Ison kokonaisuuden jäsentäminen on aina haastavaa ja useimmiten ratkaisuja löytyy enemmän kuin yksi. Hyvä esimerkki on omien dokumenttien hallinta itse tehdyssä kansiorakenteessa. En ole varmasti ainoa, joka joskus joutuu kysymään itseltään: ”Mihin kummaan minä sen tiedoston tallensin?”. Niin itse jäsennettyä kuin kaikki onkin.

Ite malli on ite wikin tapa jäsentää it-markkinaa. Mallia käytetään it-yrityksiä haettaessa ja siihen kuuluu 5 kategoriaa: liiketoimintaprosessi, erityisosaaminen, teknologia, toimialakokemus sekä tarjonnan tyyppi. Jako on meidän hyväksi havaitsema, mutta emme väitä, että sekään olisi täydellinen tai aukoton. Tämän bloggauksen tarkoituksena on kertoa mallin tarina, miksi nämä kategoriat ja mitä niihin liittyy.

Ite malli

Ite malli on tärkeä, ellei jopa tärkein osa ite wikiä. Se jakaa it-markkinan pienempiin, mutta toisaalta myös yhteismitallisiin ja vertailtaviin osioihin. Kaiken lähtökohdaksi on valittu liiketoiminta ja loppukäyttäjä. Miten palvelisimme heitä parhaalla mahdollisella tavalla? Olemme valinneet lähestymistavan, jonka toivomme puhuttelevan mahdollisimman monia eri osapuolia. Tähän ite malli yksinkertaisuudessaan tähtää: tarpeeseen sopivien it-kumppaneiden listaamiseen.

Seuraavassa on kuvattu jokaisen kategorian merkitystä ja erityispiirteitä osana ylätason tarvekuvausta.

1. Liiketoimintaprosessi

Liiketoimintaprosessi-kategorialla tarkoitetaan niitä prosesseja, joissa substanssiosaaminen on liiketoiminnalla. Kategorian osaamisalueita ovat esimerkiksi toiminnanohjaus, myynti, taloushallinto, markkinointi ja hr. Moni it-yritys on erikoistunut nimenomaan yhden tai muutaman prosessin tukemiseen. Liiketoimintaprosesseista myös moni liiketoiminta-asiantuntija löytää omansa. Yksinkertaisuudessaan ite wikin käyttö voi olla it-markkinan seuraamista yhden liiketoimintaprosessin kautta. Mitä uutta tarjotaan viestinnän avuksi? Onko toiminnanohjaukseen erikoistuneita yrityksiä tullut lisää?

Jotkut prosessit voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Vaikka esimerkiksi hankinta ja projektinhallinta on tarkoitettu ymmärrettäväksi yleisellä tasolla, voidaan niitä silti käyttää myös pelkästään it-hankintaan tai it-projekteihin viitaten. ’Tuotekehitys ja suunnittelu’ voi niin ikään viitata sekä asiakkaan oman tuotekehitysprosessin tukemiseen (esim. CAD-ohjelmistot) että asiakkaalle tehtävään tuotekehitykseen (räätälöidyn ohjelmiston kehitys asiakkaalle). Kummasta asiasta on kyse, se selviää onneksi yhdellä silmäyksellä hakutulossivulta. Tarkemmat kuvaukset liiketoimintaprosesseista löydät täältä.

2. Erityisosaaminen

Erityisosaaminen on toinen tärkeä kategoria. Aivan kuten liiketoimintaprosessilla, erityisosaamisella kuvataan it-palvelun sisältöä. Erityisosaamiseen on koottu niitä osaamisalueita, joissa substanssiosaaminen on it:llä. Osaamisalueita ovat esimerkiksi webkehitys (aina kotisivujen teosta ERP-järjestelmien toteutukseen), it-infrapalvelut (joillekin ehkä vieras termi, viittaa käytännössä it-tukeen) tai vaikkapa sisällönhallinta (mm. dokumenttien hallinta, rekisterit, portaalit, työtilaratkaisut). Kuten tekstistäkin huomaa, nämä osaamisalueet vaativat usein tarkempaa kuvausta. On suositeltavaa tutustua ite mallin kuvauksiin kyseisiä osaamisalueita haettaessa. Erityisosaaminen on lisäksi se kategoria, jossa it-alan ajankohtaiset ja uudet teemat saavat parhaiten näkyvyyttä.

3. Teknologia

Teknologia-kategoriassa on lähdetty liikkeelle ylätasolta. Teimme linjauksen, että emme lähde luettelemaan esimerkiksi koodikieliä, koska lista olisi loputon. Olemme kuitenkin saaneet ehdotuksia tähän kategoriaan liittyen ja on hyvin mahdollista, että teknologia-kategoria laajenee lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä teknologiaosaamisalueita ovat esimerkiksi Microsoft, Open source ja SAP.

4. Toimialakokemus

Toimialakokemuksella voidaan viitata kahteen asiaan. It-yrityksellä voi olla kokemusta tietyltä toimialalta tai se voi olla kokonaan erikoistunut johonkin toimialaan. Tässä on tietenkin vissi ero. Suosittelemme, että tietylle toimialalle erikoistuneet it-yritykset mainitsisivat erikoistumisestaan heti hakutulossivun lyhyessä kuvauksessa. Siten heidät bongataan helpommin. Toimialakokemus voi yksinäänkin antaa mielenkiintoisia hakutuloksia tai sitten yhdessä minkä tahansa muun kategorian kanssa.

Uskomme, että toimialakokemuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa ja markkinoille tulee yhä enemmän tietylle toimialalle erikoistuneita it-yrityksiä.

5. Tarjonnan tyyppi

Tarjonnan tyypillä voi kertoa, millaista resurssia ollaan vailla. Esimerkkeinä konsultointi, toteutustyö, johtaminen. Lisäksi voidaan etsiä ohjelmistoa tai laitetta. Tämä kategoria hyvin harvoin toimii yksinään hakurajauksena. Se on kuitenkin mainio kaveri esimerkiksi liiketoimintaprosessille, kun halutaan hakea vaikkapa myynnin ohjelmistoa. Tarjonnan tyypistä löytyvät myös Hansel-sopimustoimittajat ja it-alan sidosryhmät, jotka poikkeuksellisesti toimivat myös itsenäisinä hakuina.

 

Kaikkia kategorioita voi hyödyntää ristiin yrityksiä haettaessa. Voi hakea esimerkiksi:

Toiminnanohjaus ERP + Open source

BI ja raportointi + Pilvipalvelut / SaaS + Ohjelmisto

Tietohallinto + Arkkitehtuuri + Pankki ja vakuutus

On lisäksi huomattava, että kaksi yritystä voivat kantaa samaa osaamisaluetta, vaikka toiselle osaaminen on sivuasia ja toiselle koko liiketoiminnan ydin. Esimerkiksi tietoturvaa voidaan tarjota muun tarjonnan ohessa tai vaihtoehtoisesti yritys voi olla erikoistunut pelkästään tietoturvaan. Erikoistumisen tasoa voi arvioida tarkastelemalla yrityksen osaamisaluekokonaisuutta. Mitä keskitetympi kokonaisuus, sitä syvempää osaamista usein löytyy. Asiakkaan tarve puolestaan ratkaisee, kenen kokonaisuus tuntuu sopivimmalta.

Kategoriat pähkinänkuoressa sekä it-palveluita hakevan että niitä tarjoavan näkökulmasta:

Kategoria It-palvelua hakeva It-palveluntarjoaja
Liiketoimintaprosessi Ymmärtääkö it-yritys prosessejamme? Palvelumme tukee valittuja asiakkaan liiketoiminta-prosesseja.
Erityisosaaminen Onko it-yrityksellä kaivattua erityisosaamista? Profiloidumme valittujen erityisosaamisalueiden osaajiksi.
Teknologia Täyttääkö it-yritys teknologiavaatimuksemme? Hallitsemme valitut teknologiat.
Toimialakokemus Ymmärtääkö it-yritys toimialaamme? Olemme keskittyneet tietylle toimialalle tai meillä on siitä vähintäänkin kokemusta referenssien muodossa.
Tarjonnan tyyppi Vastaako it-yrityksen tarjonta tarpeeseemme? Tarjoamme tietyntyyppistä palvelua.

 

Sokerina pohjalla toimivat referenssit. It-yritykset voivat merkitä referensseihinsä niissä esiintyvät osaamisalueet. Referenssit osaamisalueineen ovat siten parasta sisältöä antamaan oikean kuvan yrityksen aidosta osaamisesta.

 

Eeva Melama

Eeva Melaman profiilikuva

Kirjoittaja on IT-projektipäällikkö ja ite wiki oy:n co-founder. Seuraa Eevaa twitterissä @EevaMelama

 

Liiketoimintaprosessi

Erikoisosaaminen

Teknologia

Tarjonnan tyyppi

Toimialakokemus