Julkaisimme Digitaalisten palveluiden avoimen markkinapaikan ite wikin helmikuun puolivälissä, eli noin kolme ja puoli kuukautta sitten. Eri sivujen latauksia on palveluumme kertynyt jo 37.600 kappaletta.

Avaamme nyt ensimmäistä kertaa myös yritysprofiilien kävijätilastoja. Oheisessa taulukossa on esitelty 19 markkinapaikan suosituinta yritysprofiilia sivunäyttöjen määriin perustuen. Koska yritykset ovat löytäneet tiensä palveluumme tipoittain, julkaisemme tilastot viimeisen kahden kuukauden ajalta. Näin oheisessa tilastossa mikään yritys ei saa etua siitä, että se on tullut palveluun ennen toista.

Korkeimmille sijoituksille nousivat 1. Solinor, 2. Sofokus, 3. W3 Group Finland, 4. SC5 Online ja 5. Lamia.

Suosituimmat yritykset viimeisen kahden kkn aikana copy

Tietoisuus ite wikistä on tietysti vasta leviämässä ja palvelu on alkutaipaleellaan. Mm. huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien palveluun on tiensä löytänyt 50 uutta yritystä! Tavoitteenamme on nostaa ite wiki standardiksi digitaalisten palvelujen markkinapaikaksi, josta markkinassa toimivien yritysten ja substanssin sisältöjen hakeminen tapahtuu. Olemme varmoja, että kävijämäärät nousevat entisestään konseptin leviämisen myötä.  Tilastoista voi kuitenkin juontaa jo jonkinlaisia johtopäätöksiä.

Johtopäätöksiä – aktiivisuudesta palkitaan  

Profiilissa aktiivinen julkaiseminen nostaa hakutulossijoitusta ja korkea sijoitus selvästi kävijämääriä profiilissa. Aktiivisuudesta siis palkitaan konkreettisesti kävijöillä. Tulevaisuudessa nostamme yrityksen sijoitusta myös tuoreiden sisältöjen, kuten bloggausten, julkaisemisesta.

Hakukoneet löytävät julkaisut

Ite wikin profiilit, referenssikuvaukset ja muut profiilisisällöt tulevat myös vastaan Googlen hauissa ja näin ihmisiä päätyy Googlen kautta yrityksen profiiliin.

Sisältöjen merkitys digitaalisten palveluiden markkinoinnissa kasvaa

Digitaalisten palveluiden tarjoajayritykset ovat yllättävän laiskoja julkaisemaan sisältöjä verkossa, vaikka arvioiden mukaan 60-70 % asiakkaista aloittaa kumppanin hakemisen webistä. Verkkosisältöjen merkitys korostuu kuitenkin jatkuvasti ja tarjoajat hahmottavat kasvavasti niiden merkityksen perinteisten myyntikanavien tukena. Toivon että ite wiki auttaa tuomaan ostavia silmiä eri digitaalisten palveluiden substanssisisällöille ja ehkä myös innostamaan yrityksiä esim. blogien julkaisemisessa.

Premium-profiililla on arvoa

Premium-profiilit listautuvat ite wikin hakutulosten kärjessä, ellei hakija aktivoi riippumaton haku-täppää. Premium-profiilin jo aikaisessa vaiheessa hankkineet yritykset näyttävät saavan arvoa investoinnilleen – kolme suosituinta profiilia ovat kaikki premium-asiakkaitamme.

Web-, mobiili- ja markkinoinnin toteuttajat early adoptereina

Suosituimmat yritykset ovat webkehitys, mobiilikehitys ja verkkokauppatarjoajia. Syy on selvä: nämä ovat kenttiä, joita olemme aktivoineet ensimmäisinä.  Web- ja mobiiliratkaisuja tarjoavat yritykset ovat myös usein päteviä markkinoinnissa, sillä toteuttavat sitä myös asiakkailleen ja ymmärtävät näin verkkosisältöjen merkityksen. Esimerkiksi Sofokus ja Lamia ovat myös googleoptimoinnin taitajia ja ovat nopeasti hahmottaneet uuden väylän aikaisen adoptoinnin arvon.

Ite wikin arvo digitaalisia palveluita tarjoaville yrityksille

Emme ole missään vaiheessa ajatelleet tuovamme digitaalisen palvelutarjonnan yrityksille älytöntä määrää silmiä. Pyrimme ennen kaikkea välittämään potentiaalisia tai ostavia asiakkaita, tai kumppaneita käyttäjäyrityksillemme. Pyrimme siis panostamaan kävijöiden relevanttiuteen määrän sijaan.

Voidaan kysyä, pyörisitkö itse esimerkiksi lakiasiaintoimistot listaavassa palvelussa, ellei sinulla olisi tarvetta juristille, tai ellet olisi kiinnostunut aihepiirin yritysten tarjonnasta muuten. Uskomme vahvasti, että substanssin media vetää nimenomaan arvokkaita silmiä puoleensa.

Tiedämme siis, että yritys voi saada profiiliinsa jo nyt 400–500 näyttöä parissa kuukaudessa. Tämä tekee noin 3000 relevanttia näyttöä vuodessa. Kun kyse on vielä ilmaisesta palvelusta, uskon että arvolupaus on pidemmässä juoksussa vastustamaton.

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelmaamme kuuluu tulevaisuudessa yrityspoolimme vieminen ja esittely suoraan digitaalisten palveluiden hyödyntäjäyrityksiin ja julkiseen sektoriin. Mukaan pääset esittelemällä yrityksesi parhaat käytännöt, suosittelijat ja markkinointisisällöt ite wikissä.

Tehoja digitaalisten palveluiden myyntiin ja markkinointiin, sekä hankintaan?

Digitaalisten palveluiden tarjoajayrityksissä liiketoiminnasta vastaavat ihmiset ovat tyypillisesti todella kiireisiä ja tasapainoilevat asiakastöiden, hallinnollisten tehtävien, markkinoinnin ja myynnin välillä. Toivomme, että pystymme tulevaisuudessa toimimaan ”extramyyjänä” näille yrityksille ja auttamaan suoraan neuvotteluihin potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Niin asiakkaat kuin palvelutarjoajatkin hyötyisivät kasvaneesta keskustelusta ja vähemmästä energian käytöstä myyntiefortteihin.

Tervetuloa mukaan matkalle kohti Suomen digitalisaatiota.

 

Solinor ite wikissä, kotisivut

Sofokus ite wikissä, kotisivut

W3 Group Finland  ite wikissä, kotisivut

SC5 Online ite wikissä, kotisivut

Lamia ite wikissä, kotisivut

 

ite wiki yrityshaku

ite wiki referenssihaku

ite wiki julkaisuhaku

 

Mobiilikehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Webkehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

Markkinointi Yritykset Referenssit Julkaisut

Verkkokaupparatkaisujen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

 

Webkehitys digitalisoinnin oppaassa

Mobiilikehitys digitalisoinnin oppaassa

Markkinointi digitalisoinnin oppaassa

Verkkokaupparatkaisut digitalisoinnin oppaassa