Olemme tuoneet viimeisen reilun neljän kuukauden aikana 66.000 sivunäyttöä it- ja digitaalisten palvelutarjoajien yritysprofiileille ite wikissä. Hakupalvelussa tehdäänkin jo noin 1.000 hakua viikoittain ja rikkonemme elokuun aikana tuhannen palvelussa tehdyn julkaisun rajan. Tässä ovat suosituimmat yritysprofiilit näyttömäärillä mitattuina viimeisen reilun neljän kuukauden ajalta:

 Top-45-it-yritykset_final

 

Markkinatiedon välitys b2b it- ja digitaalisten palveluiden alalla

Miten markkinatieto palvelutarjoajista välittyy hankkijoille it-alalla? Jäsennämme markkinatiedon välitystä nelikentällä, joka kuvaa markkinointiväylän luotettavuutta ja sosiaalisuutta.

IT-Markkinointi---vaylien-s

 

1. Merkittävin, eli luotettava ja sosiaalinen markkinatiedon välitys tapahtuu henkilötasolla asiakastapaamisten ja toteutusten kautta. Asiakassuhteen rakennusvaiheessa, kun yhteistä kokemusta projekteista tai ohjelmistoista ei ole, luottamusta rakennetaan usein esittelemällä referenssitoteutuksia ja suosituksia. Vaikka suoran myynnin ja tapaamisten merkitys on suuri markkinatiedon välityksessä, palvelun hankkija hakee yleensä tietoa myös internetistä muodostaakseen riippumattoman kuvan eri vaihtoehdoista.

2. Asiantuntijasisällöt, kuten bloggaukset ja verkostoituminen substanssin osaajien kanssa tukee markkinatiedon välitystä webissä. Sisällön välitys esimerkiksi blogissa, Linkedinissä tai Twitterissä ja siitä keskustelu verkossa ei ole kovin kaukana presentaation pitämisestä yleisölle! Suuntana on, että jos et visualisoi ja osoita osaamistasi julkisesti, ”et ole olemassa”. Sisällöt voivat tuottaa inbound-liidejä verkosta, mutta tukevat myös aiemmin henkilötasolla käynnistettyjä asiakassuhteita myynti- ja hankintaprosessin eri vaiheissa. Sisältömarkkinoinnissa on kaksi merkittävää haastetta: 1. asiakasyritysten edustajat eivät usein pörrää sosiaalisessa mediassa ja heitä voi olla haastava saada seuraamaan yrityksen omaa mediaa ja 2. sisältöjen luomista hidastaa se, että asiakastyöt ja suora asiointi asiakkaiden kanssa vievät usein osaajien ajan. Laadukkaiden sisältöjen tuottaminen ja verkostoituminen vaatii paljon aikaa ja omistautumista myös työajan ulkopuolella. Omistautuneet ja verkostoituneet tekijät ovatkin organisaatioille kullanarvoisia.

3. Keskitetty markkinapaikka ite wiki tarjoaa riippumatonta markkinatietoa keräämällä yhteen kaikki it-yritykset ja hankinnan kannalta relevanteimmat tiedot, eli referenssit, suositukset ja asiantuntijasisällöt keskitetysti. Näin markkinapaikka tukee merkittävimpiä myynti- ja markkinointikanavia (1. ja 2.). Ite wiki helpottaa eri tarjontojen vertailua hankintavaiheessa ja tehostaa näin sekä hankinta, että myyntiprosessia.  Palvelun myötä it-yritysten ei tarvitse olla jatkuvasti tuottamassa sisältöä eri kanaviin, maksaa hakukone- ja medianäkyvyydestä tai olla verkostoitumassa somessa; kun osaamisen, referenssit ja asiantuntijasisällöt toteuttaa kertaalleen kunnolla markkinapaikalle, ne palvelevat pitkään välittäen tietoa asiakkaille hankintavaiheessa.

 

Top-tilastoista

Tilastoissa näkyy edelleen se, että aktivoimme ensimmäisenä web- ja mobiilikehitystä tarjoavia yrityksiä. Monet yrityksistä ovat saapuneet palveluun keskellä mitattua ajanjaksoa ja siksi ”suosittuutta” ei voi oikeasti vertailla.

SC5 online ite wiki profile 6 pictures

SC5 Online on luonut internetiin sisältöjä ite wikin avoimella julkaisujärjestelmällä

Moni palveluun kevään ja kesän mittaan saapunut yritys onkin noussut nopeasti näyttötilastoissa. Esimerkiksi ohjelmistotarjoaja Visma ja -kehittäjä Vincit ovat keränneet silmiä profiililleen heti julkaistuaan sisältöjä kesän aikana.

Sisällöt tuovat kävijöitä hakupalvelumme lisäksi myös saitin ulkopuolelta. Esimerkiksi SC5 Online on noussut top-listan kärkeen hakutulossijoituksen lisäksi siitä yksinkertaisesta syystä, että he ovat julkaisseet sisältöjä alustallamme ja ihmiset ovat löytäneet ne esimerkiksi Googlen hakutuloksista! Ite wiki alkaa olemaan pikkuhiljaa kuin it-alan wikipedia; täynnä substanssin artikkeleita jotka google tunnistaa, ja joihin eri käyttäjämme linkittävät sosiaalisessa mediassa. Internetissä julkaistujen sisältöjen potentiaalin ei sinänsä pitäisi olla yllättävää, mutta osaamisen visualisointi tuntuu valuvan usein tehtävälistan pohjalle it-yrityksissä.

Odotamme, että keskitetty väylä, joka tuo lisäarvoa sisällöille, innostaa niiden tuottamiseen jatkossa.

Pysykää kanavalla!

 

-Liity sähköpostilistallemme sivun alaosasta ja saa jatkossakin tietoa it- ja digikentän tapahtumista.

-Seuraa ite wikiä ja markkinapaikan perustajia Johannes Puroa ja Eeva Melamaa Twitterissä

-Tykkää ite wikin facebook-sivusta

-Liity Liiketoiminnan digitalisointi- Linkedin-ryhmään

Toimimme markkinapaikan pyörittämisen lisäksi alan verkostojen rakentajana, it-palvelutarjoajien markkinointikumppanina ja liiketoiminnan digitalisoinnin konsulttina.

 

SC5 Online ite wikissä, kotisivut

Vincit ite wikissä, kotisivut

 

Hankinta Yritykset Referenssit Julkaisut

Mobiilikehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Webkehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Markkinointi Yritykset Referenssit Julkaisut

Verkkokaupparatkaisujen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

 

Webkehitys digitalisoinnin oppaassa

Mobiilikehitys digitalisoinnin oppaassa

Markkinointi digitalisoinnin oppaassa

Verkkokaupparatkaisut digitalisoinnin oppaassa