesti melko harvalla yrityksellä on täysipäistä ”yhteisömanageria”. Tässä roolissa toimivat varmasti usein monenlaiset aikaansaavat hahmot organisaatioissa, jotka ovat aktiivisia viestinnässä, perustavat some-ryhmiä ja herättelevät kahvipöytäkeskusteluja.

CMADFI

CMADFI kokosi tuvan täyteen yhteisömanagereja

Yhteisöllisyyden ja verkostojen potentiaali on niin suuri tämän päivän yrityksille, että jokaisella organisaatiolla tulisi olla verkostostrategia, joka määrittää tavoitteet ja käytännön liikkeet verkostomaiselle toiminnalle. Kun toimeen tartutaan, yhteisöillä ja verkostoilla voidaan luoda suurta lisäarvoa niin tuotekehityksen, markkinoinnin kuin HR:nkin toimintaan.

Toisaalta yhteisöllinen viestintä kuuluu tänä päivänä niin laajasti erilaisiin prosesseihin, että verkostostrategian tulisi kuulua organisaation kehittämiseen laajasti. Esimerkiksi verkostojen tuominen osaksi yrityksen core-palvelutotantoa mahdollistaa kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja toimintatapoja.

”Vanhan koulukunnan digitalisointikumppanit ovat kasvavasti epäpäteviä liiketoiminnan kehityskumppaneiksi”

Siksi vanhan koulun digitalisointikumppanit, jotka eivät suostu edes henkilötasolla omaksumaan yleisimpiä sosiaalisia työkaluja, ovat kasvavasti epäpäteviä liiketoiminnan kehityskumppaneiksi.

Jaan verkostostrategian toteuttamisen kahteen osaan: organisaation sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin.

 

Sisäiset verkostot

Jos organisaation toimintaa haluaa kehittää, täytyy työyhteisön sisäisen viestinnän toimia ja uusien ideoiden ja keskustelun virrata. Sisäisessä viestinnässä yhteisömanagerin tehtäväksi tulee sosiaalisten työkalujen valinta, muutosvastarinnan kääntäminen ja yhteisön aktivoiminen valitulla alustalla julkaisemiseen.

Ideat ja palautteet saadaan hyödynnettyä vain jos ihmiset alkavat keskustella ja sosiaalisen intranetin, Yammerin tai Slackin tyyppiset ympäristöt tukevat viestintää paljon sähköpostia paremmin.

Monessa organisaatiossa tieto työntekijöiden kokemista haasteista ei kulje ja prosessien kehittäminen ei perustu ajantasaiseen tietoon. Onnistuneesti rakennettu sisäinen yhteisö tarjoaa mahdollisuuden prosessien jatkuvaan ketterään kehittämiseen ja voitelee näin organisaation rattaat pyörimään yhteisön voimalla.

Viestinnän prosessi liittyykin keskeisesti HR:n ja tuotekehityksen lisäksi esimerkiksi tuotantoon, projektinhallintaan ja vaikkapa turvallisuuteen.

Sama viestinnän puute pätee moneen operatiiviseen organisaatioiden ydinprosessiin. Viestinnän prosessi liittyykin keskeisesti HR:n ja tuotekehityksen lisäksi esimerkiksi tuotantoon, projektinhallintaan ja vaikkapa turvallisuuteen.

Yksi ohjelmistotalojen ja konsulttien menestystekijöistä onkin viestinnän rönsyilevän kentän hallinta. Tämä korostuu mm. räätälöityjä sovelluksia toteuttaessa, jolloin esimerkiksi asiakkaan toimintaa tukemaan kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä vaatii vahvaa viestinnän substanssiosaamista.

Toimiva viestintä ei kuitenkaan ole ensisijaisesti teknologinen haaste, vaan yhteisöllinen. Organisaatiot ovat täynnä sosiaalista softaa ja featureita, joita ei käytetä.

”IoT:stä innostuneille herättelyksi seuraava…”

Silti yhteisömanagerointi tuomitaan helposti turhana sosiaalisesta mediasta kohkaamisena.

Samaan aikaan lukuisat perinteisetkin päättäjät ovat alkaneet hehkuttaa teollisen internetin vallankumousta.

IoT:stä innostuneille herättelyksi seuraava: Yhteisöllisyys ja verkostomaisuus on erittäin lähellä teollisen- ja asioiden internetin kehitystä. Siinä missä laitteiden ominaisuuksien tekninen kehittyminen mahdollistaa toiminnan analysoinnin laitteiden tuottaman datan kulmasta, yhteisölliset työkalut tarjoavat laadullista informaatiota organisaation henkilöstön toimesta reaaliajassa.

Toimiva viestintä ei kuitenkaan ole ensisijaisesti teknologinen haaste, vaan yhteisöllinen

Laadullinen, ihmisten tuottama informaatio voi olla organisaatioille sensoriikan tuottaman datan tai paikketiedon tapaan erittäin suuressa arvossa. Päättäjien kannattaakin arvioida laitteiden verkoston lisäksi myös ihmisten verkoston potentiaalia organisaatiolle.

Työkaluja kaikille päätelaitteille ja erilaisiin prosesseihin on saatavilla jo tänään ja monet niistä ilmaiseksi.

 

Ulkoinen verkosto

Vuonna 2015 liiketoiminta rakennetaan kasvavasti ekosysteemien kautta ja myös siksi jokaisen organisaation tulisi määrittää verkostostrategia. Ei ole sattumaa, että ekosysteemin rakentamiseen liiketoimintansa perustanut Apple kaatoi insinöörivetoisen Nokian älypuhelinkilvassa.

Yhteisömanagerointi liittyy siis vahvasti myös liiketoiminnan verkostomaiseen rakentamiseen. Tämän päivän myynti ja markkinointi rakentuvat kasvavasti lisäarvoa luovan verkoston tarjoamiseen asiakkaille.

Ei ole sattumaa, että ekosysteemin rakentamiseen liiketoimintansa perustanut Apple kaatoi insinöörivetoisen Nokian älypuhelinkilvassa.

Esimerkiksi perinteistä puskevaa myyntiä tekevät b2b-yritykset ihmettelevät sivusta, kun kilpailijat julkaisevat mielenkiintoisia sisältöjä ja synnyttävät keskusteluja verkkoon, jotka vetävät digitaalisessa muodossa asiakkaita puoleensa.

Vuonna 2015 kumppanivalintaan vaikuttavat tekijät on usein synnytetty jo kauan ennen tarpeen heräämistä asiakkaassa ja henkilökohtaiset verkostot ja laadukkaat sisällöt toimivat tärkeinä tekijöinä tässä prosessissa.

Yhteisömanageroinnin keskeinen rooli onkin yrityksen toiminnan muokkaaminen sellaiseen muotoon, että sillä on annettavaa kaikille kohderyhmään kuuluville potentiaalisille asiakkaille. Yhtä olennaista on, että olemassa oleviin asiakkuuksiin säilyy verkostomaisen toiminnan myötä jatkuva keskustelusuhde ja yhteys.

asiakkaat arvostavat tänä päivänä ansaitun näkyvyyden suuresti ohi maksetun mainonnan

Markkinointi ja myynti keskittyvätkin kasvavasti laadukkaiden sisältöjen tuottamiseen ja verkostojen luontiin maksetun mainonnan sijaan, sillä asiakkaat arvostavat tänä päivänä ansaitun näkyvyyden suuresti ohi maksetun mainonnan. Samalla prosessissa kehittyy henkilökohtainen suhde tarjoajan ja mahdollisen asiakkaan välille, ja tämä on usein tärkein tekijä asiakassuhteen syntymisessä.

Samalla yhteisömanagerin täytyy aktivoida ennen kaikkea organisaatioiden yksilöt mukaan verkostoihin, sillä keskustelut eri alustoilla käydään ennen kaikkea yksilöiden toimesta. Henkilöbrändien armeija verkossa on varsinkin b2b-liiketoiminnassa paljon yrityksen usein etäiseksi jäävää brändiä arvokkaampi.

On hyvä muistaa, että asiakkailla on positiivisempi kuva yrityksistä, jotka palvelevat ongelmatilanteissa nopeasti, kuin yrityksistä, joiden tarjonta toimii kuin unelma. aktiivinen verkostomainen toiminta on siis myös hyvää asiakaspalvelua.

”verkostomainen toiminnan ei pitäisi olla enää markkinointiassistentin, vaan myös liiketoiminnan johdon asia”

Yhteisömanageri on usein toteuttamassa muutosta, jossa perinteinen jämäkkä yrityskulttuuri muokataan keskustelevaksi ja avoimeksi. Yhteisömanageruus tarkoittaa asioiden tekemistä paremmin, avoimemmin ja kuuntelevammin. Kulttuurin muutos vaatii myös kykyä itsekritiikkiin, mutta tarjoaa parhaimmillaan työkalut leaniin liiketoiminnan kehitykseen, joka elää synkronoidusti asiakkaiden muuttuvien tarpeiden kanssa.

Siksi yhteisömanageroinnin ei pitäisi olla ainoastaan markkinointiassistentin, vaan myös liiketoiminnan johdon ja koko organisaation asia.

 

Yhteisöllisen toiminnan mahdollistavia tarjoajayrityksiä CMADFI:ssä

CMADFI 2015 tarjosi oivan tilaisuuden tutustua myös yhteisöllisen ja verkostomaisen toiminnan kehittämiseen liiketoimintansa perustaviin palvelutarjoajiin. Tapasimme tapahtumaa sponsoroineet palvelutarjoajat tapahtuman ständeillä.

Seuraavassa esittelyt ja kuvakooste tarjoajista, sekä linkitys tarjoajien ite wiki-profiileihin ja kotisivuille.

Flockler

Flockler tarjoaa oman media-alustan, joka mahdollistaa eri verkkosisältöjen, videoiden ja sosiaalisten medioiden yhdistämisen näyttäväksi seinäksi. Näin Flockler mahdollistaa eri organisaatioiden käyttämien julkaisualustojen aggregoinnin yhdeksi käytettäväksi mediaksi. Flocklerilla voi esimerkiksi koostaa oman hastaginsa julkaisut ja yrityksen tekijöiden bloggaukset yhteen.

Flocklerin teknologia on erittäin helppokäyttöinen ja jos toteutus tehdään omalla sivustollaan, käyttöönotto on vaivaton. Teknologian integroiminen asiakkaan sivustolle vaatii asiakasprojektia.

Flocklerin mahdollisuuksista saa erittäin kattavan kuvan ite wikin profiilissa listattujen yli 50 toteutuksen kautta. Teknologian nopea leviäminen kertoo siitä, että teknologialle oli tilausta!

Flockler-cmadfi2015

 

56 referenssiä ja 3 suosittelijaa ite wikissä

Flocklerin ite wiki-profiili

Flocklerin koisivut

Esimerkkiasiakkuuksia: YLE, Fazer, Sitra, Futurice, Aamulehti, CMADFI

 

Dingle

Dingle on sosiaalisen liiketoiminnan konsulttiyritys, joka tarjoaa mm. markkinoinnin konsultointia ja toteutusta sekä johdon ja myynnin konsultointia. Sosiaalisten alustojen kenttä ja merkitys muuttuu sillä vauhdilla, että monilla huimaa päätä. Huimaukseen lääkkeitä tarjoaa Dingle.

Dinglen ite wiki-profiili esittelee käytännön asiakasprojekteja, joissa mm. yhdistyy sosiaalisen median strategian ideointi kampanjan sisältöjen toteuttamiseen ja maksetun markkinointinäkyvyyden suunnitteluun.

Jos sosiaalinen liiketoiminta askarruttaa, suosittelen aloittamaan kysymällä leanisti twitterissä esimerkiksi Dinglen Joonas Villaselta, Jarkko Sjömanilta tai Juho Jokiselta. Vastaus on taattu.

Dingle-CDMAFI2015

7 referenssiä ite wikissä

Dinglen ite wiki-profiili

Dinglen kotisivut

Asiakkaina mm. YIT, DNA, Sinebrychoff, Oriflame ja Löfbergs Suomi

 

Sininen Meteoriitti

Sininen Meteoriitti on henkilöstöltään yli sadan hengen yritys, joka tarjoaa osaamistaan digitaalisen liiketoiminnan ja sosiaalisten toimintatapojen kehitykseen. Meteoriitti tarjoaa ohjelmistokehityksen palveluita ja pystyy näin tukemaan vaihtelevia loppuasiakkaan prosesseja ja tarpeita.

Sininen Meteoriitti taipuu siis laajasti palvelumuotoilusta mobiilikehitykseen, graafiseen suunnitteluun ja ylläpitopalveluihin. Meteoriitin verkkopalvelut voivat siis sijoittua laajasti yrityksen sisäisten prosessien tukemisesta ulkoisiin verkkopalveluihin.

Meteoriitin tarjonnassa korostuu Microsoft-teknologiakumppanuus, joten teknologiavalikoimaan lukeutuvat mm. Sharepoint, Office 365 ja Yammer.

Sininen-Meteoriitti-CMADFI

 

5 referenssiä ja 3 suosittelijaa ite wikissä

Sinisen Meteoriitin ite wiki-profiili

Sinisen Meteoriitin kotisivut

Asiakkaina mm. Lassila & Tikanoja, Elenia, Lindström, ST1 ja Lemminkäinen

 

Riihisoft

Reilun kymmenen hengen Riihisoft profiloituu selkeästi räätälöityjen, vaativampien teknisten yrityssovellusten toteuttajaksi. Microsoft-teknologiat (.NET) ovat Riihisoftin vahvinta osaamisaluetta. Vaikuttaakin siltä, että Microsoft tarjoajat ovat teknologiosta vahvimmin esillä CMADFI:n tarjoajissa.

Riihimäkeläisen ohjelmistotalon arvolupaukseen kuuluu reilun kymmenen hengen asiakaslähtöinen tiimin lisäksi myös kilpailukykyinen hinnoittelu. Riihisoft huokuukin rehellistä ohjelmisto-osaamista ja uskonkin ,että moni voi löytää tälläisistä pienistä asiantuntevista ohjelmistotaloista sopivan kuppanin toteutukselle.

Mainiona referenssitoteutuksena Riihisoft esittelee Rokote.fi:n, joka yhdistää informatiivista tietoa, karttapalvelun ja helpon sisällönhallinnan eri päätelaitteilla.

 

Riihisoft-CMADFI

Referenssit ja julkaisut ite wikissä: 1

Riihisoftin ite wiki-profiili

Riihisoftin kotisivut

 

Ambientia

”Konsultointi-, suunnittelu- ja sovelluskehitysyritys, joka luo verkko- ja mobiilisovelluksia liiketoiminnan digitalisoimiseksi. Rakastamme käsitettä teknologiatehokkuus, tarkoittaen: ketteryyttä, ripeitä aikatauluja sekä oikeaa teknologiaa.”

Ambientia-CMADFI2015

Ambientian ite wiki-profiili

Ambientian kotisivut

 

Innofactor

”Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt ohjelmistotoimittaja.”

Innofactor-CDMAFI2015

Innofactorin ite wiki-profiili

Innofactorin kotisivut

 

M-Brain

”M-Brain on tietopalveluyritys, jolla on toimistot 12 maassa. Tarjoamme media-, business- ja market intelligence -ratkaisuja, jotka koostuvat analyysi- ja konsultointipalveluista, seurantapalveluista sekä työkaluista ja teknologiasta.”

Madaprive-CMADFI2015

M-Brainin ite wiki-profiili

M-Brainin kotisivut

 

Digital Illustrated

”Olemme ketterästi liiketoimintahyötyä tuottava teknologiatoimisto, joka suunnittelee ja toteuttaa korkean käyttäjäkokemuksen Microsoft-ratkaisuja yrityksille.”

Digital-Illustrated-CMADFI

Digital illustratedin ite wiki-profiili

Digital Illustratedin kotisivut

 

Sulava

”Tietotyön tuottavuuden parantamiseen erikoistunut konsultointiyhtiö ydinosaamisena Microsoft-teknologia, pilvipalvelut ja sosiaalinen teknologia.”

Sulava-CMADFI

Sulavan ite wiki-profiili

Sulavan kotisivut

 

Tulos

”Enemmän oikeita asiakkaita verkosta”

Tulos-CMADFI

 

ePressi.com & Webnews Monitor

Tiedotteiden tehokas jakelukanava & Johtava kotimainen uutisseurantapalvelu

epressi-CMADFI

 

Tekes

”Liideri-ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa kehittämällä johtamista, työn tekemisen tapoja ja työntekijöiden osaamista. Haluamme nostaa Suomen työpaikat Euroopan parhaiksi vuoteen 2020 mennessä.”

Tekes

Tekesin Liiderin kotisivut

 

Muita palveluntarjoajia

Mistä lähteä hakemaan kumppania toiminnan kehittämiseksi? Ohessa muutamia linkkejä hakutuloksiin, jotka auttavat verkkoviestinnän kumppanien ja referenssitoteutusten listaamisessa.

Digitaalisia viestinnän ratkaisuja ja toteutuksia tarjoavat yritykset Suomessa.

Viestinnän ratkaisuiden toteutuksia ja sisältöjä.

Webkehitystä tarjoavat ohjelmistoyritykset Suomessa.

Webkehitys-toteutukset Suomessa.

Julkaisujärjestelmillä tehdyt verkkototeutukset Suomessa.

Markkinoinnin palvelutarjoajat ja toteutukset Suomessa

 

 

Johannes Puro

Olen ite wiki-yritysverkoston ja liiketoiminnan digitalisoinnin oppaan kirjoitushankkeen vetäjä. Koostamme koko it- ja digitaalisen palvelualan yritykset ja referenssitoteutukset yhteen edistääksemme Suomen digitalisoimista. Autamme organisaatioita kumppanivalinnoissa digitalisointihankkeissa sekä digitaalisessa muodossa ite wiki- palvelussa, että henkilötasolla konsulttina.

Koulutan myös Aalto Yliopistolla ja yritysasiakkaille digitalisaatiota ja b2b markkinointia. Toimin myös Aalto Yliopiston Information Technology alumni Networkin puheenjohtajana.

Seuraa allekirjoittanutta ja ite wikiä twitterissä ja liity sähköpostilistallemme seurataksesi alan kehitystä!

Johannes-huppari-web