Pulsen O365-pohjainen kouluportaali

Tagit: Tietohallinto, Viestintä, Käyttäjähallinta, Pilvipalvelut / SaaS, Sisällönhallinta, Tietoturva, Microsoft, Julkishallinto, Koulutusala, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Konsultointi, Tuki- ja ylläpitotyö, Sharepoint, Microsoft identity manager, enterprise mobility suite

post_image

Meidän ratkaisumme - Microsoft Office 365 -pohjainen kouluportaali

Digitalisoituminen laajenee myös koulumaailmaan. Tämä mahdollistaa opettajille, oppilaille ja muulle henkilökunnalle aivan uuden tavan kommunikoida ja jakaa sähköistä tietoa keskenään. Tiukan talouskurin ja säästöjen keskellä on tärkeää miettiä, miten tämä voidaan mahdollistaa tasa-arvoisesti eri puolella Suomea – niin isoissa kuin pienissä kouluissa. On huolehdittava siitä, että kaikille opiskelijoille ja opettajille on tarjolla uusin ja relevantein tieto. Rooliin perustuva tiedon jakaminen mahdollistaa tämän. Työkalut on optimoitava mahdollisimman monipuoliseen ja luovaan oppimiseen sekä opettamiseen.

Pulsen tuo Suomen markkinoille aivan uuden tyyppisen Microsoft Office 365 -pohjaisen kouluportaalin. Portaali on käytössä jo useissa Ruotsin kunnissa. Portaalin ideana on tarjota oppilaille, opettajille ja henkilökunnalle pääsy juuri hänelle kohdistettuihin tietoihin. Palvelu mahdollistaa myös erittäin tehokkaan vuorovaikutuksen oppilaan ja opettajan välillä, kun tietoa voidaan jakaa aine- ja luokkakohtaisesti.

Myös verkostoituminen esimerkiksi kunnan eri oppilaitosten kanssa on mahdollista, kun nykyaikaiset viestintäratkaisut - kuten videoneuvottelu - ovat käytettävissä. Yksi paljon hyödynnetty ominaisuus on myös ainekohtaisten työtilojen mahdollistaminen, jolloin eri opettajat voivat luontevasti saada pääsyn juuri häntä kiinnostavaan oppimateriaaliin.

Portaalin informaatioon on mahdollista antaa pääsy myös koulun ulkopuolisille resursseille, kuten opettajien ja oppilaiden omille laitteille. Kouluportaalin käyttäminen on lisäksi tietoturvallista, kun käyttö- ja pääsyoikeus perustuu automatisoituun sekä roolipohjaiseen käyttäjähallintaan.

Erilaisissa tulevaisuuden koulu -tutkimuksissa on noussut esille muun muassa seuraavat teemat; turvallisuus, yksilöllisyys, opettajan ammattitaito, teknologian hyödyntäminen, toiminnallinen ja osallistuva oppiminen sekä monipuoliset oppimisympäristöt.

Tämä kaikki on nyt mahdollista Microsoft 365 –kouluportaalin avulla.

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä!

Lisätietoja:
Tiina Hentunen, Business Manager, Pulsen Integration Oy

Tel: +358 (0)50 517 5778, E-mail: tiina.hentunen@pulsen.fi


Pinterest

Muita julkaisuja Pulsen Integration Oy:lta