Enfon Perttu Ahvenaisen vierasblogi työn tuotavuudesta

Osallistuimme 7.-8.5.2014 Helsingissä Esimies & Henkilöstö 2014 -messuille. Päätimme herättää keskustelua työn tuottavuudesta ja keräsimme messuvierailta vastauksia kysymykseen, mikä tekee työpäivästäsi tuottavamman. Vastaukset kerättiin Microsoft Lync henkilökohtaisen viestintäratkaisun, videoneuvottelun ja älytaulun yhdistävälle Smart Lync Room -ratkaisulle (ks. kuva).

Enfo henkilöstö ja esimies 2014

Saimme kaikkiaan n. 60 vastausta, jotka jaoimme karkeasti neljään eri kategoriaan:

1) Ihmiset, ilmapiiri ja työtapa – 39 % vastaajista

2) Työkalut ja teknologia – 22 %

3) Suunnittelu, itsensä johtaminen, ajanhallinta – 15 %

4) Fysiikka ja ravinto – 24 %

Vastauksista nähdään ihmisten lähestyvän tuottavuutta hyvin erilaisista näkökulmista. Monille tärkeää on toimiva teknologia, toisten tuottavuutta puolestaan nostavat positiivinen ilmapiiri, tiimi, esimies, kollegat, rehellisyys ja avoimuus sekä mahdollisuus etätyöhön.

Mielenkiintoista oli se, että kannatusta saivat myös työn parempi suunnitelmallisuus ja organisointi sekä ajan- ja kalenterinhallinta, unohtamatta tietenkään työn tauotusta, fysiikkaa ja ravintoa, joilla luonnollisesti on suuri rooli tuottavuutta tarkasteltaessa.

Tuottavuuden nuorallatanssi

Keskusteltaessa tuottavuudesta on siis ymmärrettävä, mistä eri tekijöistä tuottavuus koostuu.  Tuottavuus voidaan käsittää kokonaisuutena, jossa mitään osa-aluetta ei voi laiminlyödä.

Tämä asettaakin organisaatioille haasteen päättää, mihin tekijöihin panostetaan, kuinka kokonaistuottavuutta organisaatiossa mitataan ja kuka kantaa kokonaisvastuun – vastuut tuottavuuden eri osista kun on usein jaettu organisaatioissa eri yksiköille.

Niin IT, HR kuin liiketoimintakin tarkastelevat tuottavuutta omasta näkökulmastaan: IT järjestelmälähtöisesti, HR henkilöstön kyvykkyytenä ja liiketoiminta kovina tulosvaatimuksina. Miten saadaan IT, HR ja liiketoiminta yhteisen näkemyksen taakse, keskustelemaan rakentavasti investoinneista ja niiden hyödyistä? Kuinka pitää nuora suorana ja suunta yhteisenä?

Jotta asiakas voisi keskittyä ydinliiketoimintaansa, meidän tehtävä Enfolla on ratkaista työkaluihin ja teknologiaan liittyvät haasteet. Autamme myös asiakasta jalkauttamaan valitut ratkaisut, jotka mahdollistavat aika- ja paikkariippumattomat työtavat sekä uudenlaiset tavat tehdä tiimityötä.

Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen monille organisaatioille, siksi järjestämme 12.6. Suomalainen nuorallatanssi -tilaisuuden, jossa katsotaan työn tuottavuutta ja siihen liittyvää teknologiaa eri rooleista, niin IT:n, HR:n kuin liiketoiminnan silmin.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan mielenkiintoista paneelikeskustelua aiheesta. Tilaisuudessa puhutaan myös teknologian jalkautuksesta ja asiakas-casen avulla katsotaan, miksi tuottavuusratkaisuihin investoidaan. Keynote-puhujana Teemu Arina, digiteknisen työn asiantuntija.

Ilmoittaudu mukaan ja tutustu tilaisuuteen osoitteessa www.enfo.fi/nuorallatanssi

 

Perttu Ahvenainen, Consultant, kommunikaatiopalvelut

Perttu toimii Enfon kommunikaatiopalveluiden myynnissä ja konsultoinnissa sekä on keskeisessä roolissa eri viestintäratkaisujen jalkautusprojekteissa asiakkaidemme organisaatioihin.

 

Microsoft Yritykset Referenssit Julkaisut

Konsultointi Yritykset Referenssit Julkaisut

Viestintä Yritykset Referenssit Julkaisut

 

Microsoft digitalisoinnin oppaassa

Viestintä digitalisoinnin oppaassa

Konsultointi digitalisoinnin oppaassa

HR (human resources) – henkilöstöhallinto digitalisoinnin oppaassa

Asiakaskokemuksen mittaaminen digitalisoinnin oppaassa